Urbani sprehodi Jane’s Walk

JW_WEB-SLO

Jane’s Walk 2017

Letos bo globalna akcija Jane’s Walk potekala od 5. do 7. maja 2017 in tudi letos bodo v organizaciji lokalnih partnerjev potekali urbani sprehodi po vsej Sloveniji. Napovedanih je 26 sprehodov v 20 mestih in mestecih: v Celju, Idriji, Kočevju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Podčetrtku, Postojni, Ptuju, Ribnici, Sežani, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Tolminu, Tržiču in Vojniku. Več informacij o letošnjih sprehodih v nadaljevanju, najdete pa jih lahko tudi na Facebooku. Urbane sprehode Jane’s Walk v Sloveniji od leta 2011 podpira Inštitut za politike prostora – IPoP.

Celje – staro mestno jedro, ZAčutimMESTO. Petek, 5. maj 2017 ob 12h, zbirno mesto je trg pred Mestno občino Celje. Sprehod organizira Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, vodila pa ga bosta Mojca in Gorazd Furman Oman.

Celje, S kolesom v mestu. Petek, 5. maj 2017 ob 16h, zbirno mesto je na Krekovem trgu. Sprehod organizira Andreja Džakušič, ki ga bo tudi vodila.

Idrija – Brusovše in Alija, Idrijska aleja. Petek, 5.maj 2017 ob 17h, zbirno mesto pred Osnovno šolo Idrija. Sprehod organizirata KD prostoRož in MDSS Nova Gorica, vodila pa ga bosta Alenka Korenjak in Igor Miljavec.

Kočevje, Identiteta prostora Kočevja. Nedelja, 7. maj ob 9:30, zbirno mesto je Kostanjev drevored na Kolodvorski ulici. Sprehod organizira društvo Urbani brlog, vodili pa ga bodo člani društva.

Koper – obalna cesta Koper – Izola, Obalna cesta ljudem. Sobota, 6.maj 2017 ob 16h, zbirno mesto je Kopališče Žusterna. Sprehod organizirata Kolesarska mreža Obala in PINA, vodila pa ga bo Eva Bolčič.

Kranj – staro mesto, Kulturna četrt Kranja. Petek, 5. maj 2017 ob 17h, zbirno mesto pred Layerjevo hišo. Sprehod organizira Layerjeva hiša, vodila pa ga bo Zala Vidali.

Krško – Staro mestno jedro, Pozabljeni vmes(t)ni prostori – nove perspektive. Nedelja, 7. maj 2017 ob 17.30, zbirno mesto je Josipinin park. Sprehod organizira Kulturno društvo Prostor vmes, vodile pa ga bodo Lara Gligić, Laura Klenovšek, Neža Krošelj.

Ljubljana – Bežigrad, Naš Bežigrad. Petek, 5. maj 2017 ob 17.30, zbirno mesto pred glavnim vhodom v stolpnico DELO. Sprehod bosta vodila Kaja Lipnik Vehovar in Arne Vehovar.

Ljubljana – Zgornja Šiška, Pred mestom, za vasjo. Sobota, 6. maj 2017 ob 11h, zbirno mesto pred Vodnikovo domačijo. Sprehod organizira iniciativa Uredimo Vodnikovo, vodila pa ga bosta Matevž Frančič in Marko Peterlin.

Ljubljana – Rakova Jelša, Od barakarskega naselja do predmestne idile. Sobota, 6. maj 2017 ob 17h. Sprehod organizira Pavel Gantar v sodelovanju z Inštitutom za študije stanovanj in prostora, vodila pa ga bosta Pavel Gantar in Rok Ramšak.

Maribor – Pobrežje, Bivalna in sprehajalna (ne)kultura. Sobota, 6. maja 2017 ob 10h, zbirno mesto je pred slaščičarno Romansa. Sprehod organizira prostovoljska skupina Stopinje mesta, MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, vodile pa ga bodo prostovoljke te skupine.

Maribor – Center, Prezrti prostori mesta – 2. del, Sobota, 6. maja 2017 ob 11h, zbirno mesto Ezl ek (pred Kavarno Astorija na Grajskem trgu). Sprehod organizira Zavod za urejanje mesta in krajine, Maribor, vodili pa ga bosta Vesna Rebernak (arhitektka, urbanistka) in Mojca Štuhec (umetnostna zgodovinarka).

Maribor – stari del mesta in bližnja okolica, Pot “Zgodba o klopeh in ljudeh”. Nedelja, 7. maj 2017 ob 10.30, zbirno mesto je Židovski trg, Maribor. Sprehod organizira projektna skupina “Zgodba o klopeh in ljudeh”, vodili pa ga bodo Liljana Jarh, Jože Kos Grabar, Dika Vranc, Zlatko Fišer-Fiš in Matjaž Ješovnik.

Nova Gorica, Urbani gozd. Nedelja, 7. maj 2017 ob 15h, zbirno mesto je pred Okrožnim sodiščem Nova Gorica. Sprehod organizira Iniciativa Podružnica, vodil pa ga bo Nejc Suban.

Novo mesto – mestno jedro, Mestno jedro pred prenovo. Nedelja, 7. maj 2017 ob 16h, zbirno mesto je pred Vindišarjem (Kandija). Sprehod organizirata Društvo krajinskih arhitektov Slovenije ter Društvo arhitektov Dolenjske in Bele Krajine, vodil pa ga bo Tomaž Slak.

Podčetrtek – Olimje, Stare zgodbe od Podčetrtka do Olimja. Petek, 5. maj 2017 ob 17h, zbirno mesto je pred pekarno Pod gradom. Sprehod organizira Turistično društvo Podčetrtek, vodile pa ga bodo Karmen Bovha, Sabina Ivačič in Mihaela Juričan.

Postojna – Tržaška, Moja Tržaška. Sobota, 6. maj 2017 ob 10h, zbirno mesto je pred TIC. Sprehod organizira PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor, vodila pa ga bo Karmen Tomažič.

Ptuj – Staro mestno jedro, Potuj trajnostno skozi staro mestno jedro. Petek, 5. maj 2017 ob 12h, zbirno mesto je Minoritski trg. Sprehod organizira ZRS Bistra Ptuj, vodil pa ga bo Robert Novak.

Ptuj – Breg, Pešcem prijazen Breg. Petek, 5. maj 2017 ob 17h, zbirno mesto je parkirišče na Zadružnem trgu. Sprehod bo vodil Dejan Zorec.

Ribnica, Sprehod po Ribnici – od pivovarne do hotela. Četrtek, 4. maj 2017 ob 18. uri. Pričetek pri stari glasbeni šoli nasproti upravne enote. Sprehod organizirata Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in Rokodelski center Ribnica, vodili pa ga bodo Blanka Bartol, Marina Gradišnik, Domen Rus in Živa Kumelj.

Sežana, Prostori srečevanj. Sobota, 6. maj 2017 ob 10h, zbirno mesto je pred Kosovelovo knjižnico. Sprehod je organiziran v sodelovanju z MC Podlaga, vodila pa ga bosta Petra Grmek in Franja Čok.

Slovenj Gradec – Glavni trg, Sprehod ob mestnem obzidju Slovenj Gradca. Sobota, 6. maj 2017 ob 10.30, zbirno mesto je pred nekdanjo mestno hišo, Glavni trg 24. Sprehod organizira Koroški pokrajinski muzej, vodila pa ga bo Nataša Škorjanc Beliš.

Škofja Loka, Po sledeh nekdanjih parkov in drevoredov. Sobota, 13. maj 2017 ob 9:30, zbirno mesto pred trgovino Trava na Mestnem trgu 24. Sprehod v sodelovanju z Gimnazijo Škofja Loka in Muzejskim društvom Škofje Loke organizirata Darja Matjašec in Anja Musek, ki ga bosta tudi vodili.

Tolmin, Pot ob Tolminki. Petek, 5. maj 2017 ob 16.30, zbirno mesto je na Trgu 1. maja, pred fontano. Sprehod organizira Društvo DOR, Tolmin, vodili pa ga bodo Andrej Vidmar, Miha Mlekuž in Daša Furlan.

Tržič, Skriti kotički in prazni prostori Tržiča. Nedelja, 7. maja 2017 ob 11h, zbirno mesto pred OŠ Tržič. Sprehod organizira Društvo ZA razvoj Tržiča, vodil pa ga bo Klemen Belhar.

Vojnik, Vojnik v objemu narave. Petek, 5. maj 2017 ob 17h, zbirno mesto je pred Kamrico, medgeneracijskim centrom Vojnik. Sprehod organizira Kamrica, medgeneracijski center Vojnik, vodila pa ga bo Andreja Cigelšek.

Podatki o letošnjih sprehodih se sproti dopolnjujejo.

Kaj so urbani sprehodi Jane’s Walk

Urbani sprehodi Jane’s Walk  so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.

V zadnjih desetletjih se je po vsem svetu razširilo zavedanje, da mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo programov v objektih in s takšnimi ureditvami javnega prostora, ki prebivalce spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih hodijo peš, svojim prebivalcem omogočajo višjo kakovost življenja. Dobra hodljivost mest, kot poimenujemo prijaznost mestnega okolja za pešačenje, zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev ter mestnega okolja. Obenem pešačenju prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi razvoj lokalnega gospodarstva, kot so lokalne trgovine, storitvene dejavnosti ali kreativne industrije. Hodljivost mesta omogoča razvoj intenzivnih in raznolikih družbenih vezi ter tako bogati vsakdanje življenje prebivalcev in krepi socialni kapital, ki predstavlja ključni vir razvojne moči lokalnih skupnosti.

Pobuda Jane’s Walk

Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, njen namen pa je širjenje dragocenih sporočil Jane Jacobs in popularizirati živost mest, ki se poraja preko povezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci.

Urbani sprehodi »Jane’s Walk« potekajo vsak prvi konec tedna v maju in promovirajo urejanje mest po meri pešcev. Namen sprehodov Jane’s Walk je ponovno odkriti skrite razsežnosti naših mest z očmi pešca in radovednega opazovalca. Odkriti kaj je tisto, kar morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve in kaj dela naše ulice in trge varne za prebivalce in obiskovalce, obenem pa povezovati ljudi v prizadevanjih za vsakodnevnemu življenju prijazne mestne četrti.

V Torontu so bili prvi tovrstni sprehodi organizirani leta 2007, leto po smrti Jane Jacobs. Od 2009 naprej sprehode gosti tudi vedno več mest izven Kanade. Pri nas sprehodi potekajo od leta 2011, skupno je bilo v šestih letih do sedaj že 94 sprehodov, ki se jih je udeležilo blizu 2000 sprehajalcev.

Urbani sprehodi v preteklih letih

2016 je v 14 mestih po Sloveniji potekalo 21 sprehodov

2015 je v 17 mestih po Sloveniji potekalo 22 sprehodov

2014 je v 10 mestih po Sloveniji potekalo 17 sprehodov

2013 je v 11 mestih po Sloveniji potekalo 16 sprehodov

2012 je v 9 mestih po Sloveniji potekalo 14 sprehodov

2011 so bili v Ljubljani izvedeni štirje sprehodi

 

Jane's Walk publikacija

Priročnik za organizacijo urbanih sprehodov

Inštitut za politike prostora je v letu 2012 pripravil priročnik za organizacijo, ki je lokalnim partnerjem v pomoč pri pripravi in izvedbi sprehodov. V publikaciji so zbrana besedila o Jane Jacobs in o pomenu pešačenja, poročila s petih sprehodov v letu 2011 ter nasveti in orodja za organizacijo urbanih sprehodov Jane’s Walk. V priročniku je še katalog hodljivosti, povzet po spletni strani organizacije Jane’s Walk in prilagojen našim razmeram, ki bo prispeval k splošnemu zavedanju o pomenu hodljivosti v mestih.

Poleg omejene naklade tiskane publikacije je priročnik na voljo tudi v elektronski različici.

 

Povezave:

– Priročnik za organizacijo urbanih sprehodov

Spletna stran pobude Jane’s Walk

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?

Letna konferenca konzorcija vsebinskih mrež, Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana, 6. december 2017

Participativna demokracija je sestavni del evropskega družbenega modela. Dopolnjevanje med predstavniško in participativno demokracijo opredeljuje Lizbonska pogodba, ki med drugim državljanom podeljuje »pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije« in določa, da »se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani«.

Kljub temu pa praksa kaže drugačno sliko. Do razlik pri razumevanju in izvajanju participativne demokracije prihaja tako med različnimi ravnmi odločanja, od lokalne do mednarodne, kot med različnimi državami po Evropski uniji. Po eni strani se porajajo novi in novi primeri dobrih praks soodločanja, od participativnih proračunov do različnih partnerstev med civilno družbo in upravami na lokalni in državni ravni pri pripravi in izvajanju politik. Po drugi strani pa smo priča tudi različnim primerom odmikanja odločanja iz rok državljanov, od tajnih trgovinskih sporazumov do priprave predpisov po meri posameznih podjetij in grobih pritiskov na civilno družbo.

V zadnjih letih smo doživeli tudi vzpon aliberalnih demokratičnih politik v številnih evropskih državah. Razmere na Poljskem in Madžarskem so morda najboljši primer take politike, kjer državljani dajejo podporo političnim strankam, katerih politični cilji niso le v nasprotju z načeli participativne demokracije pač pa tudi v nasprotju z načelom vladavine prava EU. Kaže, da so se državljani ponekod pripravljeni celo odreči nekaterim temeljnim vrednotam in človekovim pravicam, kot so svoboda izražanja, svoboda zbiranja, svoboda medijev, civilna družba ali neodvisno sodstvo. Ti trendi resno ogrožajo evropska načela.

Konferenca želi narediti presek stanja soodločanja civilne družbe v praksi. Kakšne možnosti ima civilna družba za sodelovanje pri oblikovanju stališč in odločitev? Kakšne so razlike med različnimi ravnmi upravljanja, od lokalne, prek državne, do Evropske? Kako lahko državljani na vseh ravneh sami pripomorejo k razvoju in zaščiti demokracije, pravne države in človekovih pravic? Predstavljene bodo dobre in manj dobre prakse sodelovanja na treh ravneh odločanja: lokalni, državni in naddržavni oz. Evropski ravni, govorci pa bodo tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh tako iz Slovenije kot tujine.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava na tej povezavi.

Program

Več dogodkov
Napovednik Trajekt