Ravnanje s prostorom sodi v reformni paket!

Danes bo predsednik vlade razpravljal o reformah. Trenutek je mogoče razumeti kot skrajno neprimeren, ali pa ravno pravi, da se javno odpre tudi razpravo o prostorskem razvoju.

Po dveh desetletjih je družbeno planiranje v Sloveniji praktično izbrisano iz spomina, neoliberalni model urbanizacije pa je v iskanju posameznih učinkov in koristi docela neuspešno vodil stanovanjsko politiko in dodobra načel kulturno krajino Slovenije ter z razpršeno poselitvijo dolgoročno zakoval nizko kakovost in visoke stroške bivanja v spalnih naseljih po državi. V dneh, ko sta krajina in arhitektura prvič vključeni v nacionalni kulturni program in se zaradi podnebnih sprememb in še bolj naravnih ujm po Evropi širi govor o prostorski solidarnosti in potrebi po integralnem planiranju, v Sloveniji po tekočem traku sprejemamo invalidne zakone in ukrepe, ki iz posameznih , praviloma urgentnih razlogov, opredeljujejo posebne postopke in načine ravnanja pri umeščanju v prostor.

Lahko je reči, da čas gospodarske krize ni naklonjen reformnim ukrepom na novih področjih. Težko pa je tiho spremljati nastope gostov iz tujine, naj pridejo iz Anglije, Nemčije ali Evropske Komisije, ki vedno znova poudarjajo, da je treba o razvoju razpravljati odprto in  prav z vsemi akterji, predvsem pa tudi s prebivalci. V državi, ki že dve desetletji koraka v nasprotni smeri in z zakonskimi rešitvami legitimira prepozno in skrajno omejeno vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev o razvoju v prostoru, so prebivalci legitimno izključeni iz razvojnih razprav. Težko je gledati, kako generične načičkane niše in kričeče barve fasad v duhu spoštovanja svobodne izbire in podobnih izmišljotin, uničujejo podobe slovenskih krajin in kako se izgublja  identiteta prostora. Nizozemski veleposlanik je na odprtju Dneva arhitektov rekel: “Rešuje vas vaša krajina, preveč je razgibana, da bi lahko Slovenijo likovno povsem obvladala globalizirana arhitektura stekla in jekla.”

Radi bi verjeli, da nas pred globalizirano arhitekturo, predvsem pa pred neoliberalno politiko urejanja prostora, ščiti še kaj več kot prostor sam. Bi bilo preveč pozvati vlado in predsednika, da vendar razmislita tudi o posegu v svoboščine, ki so se uveljavile pri načrtovanju razvoja v prostoru, da ponovno odpreta vrata prostorskemu načrtovanju kot orodju vladovanja (angl. ‘governance’) in mučnemu a argumentiranemu usklajevanju interesov v prostoru, z namenom zagotavljanja dolgoročne skupne koristi za ceno kratkoročnih in posameznih? Bi državljane poseg v pravice lastnikov do gradnje na svoji zemlji spravil na ceste, ali bi gospodarstvo propadlo? Bi morala vlada odstopiti, ker bi začela posegati v javne zadeve v interesu, ki presega en mandat in volitve?

Vir naslovne fotografije: Eugene Kuznetsov – Unsplash

2 comments

  1. Strinjam se s predlogom, da bi Vlada morala v program reform vključiti tudi reformo urejanja prostora. Zelo verjetno bi tak predlog naletel na gluha ušesa. Zato predlagam, da pripravimo analizo stanja, iz katere bodo razvidne posledice, ki jih lahko pričakujemo ob nadaljevanju sedanjih teženj. V zaključku analize bi predlagali tudi ukrepe, ki naj bi jih pristojno ministrtsvo razdelalo v zakonodajne predloge. Analizo in predloge za reformo je potrebno pripraviti v sodelovanju vseh relevantnih deležnikov: poleg prostorskih planerjev, občine, investitorji-developerji, gradbeniki in predstavniki različnih skupin uporabnikov prostora. Rezultate analize stanja in predlogov ukrepov je potrebno predstaviti poslancem Državnega zbora, ki lahko rokovno zadolžijo pristojno ministrtsvo. V kolikor se ministrstvo ne bo odločilo za sodelovanje, predlagam, da v sodelovanju z zainteresiranimi poslanci, sami vložimo v zakonodajni postopek ustrezne osnutke zakonov.

  2. Opa, zanimivo. . .
    Če bo vlada gluha za elemente reforme, bo gluha tudi za analizo
    Ta vlada predvsem nima več nobenega časa , ker je v procesu sprotnega razpadanja diskurza in konceptov; nekateri bežijo, nekateri pa že leto in več čakajo bv obrambnem gardu, da jih vsaj nihče ne opazi v sinekuri.
    Mislim, da je treba predlagati reformo po elementih, za celovitost ni več časa.
    Ampak polemizirajmo naprej . . .Veliko lepega, zdravega in predvsem zanimivega v novem desetletju AP

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri