Predstavitev predlogov za ureditev Celovške ceste županu Zoranu Jankoviću

V ponedeljek, 5. julija 2010, smo predstavniki Inštituta za politike prostora skupaj s predsednikom Društva za urbano okolje – Odbora za lepšo Staro Šiško ter predstavnico skupine Paz!Park predstavili Mestni občini Ljubljana predloge za ureditev Celovške ceste, do katerih smo prišli v sodelovanju med prostorskimi načrtovalci in lokalnimi akterji v Spodnji Šiški. Predlogi predstavljajo razmeroma hitro uresničljivo možnost izboljšanja prometnih razmer na Celovški cesti na način spodbujanja javnega potniškega prometa, kolesarjenja in pešačenja, ter hkrati izboljšanja kakovosti življenjskega prostora za prebivalce Šiške.

Predstavitve so se s strani Mestne občine Ljubljane udeležili župan g. Zoran Janković, podžupan prof. Janez Koželj, načelnik Oddelka za urejanje prostora mag. Miran Gajšek ter načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ga. Irena Razpotnik. Pobuda za predstavitev je prišla s strani IPoP in partnerjev, iz kabineta župana pa so se hitro in prijazno odzvali s povabilom.

Predstavitev je pričel Marko Peterlin, direktor IPoP, ki je predstavil prizadevanja inštituta za sodelovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, katerih rezultat je bila tudi delavnica »Celovška, kaj bo s tabo?« in iz nje izhajajoči predlogi za Celovško cesto kot eden prvih poskusov načrtovanja »od spodaj« pri nas. Poudaril je tudi posebno zanimanje inštituta za prenovo Spodnje Šiške, ki se kaže skozi večletno sodelovanje z Društvom za urbano okolje.

Nadaljeval je predsednik omenjenega društva Simon Molka, ki je predstavil izhodišča društva za delavnico, izhajajoča tudi iz nezadovoljstva z dosedanjim urbanističnim razvojem Spodnje Šiške ter s predlogi za razširitev Celovške ceste. Ob njegovi predstavitvi je župan Janković poudaril, da je DUO gotovo najbolj konstruktivna in zgledovanja vredna lokalna pobuda v Ljubljani, zaradi česar so se predstavniki mesta z njimi že večkrat sestali, da pa vsi njihovi predlogi niso zdržali strokovne presoje in zato niso mogli biti upoštevani.

Po kratki polemični diskusiji o vprašanjih urejanja prometa po vpadnicah je predstavitev nadaljevala predstavnica skupine Paz!Park Urška Kranjc. Predstavila je koncept urejanja uličnega prostora Celovške ceste med Drenikovo in Tivolsko cesto, izhajajoč iz zaključkov delavnice v januarju 2010, ter nekaj predlogov konkretnih ureditev, predstavljenih s simboličnimi shemami in fotomontažami.

Odziv predstavnikov mestne občine na predstavitev je bil večplasten. Župan Janković je opozoril predvsem na neskladje nekaterih predlogov s predvideno ureditvijo Celovške ceste v novem mestnem prostorskem načrtu, ki ga je mestni svet po dolgem procesu priprave sprejel proti večeru istega dne. Po drugi strani sta podžupan prof. Koželj in načelnik Oddelka za urejanje prostora mag. Gajšek pozdravila tako predloge, kot način njihovega oblikovanja skozi vključujoče načrtovanje, opozorila pa sta, da niso vsi predlogi enako izvedljivi.

Predstavitev se je zato zaključila s sklepom, da se še tekom poletja s podžupanom prof. Koželjem ter načelnikoma Gajškom in Razpotnikovo ponovno srečamo na operativnem sestanku, na katerem dogovorimo način izbora prioritetnih območij za urejanje ob Celovški cesti ter nadaljnji način dela. Sestanek bo sklical Oddelek za urejanje prostora, platformo za nadaljnje delo pa bi lahko predstavljal tudi projekt Trajnostna četrt Spodnja Šiška, ki ga za Mestno občino Ljubljana izvaja Matevž Čelik.

Ob predstavitvi so predstavniki IPoP ostalim udeležencem predali tudi nekaj izvodov publikacije »Celovška, kaj bo s tabo?«, ki celovito predstavlja predloge ureditev in je izšla v založništvu IPoP prav te dni.

 

avtorstvo risbe: Pazi!park, [CC BY-SA 3.0]

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri