Urbani sprehodi Jane’s Walk

JW_WEB-SLO

Jane’s Walk 2017

Tudi v letu 2017 bodo v organizaciji lokalnih partnerjev potekali urbani sprehodi po Sloveniji. Letos bo globalna akcija potekala od 5. do 7. maja 2017. Doslej so napovedani sprehodi v Celju, Idriji, Kočevju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, Ptuju, Ribnici, Sežani, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Tolminu, Tržiču in Vojniku. Če si želite pridružiti organizaciji sprehodov, podatke o sprehodu čimprej sporočite na tej povezavi. Več informacij o letošnjih sprehodih bo objavljenih v naslednjih tednih, najdete pa jih lahko tudi na Facebooku.

Celje – staro mestno jedro, ZAčutimMESTO. Petek, 5. maj 2017 ob 12h, zbirno mesto je trg pred Mestno občino Celje. Sprehod organizira Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, vodila pa ga bosta Mojca in Gorazd Furman Oman.

Celje, S kolesom v mestu. Petek, 5. maj 2017 ob 16h, zbirno mesto je na Krekovem trgu. Sprehod organizira Andreja Džakušič, ki ga bo tudi vodila.

Idrija – Brusovše in Alija, Idrijska aleja. Petek, 5.maj 2017 ob 17h, zbirno mesto pred Osnovno šolo Idrija. Sprehod organizirata KD prostoRož in MDSS Nova Gorica, vodila pa ga bosta Alenka Korenjak in Igor Miljavec.

Kočevje, Identiteta prostora Kočevja. Nedelja, 7. maj ob 9:30, zbirno mesto je Kostanjev drevored na Kolodvorski ulici. Sprehod organizira društvo Urbani brlog, vodili pa ga bodo člani društva.

Koper – obalna cesta Koper – Izola, Obalna cesta ljudem. Sobota, 6.maj 2017 ob 16h, zbirno mesto je Kopališče Žusterna. Sprehod organizirata Kolesarska mreža Obala in PINA, vodila pa ga bo Eva Bolčič.

Kranj – staro mesto, Kulturna četrt Kranja. Petek, 5. maj 2017 ob 17h, zbirno mesto pred Layerjevo hišo. Sprehod organizira Layerjeva hiša, vodila pa ga bo Zala Vidali.

Krško – Staro mestno jedro, Pozabljeni vmes(t)ni prostori – nove perspektive. Nedelja, 7. maj 2017 ob 17.30, zbirno mesto je Josipinin park. Sprehod organizira Kulturno društvo Prostor vmes, vodile pa ga bodo Lara Gligić, Laura Klenovšek, Neža Krošelj.

Ljubljana – Bežigrad, Naš Bežigrad. Petek, 5. maj 2017 ob 17.30, zbirno mesto pred glavnim vhodom v stolpnico DELO. Sprehod bosta vodila Kaja Lipnik Vehovar in Arne Vehovar.

Ljubljana – Zgornja Šiška, Pred mestom, za vasjo. Sobota, 6. maj 2017 ob 11h, zbirno mesto pred Vodnikovo domačijo. Sprehod organizira iniciativa Uredimo Vodnikovo, vodila pa ga bosta Matevž Frančič in Marko Peterlin.

Ljubljana – Rakova Jelša, Od barakarskega naselja do predmestne idile. Sobota, 6. maj 2017 ob 17h. Sprehod organizira Pavel Gantar v sodelovanju z Inštitutom za študije stanovanj in prostora, vodila pa ga bosta Pavel Gantar in Rok Ramšak.

Maribor – stari del mesta in bližnja okolica, Pot “Zgodba o klopeh in ljudeh”. Nedelja, 7. maj 2017 ob 10.30, zbirno mesto je Židovski trg, Maribor. Sprehod organizira projektna skupina “Zgodba o klopeh in ljudeh”, vodila pa ga bosta Liljana Jarh in Jože Kos Grabar.

Maribor – Pobrežje. Sobota, 6.maja ob 9.30, zbirno mesto je pred slaščičarno Romansa. Sprehod organizira prostovoljska skupina Stopinje mesta, MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, vodile pa ga bodo prostovoljke te skupine.

Nova Gorica, Urbani gozd. Nedelja, 7. maj 2017 ob 15h, zbirno mesto je pred Okrožnim sodiščem Nova Gorica. Sprehod organizira Iniciativa Podružnica, vodil pa ga bo Nejc Suban.

Novo mesto – mestno jedro, Mestno jedro pred prenovo. Nedelja, 7. maj 2017 ob 16h, zbirno mesto je pred Vindišarjem (Kandija). Sprehod organizirata Društvo krajinskih arhitektov Slovenije ter Društvo arhitektov Dolenjske in Bele Krajine, vodil pa ga bo Tomaž Slak.

Postojna – Tržaška, Moja Tržaška. Sobota, 6. maj 2017 ob 10h, zbirno mesto je pred TIC. Sprehod organizira PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor, vodila pa ga bo Karmen Tomažič.

Ptuj – Breg, Pešcem prijazen Breg. Petek, 5. maj 2017 ob 17h, zbirno mesto je parkirišče na Zadružnem trgu. Sprehod bo vodil Dejan Zorec.

Ptuj – Staro mestno jedro, Potuj trajnostno skozi staro mestno jedro. Petek, 5. maj 2017 ob 12h, zbirno mesto je Minoritski trg. Sprehod organizira ZRS Bistra Ptuj, vodil pa ga bo Robert Novak.

Sežana, Prostori srečevanj. Sobota, 6. maj 2017 ob 10h, zbirno mesto je pred Kosovelovo knjižnico. Sprehod je organiziran v sodelovanju z MC Podlaga, vodila pa ga bosta Petra Grmek in Franja Čok.

Slovenj Gradec – Glavni trg, Sprehod ob mestnem obzidju Slovenj Gradca. Sobota, 6. maj 2017 ob 10.30, zbirno mesto je pred nekdanjo mestno hišo, Glavni trg 24. Sprehod organizira Koroški pokrajinski muzej, vodila pa ga bo Nataša Škorjanc Beliš.

Škofja Loka, Po sledeh nekdanjih parkov in drevoredov. Sobota, 13. maj 2017 ob 9:30, zbirno mesto pred trgovino Trava na Mestnem trgu 24. Sprehod v sodelovanju z Gimnazijo Škofja Loka in Muzejskim društvom Škofje Loke organizirata Darja Matjašec in Anja Musek, ki ga bosta tudi vodili.

Tolmin, Pot ob Tolminki. Petek, 5. maj 2017 ob 16.30, zbirno mesto je na Trgu 1. maja, pred fontano. Sprehod organizira Društvo DOR, Tolmin, vodili pa ga bodo Andrej Vidmar, Miha Mlekuž in Daša Furlan.

Tržič, Skriti kotički in prazni prostori Tržiča. Nedelja, 7. maja 2017 ob 11h, zbirno mesto pred OŠ Tržič. Sprehod organizira Društvo ZA razvoj Tržiča, vodil pa ga bo Klemen Belhar.

Vojnik, Vojnik v objemu narave. Petek, 5. maj 2017 ob 17h, zbirno mesto je pred Kamrico, medgeneracijskim centrom Vojnik. Sprehod organizira Kamrica, medgeneracijski center Vojnik, vodila pa ga bo Andreja Cigelšek.

Podatki o letošnjih sprehodih se sproti dopolnjujejo.

Kaj so urbani sprehodi Jane’s Walk

Urbani sprehodi Jane’s Walk  so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.

V zadnjih desetletjih se je po vsem svetu razširilo zavedanje, da mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo programov v objektih in s takšnimi ureditvami javnega prostora, ki prebivalce spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih hodijo peš, svojim prebivalcem omogočajo višjo kakovost življenja. Dobra hodljivost mest, kot poimenujemo prijaznost mestnega okolja za pešačenje, zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev ter mestnega okolja. Obenem pešačenju prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi razvoj lokalnega gospodarstva, kot so lokalne trgovine, storitvene dejavnosti ali kreativne industrije. Hodljivost mesta omogoča razvoj intenzivnih in raznolikih družbenih vezi ter tako bogati vsakdanje življenje prebivalcev in krepi socialni kapital, ki predstavlja ključni vir razvojne moči lokalnih skupnosti.

Pobuda Jane’s Walk

Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, njen namen pa je širjenje dragocenih sporočil Jane Jacobs in popularizirati živost mest, ki se poraja preko povezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci.

Urbani sprehodi »Jane’s Walk« potekajo vsak prvi konec tedna v maju in promovirajo urejanje mest po meri pešcev. Namen sprehodov Jane’s Walk je ponovno odkriti skrite razsežnosti naših mest z očmi pešca in radovednega opazovalca. Odkriti kaj je tisto, kar morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve in kaj dela naše ulice in trge varne za prebivalce in obiskovalce, obenem pa povezovati ljudi v prizadevanjih za vsakodnevnemu življenju prijazne mestne četrti.

V Torontu so bili prvi tovrstni sprehodi organizirani leta 2007, leto po smrti Jane Jacobs. Od 2009 naprej sprehode gosti tudi vedno več mest izven Kanade. Pri nas sprehodi potekajo od leta 2011, skupno je bilo v šestih letih do sedaj že 94 sprehodov, ki se jih je udeležilo blizu 2000 sprehajalcev.

Urbani sprehodi v preteklih letih

2016 je v 14 mestih po Sloveniji potekalo 21 sprehodov

2015 je v 17 mestih po Sloveniji potekalo 22 sprehodov

2014 je v 10 mestih po Sloveniji potekalo 17 sprehodov

2013 je v 11 mestih po Sloveniji potekalo 16 sprehodov

2012 je v 9 mestih po Sloveniji potekalo 14 sprehodov

2011 so bili v Ljubljani izvedeni štirje sprehodi

 

Jane's Walk publikacija

Priročnik za organizacijo urbanih sprehodov

Inštitut za politike prostora je v letu 2012 pripravil priročnik za organizacijo, ki je lokalnim partnerjem v pomoč pri pripravi in izvedbi sprehodov. V publikaciji so zbrana besedila o Jane Jacobs in o pomenu pešačenja, poročila s petih sprehodov v letu 2011 ter nasveti in orodja za organizacijo urbanih sprehodov Jane’s Walk. V priročniku je še katalog hodljivosti, povzet po spletni strani organizacije Jane’s Walk in prilagojen našim razmeram, ki bo prispeval k splošnemu zavedanju o pomenu hodljivosti v mestih.

Poleg omejene naklade tiskane publikacije je priročnik na voljo tudi v elektronski različici.

 

Povezave:

Priročnik za organizacijo urbanih sprehodov

- Spletna stran pobude Jane’s Walk

DOGODKI

poljane _foto1

Kakšno prometno ureditev Poljan si želimo?

Delavnica, četrtek, 6. april 2017, 17:00 - 19:00, OŠ Poljane (Zemljemerska 7, Ljubljana), učilnica 14, geografija

Vabljeni na delavnico na temo spodbujanja aktivne poti v šolo in iskanja rešitev za ureditev šolskega okoliša OŠ Poljane z vidika trajnostne mobilnosti!

Poljane so prav posebno območje v Ljubljani. Imajo odlično lokacijo v centru mesta, kjer je gostota izobraževalnih ustanov zelo visoka, a hkrati še niso bile deležne celostne prostorske in prometne prenove. V luči trajnostne mobilnosti, ki je vključujoča za vse uporabnike, si želimo skupaj z vam oblikovati predloge za prometno ureditve šolskega okoliša OŠ Poljane.

Skupaj bomo iskali odgovore na vprašanja: S katerimi ukrepi bi izboljšali varnost prihoda pešcev in kolesarjev v šolo? Kako spodbuditi trajnostna potovanja predšolskih otrok, šolarjev, dijakov, študentov, zaposlenih in lokalnega prebivalstva?Katere lokacije so s prometnega vidika najbolj pereče in potrebne ukrepanja?

Delavnica poteka pod okriljem projekta Trajnostna mobilnost v šoli. Prijave in več informacij na: marjeta@focus.si, 059 071 327.

Vljudno vabljeni vsi, ki si želite skupaj z nami poiskati rešitve!

Projekt »Trajnostna mobilnost v šoli«, ki ga izvajajo Inštitut za politike prostora – IPoP, CIPRA Slovenija, Focus – društvo za sonaraven razvoj in KD ProstoRož, iz sredstev Sklada za podnebne spremembe sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt