Od multikulturnega mesta do mesta mnogih kultur

V Seulu v Južni Koreji je 17. decembra potekal javni posvet na temo multikulturnosti in uveljavljanja multikulturne politike, ki ga je že enajstič pripravila Seulska metropolitanska vlada in ga je tokrat gostil seulski župan Oh Se-hoon. Posveta se je udeležil tudi sodelavec Inštituta za politike prostora dr. Blaž Križnik.

Prvotni namen javnih posvetov z naslovom Seoul Town Meeting je bil seznaniti tuje prebivalce z ukrepi metropolitanske vlade, ki se tičejo njihovega življenja v Seulu. Vendar pa je posvet z leti prerasel svoj prvotni namen in se razvil v bolj odprto obliko komuniciranja med metropolitansko vlado in tujimi prebivalci v Seulu. V južnokorejski družbi, kjer so mehanizmi vključevanja javnosti v proces političnega odločanja podobno kot v Sloveniji slabo razviti in se je šele v zadnjih letih povečal delež priseljencev – v Seulu je tujih prebivalcev okoli 3% – predstavljajo takšni posveti eno redkih priložnosti, da tuji prebivalci dejavneje posežejo v delovanje metropolitanske vlade in s tem vplivajo na življenje v mestu.

Na posvetu je poleg župana, podžupanov in načelnikov večine oddelkov metropolitanske vlade in njenih služb sodelovalo okoli 150 predstavnikov različnih vladnih in nevladnih organizacij, ki so povezane s priseljenci v Seulu. Slednje so vnaprej oblikovale vprašanja in predloge, o katerih so kasneje na posvetu razpravljali skupaj s predstavniki vlade. Poleg tega so udeleženci vrednotili uresničevanje sklepov s predhodnih srečanj.

Letošnji Seoul Town Meeting je bil med drugim namenjen tudi pregledu politike in ukrepov metropolitanske vlade s področja multikulturne politike, ki seveda neposredno vpliva na življenje tujih prebivalcev v mestu. Kljub temu, da je opazen premik v različnih politikah metropolitanske vlade, ki v primerjavi s preteklimi leti tujim prebivalcem namenja enakopravnejši položaj, se vseeno zdi, da je na praktični ravni večina ukrepov omejena na intergacijo tujih prebivalcev v južnokorejsko družbo.

Prav na slednje je v svoji v predstavitvi z naslovom Global Seoul: From a multicultural city towards a city of multiple cultures? opozoril sodelavec Inštituta za politike prostora dr. Blaž Križnik, ki se je posveta udeležil kot eden izmed treh povabljenih predavateljev.

Poudaril je, da je multikulturna politika v Seulu pogosto predvsem instrument ekonomskega razvoja mesta in krepitve njegove globalne konkurenčnosti, manj pozornosti pa se posveča vprašanjem družbene povezanosti in solidarnosti med različnimi družbenimi skupinami v mestu. V zadnjem desetletju se kulturne razlike v Seulu namreč niso povečale le zaradi tujih priseljencev, ampak predvsem zaradi vse večjih družbenih in ekonomskih razlik med korejskimi prebivalci mesta. Vprašanje multikulturnosti je zato težko obravnavati ločeno od vprašanja družbene in politične vključenosti različnih družbenih skupin v mestu. V tem pogledu se položaj ranljivih družbenih skupin v Seulu ne razlikuje pomembneje od, denimo, Ljubljane.

Poročilo o posvetu je na voljo na spletni strani Seulske metropolitanske vlade.

Foto: Marion GILBERT – mon appareil photo j’ai pris cette photo moi même l’année dernière. Ca vient de Séoul, CC0, Povezava

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri