V Nacionalnem reformnem programu manjka prostorska dimenzija razvoja

Skupina Odgovorno do prostora! se je v okviru javne razprave o Nacionalnem reformnem programu o gradivu posvetovala in oblikovala stališče, ki je bilo posredovano pripravljavcu, to je Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve ter tudi na naslove nekaterih drugih ključnih institucij v državi.

Skupina tudi tokrat opozarja, da so v dokumentu očitno spregledane razvojne priložnosti in omejitve, ki izhajajo iz naravnih in ustvarjenih prostorskih danosti Slovenije, ter na nujnost vključevanja civilne družbe v priprave ključnih razvojnih dokumentov države. OdP tudi v tem primeru opozarja na dejstvo, da dokument ne upošteva prostorskih razsežnosti razvoja in da nekritično poenostavlja urejanje prostora na proces pridobivanja gradbenih dovoljenj. V OdP vlada prepričanje, da urejanje prostora sodi v reformni paket, zato skupina predlaga, da se pri tem upošteva šest priporočil za reformo sistema urejanja prostora, ki so se v preteklem letu izoblikovala na ravni civilne družbe.

OdP pričakuje, da bo v nadaljevanju možna vključitev civilne družbe v javna posvetovanja o vsebini tega dokumenta kot tudi v dovolj zgodnje faze priprave drugih podobnih dokumentov in zakonodaje. Po letu dni delovanja skupina namreč ugotavlja,  da je eden večjih problemov vseh tovrstnih dokumentov tudi to, da njihova izdelava poteka brez javnih posvetovanj v ključnih, zlasti začetnih fazah priprave, in prepogosto tudi brez vključevanja ustreznih strokovnih znanj in izkušenj. Tudi posamezne dobre izkušnje, ko pripravljavci vendarle prisluhnejo civilni družbi ob sedanjih pogojih dela, ne dajejo zares zadovoljivih rezultatov. Gre preprosto za to, da bi posvetovanja s civilno družbo morala potekati javno in da bi vključevanje v neposredno pripravo dokumentov moralo biti obravnavano kot strokovno in ne kot prostovoljno delo.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri