Procesni načrt za vključevanje javnosti v pripravo državnega prostorskega načrta

Glede na dosedanje izkušnje pri umeščanju objektov državnega pomena v prostor se je izkazalo, da je zgolj zakonski okvir vključevanja javnosti v postopek priprave DPN premalo za uspešno realizacijo projekta. Zato se je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, da postopek vključevanja javnosti v pripravo DPN prenovi in metodološko uredi. IPoP pri izvajanju naloge sodeluje…