Seminar “Aktivno državljanstvo in urejanje prostora”

V sredo, 15. junija 2011 ob 14. uri bo v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani potekal seminar, namenjen krepitvi znanja in veščin za sodelovanje v postopkih prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter procesih urejanja prostora nasploh. Nevladne organizacije in lokalne pobude, ki se vsaj deloma ukvarjajo z urejanjem prostora, se pri svoji dejavnosti srečujejo tudi s projekti ali predlogi, ki so v nasprotju z interesi, pričakovanji in željami prebivalcev. Problem postane aktualen običajno tedaj, ko se gradnja že prične, žal pa je takrat prepozno za učinkovito reagiranje. Dobro poznavanje postopkov prostorskega načrtovanja in graditve objektov je nujno za čim uspešnejše delovanje in ukrepanje nevladnih organizacij in lokalnih pobud, ki so v dandanes pogosto edini glas razumnega ravnanja v smislu trajnostno naravnanega razvoja. Seminar želi po eni strani ponuditi znanja in veščine za sodelovanje v teh postopkih in po drugi strani razširiti pojem aktivnega državljanstva v urejanju prostora na različne oblike delovanja, ki si prizadevajo za boljšo kakovost življenja v lokalnem okolju.

Program

14.00 – 15.15

Ureditev sodelovanja javnosti v postopku prostorksega načrtovanja (Senka Vrbica, univ.dipl.pravnica)

– pravni temelji prostorskega načrtovanja in graditve objektov

– možnosti vključevanja javnosti v postopke prostorskega načrtovanja

– pravna sredstva v prostorskem načrtovanju in graditvi objektov

15.45 – 17.00

Pogovor o praktičnih možnostih aktivnega državljanstva v urejanju prostora

– aktivno vključevanje – pravočasno informiranje in reagiranje v postopkih (izkušnje Društva za urbano okolje – Odbora za lepšo Staro Šiško)

– uporaba pravnih sredstev (izkušnje stanovalcev Fondovih hiš in Društva za varstvo okolja Dragatuš)

– spremljanje stanja in oblikovanje pobud (izkušnje Inštituta za politike prostora – Jane’s Walk)

– realizacija pobud (izkušnje zavoda Bunker – park Tabor)

Dogodek organizira Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v sodelovanju z IPoP – Inštitutom za politike prostora, v okviru projekta »Mreža za prostor«. Prijave: Senka Vrbica, e-pošta pic@pic.si, telefon (01) 521 18 88.

Naslovna foto: IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri