Mreža za prostor na sestanku z ministrom za zdravje pri varuhinji človekovih pravic

Na 12. srečanje Varuha s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora, ki je potekalo 25. maja 2011, je bil tokrat povabljen minister za zdravje, gospod Dorijan Marušič. Na sestanek je prišel njegov namestnik,  državni sekretar gospod Ivan Eržen. Vabilu na srečanje so se odzvali tudi predstavniki Mreže za prostor z Društva za urbano okolje – Odbora za lepšo Staro Šiško (Julijana Dolenec) in z Inštituta za politike prostora (Maja Simoneti).

Ministra za zdravje smo opozorili na povezavo med urejanjem prostora in javnim zdravjem ter mu priporočili bolj aktivno sodelovanje pri pripravi prostorskih načrtov in izvajanju prostorske politike. Opozorilo smo navezali na pozitivno korelacijo med zdravjem in vsakdanjimi življenjskimi praksami in navadami, ki jih v največji meri določajo organizacija bivanja, transporta in dejavnosti v prostoru. Ministra smo opozorili, da za zagotavljanje višje ravni splošnega javnega zdravja v posameznih državah Evrope že uveljavljajo strateške razvojne smernice, ki posegajo v razvoj naselij, poselitve in transportnih sistemov (npr. dokument “Building Health” v Veliki Britaniji), tako da podpirajo :

– organizacijo lokalnega prometa, ki ne daje prednosti avtomobilom, temveč javnemu potniškemu prometu v kombinaciji s pešačenjem, ter kolesarjenju;

– organizacijo dejavnosti, ki omogoča prebivalcem mest in naselij peš dostop do lokalnih storitev kot so šola, vrtec, lekarna, zdravstveni dom, različne trgovine in druge storitvene dejavnosti;

– ureditev javnega prostora, ki omogoča, da je pešačenje in kolesarjenje privlačno in varno.

Konkretni vprašanji, ki smo jih s tem v zvezi postavili ministru za zdravje, sta:

– Ali ministrstvo za zdravje sodeluje pri oblikovanju prometne politike na ravni države in kakšna so konkretna pričakovanja in ukrepi, ki jih vgrajuje v to politiko?

– Na kakšen način se ministrstvo za zdravje vključuje v pripravo državnih in občinskih prostorskih aktov, oziroma ali pri svojem vključevanju uveljavlja zagotavljanje pogojev za opravljanje vsakdanjih opravkov prebivalcev peš ali s kolesom?

Predstavnica DUO je posebej opozorila na problem onesnaževanja zraka zaradi avtomobilskega prometa, še posebej v prestolnici in na to, da so s tem povezana pljučna obolenja in umrljivost prebivalstva za astmo, KOPB itd. v porastu. Državnega sekretarja je vprašala, ali se Ministrstvo za zdravje vključuje v načrtovanje prostorskih aktov Ljubljane npr. glede načrtovane gradnje šestpasovnic v center mesta, kako sodeluje ministrstvo za zdravje z ministrstvom za okolje in prostor in neposredno z odgovornimi službami mesta Ljubljane, ter kakšne ukrepe predvideva glede na že sedaj povečane stroške zdravljenja prebivalstva?

Iz odgovorov in razprave je bilo očitno, da se na ministrstvu za zdravje svoje vloge v prostorskem načrtovanju ne zavedajo v celoti, saj državni sekretar ni dobro vedel, kako ministrstvo sodeluje v procesu priprave občinskih prostorskih načrtov.

Drugi udeleženci so prispevali predvsem vprašanja vezana na konkretne primere onesnaževanja, kjer so opozarjali na pomanjkanje verodostojnih v javnost posredovanih podatkov in problem prikrivanja podatkov  javnosti. Med drugim je bila v razpravi izpostavljeno dejstvo, da onesnaževalci plačujejo meritve onesnaženja javnim ustanovam, ki podatke obravnavajo kot poslovno skrivnost. Podan je bil predlog, da se vzpostavi sistem za dvig kredibilnosti referenčnih laboratorijev, ki bi le-tem nalagal obveznost obveščanja ministrstva za zdravje in za okolje in prostor o izmerjenih mejnih in preseženih vrednosti emisij.

Državni sekretar je napovedal, da se bo o odprtih vprašanjih dodatno posvetoval na ministrstvu in zbrane povabil še na dodatne pogovore. Pogovor je bil zaključen v duhu spodbujanja ministrstva za zdravje, da naj se aktivno zavzame za stanje v okolju in prostoru ter v drži zahtev do novih rešitev in nadziranja stanja tudi vztraja. Zdravje prebivalstva naj minister pri uveljavljanju sprememb v prostorski, okoljski in prometni politiki in praksi kar najbolj odločno zagovarja kot ključno za gospodarski razvoj in splošno blaginjo. Kot je bilo zaključeno je opozorilo ministru za zdravje na njegovo pomembno vlogo pri oblikovanju teh politik le eno od ključnih, ki lahko posredujejo, da bodo zdravje ljudi in okolja kot vir za razvoj razumeli in na ravni politik in nalog izvajali tudi na ministrstvih za gospodarstvo in razvoj.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri