Krepitev participativne kulture v Sloveniji

Od uvedbe parlamentarno predstavniške politične ureditve v Sloveniji se soočamo v izzivom kako zagotoviti, da državljani in državljanke pri upravljanju javnih zadev sodelujejo tudi neposredno in ne le preko na splošnih volitvah izvoljenih političnih predstavnikov oz. političnih strank. Pri pripravi planov, programov in politik se velikokrat izkaže, da je kultura vključevanja javnosti v Sloveniji šibka in da manjka tako zavesti o pomenu vključevanja javnosti za kvalitetno upravljanje z javnimi zadevami, kot tudi ustrezne institucionalne ureditve in učinkovitih predpisov na eni strani, ter znanja, usposobljenosti in zmogljivosti na drugi strani. Zaradi tega je celo legitimnost po vseh predpisih izpeljanih odločitev šibka, ker prizadeti v velikem številu in prepričljivo dokazujejo, da bodisi niso bili pravočasno in dovolj kvalitetno obveščeni, bodisi se njihovo mnenje brez obrazložitve ni upoštevalo ali pa so bili na tak ali drugačen način izigrani. Nezadovoljstvo prizadetih pogosto dobi široko podporo javnosti, zato se sicer nujne odločitve prelagajo ali spreminjajo za nazaj, kar poleg erozije zaupanja v državo vodi tudi do visokih stroškov odločanja ter groženj tistih, ki se čutijo prizadete zaradi odloženih ali spremenjenih odločitev.

Zato REC Slovenija in Državni svet RS vabita na posvet, s katerim želita osvetliti sedanje ovire, pa tudi gonilne sile, ki spodbujajo participacijo in poiskati usmeritve za učinkovitejšo in trajno participacijo javnosti v prihodnje. Posvet bo potekal 3. februarja 2011 med 9:00 in 16:00 uro v dvorani Državnega sveta RS, na Šubičevi 4 v Ljubljani.

V prvem delu posveta bodo predstavljeni strokovni prispevki, ki bodo osvetlili trenutno stanje na tem področju pri nas in prikazali, kakšno je razumevanje participativne kulture Evropi. V drugem delu bo govora o predpogojih, ki so potrebni za razvoj in trajen obstoj participativne kulture. V popoldanskem delu bo sledila panelna razprava, ki bo odgovorila na vprašanje: Kako zagotoviti pogoje za učinkovitejši razvoj participativne družbe in pogoje za njen obstoj?

Posvet je namenjen tako predstavnikom javne uprave na nacionalni in na lokalni ravni (ministrstva, agencije, upravne enote, občine, javne službe, …), predstavnikom civilno družbenih organizacij (NVO, civilne iniciative, …), predstavnikom raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, kot tudi predstavnikom medijev in drugi zainteresirani javnosti.

Program posveta

REC Slovenija

Državni svet RS

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri