Zasebnost

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

IPoP – Inštitut za politike prostora pri zagotavljanju svojih storitev obdeluje tudi osebne podatke. IPoP kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke uporabnikov svojih storitev in obiskovalcev spletnih strani.

IPoP spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k visoki stopnji varstva osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravna skrbno, odgovorno ter v skladu z veljavnimi predpisi. Vaše podatke obdeluje tako, da varuje vaše interese, temeljene pravice in svoboščine. Zavezan je k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

IPoP osebne podatke obdeluje na podlagi pogodbe, na podlagi zakona, na podlagi našega zakonitega interesa in na podlagi vaše privolitve. Osebni podatki se uporabljajo le za namene, za katere so bili zbrani. Če ste le obiskovalec spletnih strani IPoP, o vas IPoP zbira podatke le z uporabo piškotkov. Podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe IPoP in skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci, s katerimi je IPoP sklenil pogodbo.

S privolitvijo posameznik privoli, da se lahko osebni in drugi podatki, zbrani v okviru izvajanja naših storitev ali med drugimi oblikami interakcije (npr. tudi informacije, zbrane preko spletnega brskalnika) zbirajo, shranjujejo in uporabljajo za izbrane namene. IPoP podatke prejme neposredno od vas ali iz drugih virov (družbena omrežja, spletne strani ali drugi javni viri).

Vaših osebnih podatkov razen v zakonsko določenih primerih IPoP ne bo posredoval nobeni tretji osebi brez vaše pisne privolitve. Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

V primeru podaje prostovoljne privolitve lahko svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekličete ali spremenite, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila opravljena na podlagi privolitve pred njenim preklicem. To lahko uredite z odjavo na prejemanje novic v naših elektronskih sporočilih, na naši spletni strani, ali z obvestilom na ipop@ipop.si.

Pravice posameznika

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov IPoP zagotavlja brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v roku enega meseca od prejema zahteve. Rok za uresničevanje pravic se lahko podaljša za največ dva dodatna.

V zvezi s svojimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:
– pravico do vpogleda v svoje osebne podatke oziroma do dostopa do podatkov,
– pravico do popravka netočnih podatkov. Pri tem si pridržujemo pravico, da od vas zahtevamo dokumentacijo, iz katere so spremembe razvidne,
– pravico do prepisa in kopiranja podatkov. Pravico imate do ene brezplačne kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki. Za dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije,
– pravico do omejitve obdelave podatkov zaradi zakonitih razlogov,
– pravico do ugovora obdelave in do izbrisa podatkov,
– pravico do obvestila o popravkih, izbrisu ali omejitvi obdelave,
– pravico do posredovanja seznama uporabnikov, katerim so bili posredovani vaši osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen,
– pravico do informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, vključno z vsemi razpoložljivimi informacijami o viru, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se nanašajo,
– pravico do pojasnil v primeru avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov,
– pravico do pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da obdelava krši veljavno zakonodajo. Nadzorni organ v Republiki Sloveniji je Informacijski pooblaščenec.

Ta Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. O spremembah boste obveščeni na tej spletni strani.
IPoP, 25. 5. 2018

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt