Seminar “Vrednotenje v prostorskem načrtovanju”

V torek, 13. decembra 2011 ob 17h bo v avditoriju Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani potekal seminar, ki bo obravnaval temo vrednotenja v prostorskem načrtovanju, namenjen pa je lokalnim pobudam, strokovni civilni družbi, kakor tudi občinskim in državnim uradnikom.

Vrednotenje prostorskih načrtov spada k širši kategoriji vrednotenja politik, ki poleg načrtov zajemajo še predpise, programe in proračune. Vrednotenje politik sámo je del političnega ciklusa, ki zajema načrtovanje (vključno s programiranjem), odločanje, uresničevanje in vrednotenje politik. Pomembna posebnost urejanja prostora v primerjavi z drugimi politikami je, da se večinoma ne umešča v dominantno racionalost ekonomskega pomanjkanja (povezana z denarjem) in posledično ne temelji na logiki omejevanja (na primer s predpisi). Prostorsko problematiko zaznamuje njena umeščenost v okvire racionalnosti danih in nespremenljivih možnosti, ki jih zarisuje zamejenost prostorske enote. To narekuje prostorsko racionalnost in prostorski kontekst iskanja rešitev, ki se vrtijo npr. okoli multifunkcionalnosti in horizontalnega oziroma medsektorskega usklajevanja. Zato, ker urejanje prostora narekuje drugačno miselnost od prevladujoče, se urejanje prostora umešča na obrobje prevladujočih načinov javnega upravljanja in pogosto le v funkciji, ki služi višjim oziroma od urejanja prostora odtujenim smotrom. Tematiko bosta predstavila mag. Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev, in Tatjana Marn, Inštitut za politike prostora. Predavanju bo sledila diskusija v obliki delavnice na omenjeno temo. Seminarju v Ljubljani bosta v prvih mesecih novega leta sledila predvidoma še seminarja v Novem mestu in Postojni.

Udeležba na seminarju je brezplačna, prijave sprejemamo na e-naslov ana.kosi@ipop.si do ponedeljka, 12.12.2011.

Program EU aktivnosti v informacijskem središču Center Evropa je del partnerstva med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Vlado Republike Slovenije pri komuniciranju evropskih vsebin.

Seminarsko gradivo

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri