Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij

Cilj naloge je bil razumeti razvojne priložnosti Slovenije ter razviti model regionalnega razvoja, ki bo v ospredje postavil priložnosti in primerjalne prednosti funkcionalnih regij. Namen je bil razumeti današnje stanje funkcionalnih regij v Sloveniji in ugotoviti, katere funkcije bi lahko regije lažje izvajale skupaj oziroma katere bi lahko lažje izvajala država na nižjih ravneh. Nalogo je vodila Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, poleg IPoP so pri izvajanju sodelovali še Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru ter Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. IPoP je pomembno prispeval k vsem ključnim delom naloge, vendar pa je zaključke naloge oblikoval vodilni partner brez posvetovanja z ostalimi sodelujočimi institucijami.

Koncept funcionalnih regij se je v zadnjih desetletjih razmeroma neodvisno razvil v mnogih državah po svetu, kar kaže na globalno naravo teženj v prostorskem razvoju mest in širših območij na eni strani in očitno uporabnost koncepta na drugi strani. Gre za potrebo po upravljanju funkcionalno povezanih območij, ki presegajo administrativna območja posameznih mest, ne obsegajo pa celotnih administrativnih območij dežel ali držav. Članice OECD funkcionalne regije večinoma uporabljajo kot podlago za družbeno-ekonomske analize, strukturne raziskave lokalnih trgov dela in ocenjevanje regionalnih razlik. Koncept funkcionalnih regij nekaterim državam služi tudi kot osnova za analizo in identifikacijo »ranljivih« regij, ki potrebujejo pomoč. V nekaterih državah funkcionalne regije predstavljajo okvir za izvajanje politik, ki so vezane na trg delovne sile in dostopnost.

Pomemben del naloge je predstavljala tudi uporaba metode scenarijev kot podlage za vrednotenje možnih modelov razvoja funkcionalnih regij v Sloveniji. Rezultati scenarijev omogočajo oceno, kako se bi posamezen razvojni model obnesel v posamezni možni prihodnosti, opredeljeni v različnih v nalogi razvitih integriranih scenarijih.

Naročnika: Republika Slovenija, Služba vlade za lokalno samoupravo in lokalno politiko in Ministrstvo za okolje in prostor

Trajanje: September 2008 – September 2010

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri