Procesni načrt za vključevanje javnosti v pripravo državnega prostorskega načrta

Glede na dosedanje izkušnje pri umeščanju objektov državnega pomena v prostor se je izkazalo, da je zgolj zakonski okvir vključevanja javnosti v postopek priprave DPN premalo za uspešno realizacijo projekta….