Previdno s krajšanjem postopkov!

Partnerstvo Odgovorno do prostora! (OdP) se odziva na poziv Združenja občin Slovenije (ZOS), s katerim to poziva Vlado RS in pristojna ministrstva k reševanju težav, ki jih imajo občine v postopkih sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN).

OdP se na poziv odziva iz treh razlogov:

1. ker se tudi partnerji OdP zavedamo težav s pripravo OPN kot izdelovalci in predstavniki pripravljavcev dokumentov;

2. ker nasprotujemo nerazumno počasnemu odzivanju nosilcev urejanja prostora in dolgim postopkom usklajevanja, ki izhajajo iz slabe koordinacije med njimi in iz splošne neučinkovitosti državne uprave;

3. ker po drugi strani zagovarjamo ustrezne in strokovne postopke usklajevanja tistih posegov v prostor, ki zahtevajo spremembo namenske rabe, ker se z načrti za te posega v neposeljen, odprt prostor, torej v kulturno in naravno krajino.

Pristojne zato opozarjamo, da se v kritičnosti do postopkov prostorskega načrtovanja, ki postaja v Sloveniji vsesplošno prisotna, pojavljajo podobne ocene stanja in hkrati pomembne razlike v razlagah in opredeljevanju poti do rešitev.  Strinjamo se, da je neučinkovitost medresorskega usklajevanja nesprejemljiva in da je ta problem mogoče bistveno omejiti, predvsem z bolj aktivnim pristopom k usklajevanju, in dolgoročno izkoreniniti. Obenem pa opozarjamo, da postopkov prostorskega načrtovanja ne moremo in ne smemo krajšati na račun kakovosti prostorskih rešitev.

OdP že vse od svojega nastanka vztrajno opozarja, da je treba počasnost teh postopkov razumeti v kontekstu vzrok-posledica. Prenekateri postopek se vleče dolgo zato, ker mnogi investitorji v Sloveniji vztrajno zanikajo prostorske načrte kot rezultate doseženega in politično potrjenega družbenega konsenza o razvoju, in pričakujejo, da se bo za realizacijo njihove namere omogočilo gradnjo na zemljiščih, kjer po veljavnih načrtih gradnja ni dovoljena.

Prostorski načrtovalci in s prostorskim razvojem in načrtovanjem povezani strokovnjaki, ki se povezujemo v OdP, odgovorne v državi posebej opozarjamo na prostorske razsežnosti razvoja ter na nepovratno škodo, ki jo povzročajo nepretehtane spremembe namenske rabe. Partnerji OdP zato odgovornim predlagamo, da poskrbijo za učinkovit proces zbliževanja stališč do prostorskega razvoja in operativne prakse načrtovanja na občinski in drugih ravneh, s čimer bi Slovenija končno lahko pristopila k prepotrebni reformi sistema urejanja prostora.

Partnerji OdP verjamemo, da so spremembe možne zgolj skozi javno, odprto in vključujočo razpravo. Razlike v znanju, razumevanju, interesih in pogledih so med deležniki v urejanju prostora tako velike, da jih lahko premostimo zgolj z dovolj priložnostmi za predstavljanje in usklajevanje različnih stališč. OdP odgovornim pri tem ponuja tudi svojo pomoč.

Odziv je bil posredovan predsedniku Vlade RS, generalnemu sekretariatu Vlade RS, Združenju občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, ministru za okolje in prostor, ter predsedniku Državnega zbora RS.

Partnerji Odgovorno do prostora! so: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za politike prostora, pet članic Univerze v Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo BF, Oddelek za geografijo FF, Fakulteta za družbene vede, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Zveza geodetov Slovenije, Zavod za prostorsko kulturo Trajekt, Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem. Projekt je v izhodišču podprlo preko 200 posameznikov, ki strokovno delujejo na področju urejanja prostora.

1 comment

  1. Popolnoma podpiram tukaj objavljeno stališče OdP. V Sobotni prilogi Dela 18.6.2011 (Pisma bralcev) je objavljeno tudi moje podrobnejše mnenje o problematiki poenostavljanja postopkov za posege v prostor in gradbena dovoljenja.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri