Urejanje prostora je odraz družbe

V času pred volitvami se na stranke in liste s sporočilom obrača tudi skupina “Odgovorno do prostora!”.  Posamezniki in institucije, organizirani v okviru tega partnerstva, kandidatom za najodgovornejše nosilce odločanja v Republiki Sloveniji in javnosti namenjamo sporočilo o vsebinskih in konceptualnih pomanjkljivostih aktualnega upravljanja s prostorom v Sloveniji. Poklicna in osebna etika nas zavezuje, da o prepoznanih problemih spregovorimo javno.

Prostor je končna in omejena dobrina in zato nepogrešljiva osnova za kakovostno in dostojno življenje posameznika in družbe. Ustava Republike Slovenije zato posebej določa varstvo zemljišč in to tako, da se z zakonom zaradi smotrnega izkoriščanja zemljišč določajo posebni pogoji za uporabo zemljišč. S prostorom je zato treba ravnati ne samo skrbno, razumno in načrtno – trajnostno, ampak tudi smotrno in zato odgovorno. Zato smo že februarja 2010 javnost in nosilce odločanja seznanili s Pozivom za spremembe v urejanju prostora in se kasneje javno opredelili do številnih aktualnih problemov in rešitev. Poziv in pisna gradiva so dostopni na spletnem naslovu Zbornice za arhitekturo in prostor. Pričakovanja, da bo javno odprta razprava izzvenela od novih paradigem v konkretne rešitve, se niso v uresničila. Številne stranke v svojih programih sicer odpirajo vsebine ravnanja s prostorom, a večinoma na tako načelni ravni, da pravih vsebinskih razlik ni mogoče določiti. To je skupino Odgovorno do prostora! navedlo k temu, da je strankam in listam posredovala stališče s pričakovanji, ki jih stroka utemeljeno goji do nove vlade.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri