PoLok – podpora lokalnim pobudam

Projekt PoLok je povezoval pobude in ljudi, ki dejavno sodelujejo pri ustvarjanju prijaznih sosesk za kakovostno življenje. Namen projekta je bil opolnomočiti lokalne pobude za soodločanje pri urejanju svojega življenjskega prostora s pomočjo vključevanja v procese odločanja na lokalni ravni. Rezultat projekta je neformalna mreža, ki povezuje različne lokalne pobude med seboj ter z nosilci urejanja prostora na lokalni in državni ravni, vključeni pa so tudi prostorski načrtovalci. S tem je omogočeno tesnejše povezovanje in sodelovanje vseh udeležencev. Ob tem je projekt razvil tudi model vzpostavljanja in delovanja lokalne pobude ter sodelovanja med lokalnimi pobudami in pristojnimi za urejanje prostora.

Dolgoročno sodelovanje vseh udeležencev v procesu urejanja lokalnega okolja, tako prebivalcev kot lokalne in državne uprave, investitorjev ter strokovnjakov predstavlja najučinkovitejšo pot do izboljšanja kakovosti življenja in izpolnitve pričakovanj vseh vpletenih.

Lokalne pobude so tudi s pomočjo projekta postale tudi dejaven akter pri oblikovanju politik prostorskega razvoja na lokalni in državni ravni »od spodaj navzgor«. Dolgoročno se lahko na tak način izboljša zaupanje javnosti do uprave, načrtovalcev in izvajalcev razvojnih projektov.

Projekt PoLok je IPoP izvajal v partnerstvu z zavodom Trajekt (www.trajekt.org) ter norveškim partnerjem CBNRM Net (www.cbnrm.net). Podprt je bil s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma

www.polok.si

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri