Slovenija je vredna 139 milijard evrov

Vrednosti nepremičnin končno znane V registru nepremičnin (REN) je Geodetska uprava RS (Gurs) objavila podatke o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin. Pripisane cene kažejo stanje na dan 1. julija 2010, lastniki pa se nanje ne morejo pritožiti. Razlog za morebitne nerealne vrednosti so napačni podatki o nepremičnini ali lastniku, kar lastnik lahko popravi, pravijo na Gursu….

Nacionalni stanovanjski program potrebuje daljšo javno razpravo

Pretekli mesec, med 21. novembrom in 23. decembrom, je bil v javni razpravi osnutek novega Nacionalnega stanovanjskega programa (NSP) za obdobje 2012 – 2021. Dokument je pripravil Direktorat za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) na osnovi usmeritev, ki jih je podal Stanovanjski svet pod vodstvom ministra za okolje in prostor dr. Roka…

ESPON Interstrat

Projekt ESPON INTERSTRAT je skupni projekt 9 kontaktnih točk programa ESPON iz 9 držav Evropske unije, ki ga je vodil Royal Town Planning Institute, nacionalna kontaktna točka Združenega kraljestva. Cilj projekta je bil aktivno učenje z uporabo analiz in podatkov programa ESPON pri pripravi t.i. integralnih prostorskih strategij na vseh ravneh odločanja. K integralnim prostorskim…

Jane’s Walk: Urbani sprehodi za prijetnejša mesta

Prvi konec tedna v maju 2011 je Ljubljano zaznamovalo pešačenje. Množičnemu rekreativnemu pohodu po Poti ob žici so se pridružili tudi udeleženci štirih sprehodov po različnih delih mesta. Inštitut za politike prostora je skupaj s partnerji s pripravo sprehodov, imenovanih »Jane’s Walk«, Ljubljano pridružil številnim mestom po svetu, v katerih so 7. in 8. maja…

Kaj povedo podatki o kakovosti zraka?

Kakovost zunanjega zraka v Sloveniji se je v zadnjih dveh desetletjih v splošnem izboljšala, problematika njegovega izboljšanja pa je tudi pri nas v zadnjih letih v senci globalnega segrevanja ozračja ter lokalnih okoljskih problemov (odpadki, onesnaženje voda). Zaradi ponovnega naraščanja izpustov dušikovih oksidov in finih delcev (PM10 in PM2,5) iz prometa in individualnih kurišč ter…

Kreativna mesta: Potenciali kreativne urbane regeneracije

Cilja projekta Kreativna mesta (Creative Cities) sta razvoj in promocija potencialov kreativnih industrij v srednjeevropskih mestih Gdansk, Genova, Leipzig, Ljubljana in Pécs. Slovenska partnerja v projektu sta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Inštitut za ekonomska raziskovanja. Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa, ki ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Inštitut…

Urbanistični natečaj Partnerstvo Celovška

Mestna občina Ljubljana je skupaj z zasebnimi partnerji A1, Ganamm, Kranjska investicijska družba, Stolp gradnje in inženiring, Geoplin in Geoplin plinovodi, ter v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala urbanistični natečaj za razvoj območja Partnerstva Celovška, ki zajema območje med severno obvoznico, Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade in Ulico Jožeta Jame v…

Wi-Fi na mestnih avtobusih v Ljubljani

LPP na avtobusu preizkuša Wi-Fi Na enem od mestnih avtobusov Ljubljanski potniški promet preizkuša sistem brezžične internetne povezave. S tem poskusom javno podjetje ugotavlja, kakšni so optimalni pogoji za vzpostavitev sistema Wi-Fi na mestnih zelencih glede na to, da je avtobus prostor s tehničnimi omejitvami in omejitvami na področju napajanja. “Če bodo rezultati pozitivni in…

Bo Spodnji Šiški omogočena kreativna urbana regeneracija?

Območje Spodnje Šiške je eno bolj zanimivih območij v Ljubljani, ki se po umiku večine proizvodnih dejavnosti srečuje s specifičnimi strukturnimi, socialnimi, demografskimi in prometnimi problemi, obenem pa ima dobro izražen socialni in simbolni kapital. Gre za primer degradiranega območja, ki za uspešno preobrazbo potrebuje dobro domišljen pristop k urbani regeneraciji, pri katerem se morajo…

Partnerstvo Celovška kot območje urbane prenove

Danes se v ljubljanski Mestni hiši odpira razstava natečajnih rešitev, ki so ponudile vsaka svoj pogled na urbanistični razvoj območja med severno obvoznico, Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade in Ulico Jožeta Jame v Ljubljani, ki obsega okoli 43 hektarov površin. Gre za enega izmed razmeroma redkih urbanističnih natečajev pri nas, katerega rezultati naj bi služili…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri