Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje

Zavod Tovarna je ta teden v Novem mestu in v Ljubljani organiziral javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«. Tribuni sta del projekta »Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru«, ki je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Okoli 25 udeležencev na vsaki tribuni se je uvodoma seznanilo s konceptom zagotavljanja najemnih stanovanj s pomočjo kooperativ in z glavnimi ovirami za njihovo polno udejanjanje. Vodja projekta Blaž Habjan je udeležence seznanil, da je Zavod Tovarna z mestnima občinama Novo mesto in Maribor že podpisal pismi o nameri o zagotovitvi zemljišč za izvedbo pilotnih projektov najemnih stanovanj v okviru stanovanjske kooperative.

Tribun so se udeležili tudi odgovorni posamezniki za stanovanjsko problematiko na lokalni ravni. Tako je v Novem mestu udeležence pozdravil direktor občinske uprave Borut Novak, v Ljubljani pa je Jožka Hegler iz SSLJ bistveno prispevala k tehtnejši ravni razprave. Iz odziva velike večine je bilo mogoče razbrati, da zelo podpirajo predstavljen način zagotavljanja neprofitnih kooperativnih najemnih stanovanji. Večina se je tudi strinjala, da če je zadeva uspešna v Švici ni nujno, da bo tudi pri nas. Zato so podprli nadaljevanje projekta z izvedbo pilotnega projekta.

Na obeh tribunah je bila v iztočnicah podana predstavitev delovanja stanovanjskih kooperativ v Ženevi na primeru kooperative Codha. Šlo je za osrednji del, ki ga je podal podpredsednik Codhe Guiallume Käser. Predlog Zakona o stanovanjskem kreditiranju državljanov z jamstvom države, ki ga bo stranka Zares prilagodila tudi stanovanjskim kooperativam, sta predstavila Tadej Slapnik oz. Vito Rožej, kot predlagatelja predloga. Izpostavila sta še potrebo po davku na »presežne« nepremičnine in omejitev vloge SSRS na zagotavljanje najemnih stanovanj. Blaž Habjan je izpostavil glavne ovire za delovanje stanovanjskih kooperativ v Sloveniji, ki so jih do zdaj odkrili. Zelo pomemben je uveljavljen izračun neprofitne najemnine, ki se odraža v prenizki najemnini in ne pokriva stroškov, ki bi jih zakonsko morala. Predlaga, da se neprofitna najemnina očisti socialne komponente in da se ta prenese izključno na stanovanjske subvencije. Razdelitev denarja bo pravičnejša, v neprofitnih stanovanjih pa bodo lahko živeli tudi tisti, ki niso ravno iz socialnega dna.

V Novem mestu je Marjan Somrak, ki je včasih vodil stanovanjsko podjetje Zarja, ocenil, da bi bil lahko koncept povsem realen ob vložku lokalne skupnosti v obliki ugodne pridobitve uporabe zemljišča. Gospa Hegler je na ljubljanski tribuni izpostavila številne ovire, s katerimi se sooča ljubljanski stanovanjski sklad, kot javni sklad pri zagotavljanju najemnih stanovanj. Poudarila je, da bi si politika morala prizadevati zagotoviti več najemnih stanovanj in kooperative so po njenem mnenju ustrezen instrument za dosego tega cilja. Treba pa je urediti zakonsko njihov status in oblike kreditiranja.

Udeleženci obeh tribun so se strinjali, da moramo v Sloveniji narediti prostor tovrstnemu reševanju pomanjkanja najemnih stanovanj. V Zavodu Tovarna pa poudarjajo, da ne bo dovolj le deklaratorna zaveza skozi nov Nacionalni stanovanjski program ampak bi se morala do vprašanj zagotavljanja stanovanj opredeliti tudi politika oz. politične stranke v predvolilnem obdobju. Opredeliti bi se morale tako, da bodo sledile smernicam, ki bodo morda manj ljudem omogočila lastništvo nepremičnin in več ljudem varen dom.

Več informacij:

Blaž Habjan, 031 67 19 46; blazhabjan@yahoo.com, www.stanovanjskekooperative.si

Intervju

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri