O kakovosti bivanja

Vabimo vas na seminar z naslovom “O kakovosti bivanja”, ki bo v ponedeljek, 4. oktobra 2010, ob 16. uri v Projekcijski dvorani v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana.

V Sloveniji nimamo zelo ambiciozne stanovanjske politike. Tako kot pri mnogih drugih javnih politikah je tudi pri stanovanjski politiki država dolgo skušala prevzemati čim manjšo odgovornost in jo z nerealistično velikimi pričakovanji prelagati na trg in zasebni interes. Javna lastnina je pogosto imela implicitno funkcijo ‘nikogaršnjega ozemlja’, ki je šele moralo pridobiti pravega zasebnega lastnika, njena vloga gospodarskega temelja mesta pa je bila degradirana.

V takšnih okoliščinah nastaja v zadnjih letih prirastek novih stanovanj, ki so skrajno vprašljive kakovosti. Pri večini novejših stanovanjskih sosesk je faktor pozidave izjemno visok, zelo malo je zelenih površin za družabnost stanovalcev, otrok, starejših. Po drugi strani vrednote prebivalcev Slovenije kažejo, da pri stanovanjih cenijo prav to, kar v novih soseskah manjka. Poraja se vprašanje, kakšna je pri tem vloga urejanja prostora?

Predavateljica bo izr. prof. dr. Srna Mandič, doktorica sociologije, predstojnica Centra za proučevanje družbene blaginje, docentka za Sociologijo stanovanja in nosilka predmeta Družbeni problemi in javne politike. Raziskuje na področju stanovanja, stanovanjske politike, kakovosti življenja in družbenih problemov.

Vabilo na seminar

Prijava!

1 comment

  1. Velik problem je nespoštovanje veljavnih državnih aktov, kot je uredba o prostorskem redu RS, ki jo ZPNačrt uveljavlja naprej, nihče pa ne nadzira, ali in kako je upoštevana pri izdelavi prostorskih aktov in določil v teh aktih, od česar so odvisni pogoji investitorjem za gradnjo, kar ima za posledico (poleg izigravanja tudi nekaterih dovolj domišljenih pogojev), da se gradi neprimerno zasnovane in zgrajene stanovanjske gradnje za trg.

    Manjka nam predvsem NADZOR na področju izvajanja prostorske zakonodaje (nadzor nad vsebinami prostorskih aktov (MOP, nosilci urejanja prostora za stanovanjski problematiko (MOP), nosilci urejanja prostora za socialno problematiko (ministrstvo za družino in socialo..) !?) in urbanistična inšpekcija, oziroma za to področje pooblaščena gradbena inšpekcija, ki je z zadnjimi spremembami ZGO izgubila obveznosti, ki se tičejo področja prostorskega urejanja) .

    Brez tega ni mogoče nikogar prisiliti, da bo delal nekaj, kar mu povzroča samo večje stroške in manjše dobičke…

    Dodajam povezavo na Uredbo o prostorskem redu Slovenije. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004122&stevilka=5064

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri