The inter-relationship between the Structural Funds and the provision of SGI and SGEI and the potential for cross-border service delivery

Zagotavljanje visoko kakovostnih, trajnostnih in cenovno dostopnih storitev splošnega pomena oz. javnih služb (angl. »Services of General Interest« – SGI) se šteje za bistven element pri doseganju družbene in teritorialne kohezije v EU-27, kakor tudi pri uresničevanju konkurenčnega evropskega gospodarstva. Poslanci Evropskega parlamenta v okviru Odbora za regionalni razvoj so zato želeli dobiti nasvet o razmerju med regionalno politiko in politiko EU v zvezi javnimi službami. Odbor je želel razumeti, kako učinkovito je sedanja generacija programov strukturnih skladov (2007 – 2013) usmerjena v doseganje medsebojno usklajenih, ciljno usmerjenih in učinkovitih naložbe v javne službe in gospodarske javne službe. V projektu, ki je obravnaval odnos med kohezijsko politiko ter politiko glede javnih služb, je Inštitut za politike prostora nastopal kot nacionalni partner, odgovoren za izvedbo študije primera, v okviru katere je obravnaval izgradnjo Centralne čistilne naprave Celje.

Naročnika: Evropski Parlament / PPMI – Public Policy and Management Institute, Vilnius, Litva

Trajanje: November 2009 – April 2010

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri