Urbanistični natečaj Partnerstvo Celovška

Mestna občina Ljubljana je skupaj z zasebnimi partnerji A1, Ganamm, Kranjska investicijska družba, Stolp gradnje in inženiring, Geoplin in Geoplin plinovodi, ter v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala urbanistični natečaj za razvoj območja Partnerstva Celovška, ki zajema območje med severno obvoznico, Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade in Ulico Jožeta Jame v Ljubljani, in ki obsega okoli 43 hektarov površin. Gre za enega izmed razmeroma redkih urbanističnih natečajev pri nas, katerega rezultati naj bi služili kot strokovna podlaga za podrobnejše prostorsko načrtovanje območja. Glede na zahteve natečajnega gradiva je bilo v rešitvah med drugim potrebno opredeliti povezave z mestom, zasnovo dejavnosti, zasnovo grajene strukture, zasnovo javnega odprtega prostora in zelenih površin, zasnovo prometne ureditve in mobilnosti ter koncept trajnostnega razvoja območja.

Na natečaju je svojo rešitev prispevala tudi skupina Maja Farol v sodelovanju z IPoP, in za rešitev prejela drugo nagrado. Rešitev skupine Maja Farol je kot osnovno vodilo izpostavila spremembo značaja območja. Iz neizrazitega, suburbaniziranega območja, ki ga obvladujejo avtomobili, bi se območje s prenovo in novimi gradnjami spremenilo v eno prvih zelenih četrti v mestu. Zeleno četrt zaznamujejo energetska varčnost, mešana raba, hodljivost in generacijska pestrost, ki ji zagotavljajo stabilno ekonomsko in bivalno vrednost. Četrt bi postala prepoznaven del mesta, povečala bi se njena privlačnost za bivanje in investicije. Rešitev območje Partnerstva Celovška obravnava kot območje urbane prenove, ki za celovito preobrazbo potrebuje sklop načrtovalskih, gradbenih, ekonomskih, finančnih in socialnih ukrepov. Urbana prenova je proces, ki ga je potrebno spodbujati in usmerjati, in v katerem sodelujejo vsi deležniki v območju. Od vsega začetka je potrebno v proces vplesti obstoječe lastnike nepremičnin, lokalne prebivalce in druge uporabnike prostora ter tudi nove investitorje.

Naročnik: MOL z zasebnimi partnerji, v sodelovanju z ZAPS

Trajanje: September 2011 – December 2011

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri