ESPON Interstrat

Projekt ESPON INTERSTRAT je skupni projekt 9 kontaktnih točk programa ESPON iz 9 držav Evropske unije, ki ga je vodil Royal Town Planning Institute, nacionalna kontaktna točka Združenega kraljestva. Cilj projekta je bil aktivno učenje z uporabo analiz in podatkov programa ESPON pri pripravi t.i. integralnih prostorskih strategij na vseh ravneh odločanja. K integralnim prostorskim strategijam lahko štejemo nacionalne razvojne politike in sektorske strategije s prostorsko dimenzijo, regionalne strategije ter prostorske akte na različni ravneh.

Namen projekta je bil dvojen: (1) predstaviti možnost uporabe rezultatov programa ESPON pri pripravi različnih strategij ter (2) pridobiti povratno informacijo predstavnikov deležnikov o uporabnosti rezultatov in podatkov, oziroma o tem, kakšne podatke bi potrebovali od programa ESPON za pripravo svojih dokumentov.

Poleg tega je želelo Ministrstvo za okolje in prostor s pomočjo vključenih deležnikov preveriti možnosti umestitve strateških prostorskih vsebin v okvir nacionalnih razvojnih politik oziroma dokumentov (Strategija razvoja Slovenije, Nacionalni reformni program, Državni razvojni program investicij).

Delo je potekalo zlasti v obliki delavnic, na katerih so bili predstavljeni in komentirani rezultati projektov, izvedenih v okviru programa ESPON, ter razviti možni modeli prostorskega razvoja Slovenije, namenjeni diskusiji o strateških razvojnih odločitvah države. Na dveh delavnicah je bila skupaj z udeleženci preverjena uporabnost rezultatov programa za pripravo konkretnih politik in strategij, tri delavnice so bile namenjene razvoju modelov prostorskega razvoja, organiziran pa je bil tudi nacionalni dogodek projekta. Pripravljeno je bilo predstavitveno graidvo za uvodno delavnico, ki je predstavilo možnosti uporabe rezultatov, metodologij in podatkov programa ESPON, končni rezultati projekta pa so bili predstavljeni v publikaciji.

Naročnika: Program ESPON / Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Trajanje: Marec 2011 – Januar 2012

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri