Poročilo z delavnice “Celovška, kaj bo s tabo?”

V sredo, 20.1.2010 je na osnovni šoli v Stari Šiški potekala urbanistična delavnica z naslovom “Celovška, kaj bo s tabo?”. Organizirali so jo Inštitut za politike prostora – IPoP, združenje lokalnih prebivalcev Društvo za urbano okolje, Odbor za lepšo Staro Šiško ter skupina krajinskih arhitektov PAZ!PARK. Namen delavnice je bil opozoriti na problematiko urejanja Celovške ceste med križišči z Drenikovo cesto in Rusko ulico, predvsem v smislu izboljšanja uličnega prostora. Na delavnici so se številnim lokalnim prebivalcem pridružili nekateri predstavniki inštitucij, tudi Oddelka za urbanizem Mestne občine Ljubljana, Policijske postaje Šiška in drugih.

V prvem delu delavnice so organizatorji predstavili kratko analizo prostora ob Celovški cesti. Pojasnili so nekatere vidike urejanja prostorov za pešce in kolesarje, na kratko osvetlili predlog ureditve tega dela Celovške v zdaj že drugič razgrnjenem novem prostorskem planu, ter tako odprli izhodišča za delo v skupinah. V nadaljevanju so k delu pristopili vsi udeleženci, ki so se zbrali v pet skupin. Posamezne skupine so skozi pogovor ob kartografskih podlogah oblikovale nekatere predloge za izboljšanje stanja in tako na bolj ali manj neposreden način komentirale tudi v planu predlagano širitev Celovške ceste. Dogodek se je zaključil z razpravo.

Razprava se je v veliki meri nanašala na prometno ureditev, ki je po mnenju udeležencev neustrezna. Predvsem bi bilo treba urediti mirujoči promet, upočasniti oziroma zmanjšati promet na Celovški cesti in povečati vlogo pešca. V bodoči ureditvi si udeleženci delavnice želijo ustreznejšo ulično opremo in več vegetacije, v kolikor to ne posega v obstoječo strukturo grajenega prostora. Tekom delavnice so bile poleg problematik izpostavljene tudi nekatere kvalitete prostora, ki jih prepoznavajo lokalni prebivalci. Ena izmed njih je še vedno vaški značaj Celovške, kot na primer na območju ob cerkvi sv. Jerneja. Po mnenju udeležencev delavnice bi bilo z ustreznim načrtovanjem in upravljanjem moč nadgraditi obstoječo Celovško tako, da bi sodobne potrebe in z njimi povezani posegi upoštevali prepoznane zatečene kvalitete v prostoru. Rezultati delavnice bodo podrobneje opisani in prikazani v gradivu, ki ga bodo organizatorji pripravili v naslednjih tednih.

Dodatne informacije:

Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, Marko Peterlin, Aidan Cerar (IPoP) in Paz!Park, Luka Javornik in Urška Kranjc (Paz!Park)

Projekt »Mreža za prostor« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

avtorstvo risb: Pazi!park, [CC BY-SA 3.0]

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri