Catch-MR

Catch-MR (Cooperative approaches to transport challenges in Metropolitan Regions) je projekt v okviru pobude INTERREG IVC, katerega cilj je izboljšati kakovost življenja in konkurenčnost metropolitanskih regij kot gonilnih sil razvoja. Ker so ta hkrati središčna vozlišča lokalnega, regionalnega in mednarodnega prometa ter se soočajo z stalnim naraščanjem njegovega obsega, je predpogoj za zastavljen cilj učinkovit, zanesljiv in trajnostni promet. V projektu sodelujejo parterji iz Berlina/Brandeburga, Osla/Akershusa, Dunaja/Spodnje Avtrije, Rima/Lazia, regije Göteborga, Budimpešte/Central Hungarian Region in Ljubljane/Ljubljanske urbane regije z namenom, da si izmenjajo in pridobijo nova znanja za trajnostne prometne rešitve za metropole in njihove regije.

Splošni cilj projekta Catch-MR je spodbujanje trajnostnih skupnih rešitev prometa v metropolitanskih regijah z zmanjšanjem prometa, ne da bi zmanjšali mobilnost in s povečanjem deleža okolju prijaznega prevoza. To bo mogoče doseči s tremi zaporednimi podcilji: (1) zmanjšanjem potrebe po prevozu v regijah z boljšim usklajevanjem prevoza in urejanja prostora, (2) povečanjem uporabe javnih prevoznih sredstev in (3) povečanjem rabe obnovljivih virov energije v prometu. Vse tri vsebine so močno soodvisne in se jih ne sme obravnavati ločeno. Boljše rešitve za celotno metropolitansko regijo je mogoče doseči s pomočjo celostnih pristopov, ki vključujejo tako mesta kot okoliške regije. Glavna aktivnost projekta bo sedem delavnic, od katerih bo vsaka metropolitanska regija gostila po eno. Praktične izkušnje bodo predstavljene in obravnavane na vsaki delavnici, poudarjeni bodo primeri dobrih praks, razvita bodo strateška svetovanja. Priporočila so lahko splošno uporabna in obenem prilagojena glede na specifične razmere v vsaki metropolitanski regiji.

Naročnik: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Trajanje: Julij 2010 – Oktober 2012

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri