Novice

Enakost spolov v mestih: enostavna naloga?

10. 12. 2018

Enakost spolov je v letu 2018 postala ena od političnih tem, ki spodbuja institucije po vsem svetu, da bolje preučijo medsebojno delovanje žensk in moških v zasebni, poklicni in javni sferi življenja. Kaj pa to pomeni za evropska mesta? Z novo iniciativo programa URBACT, Gender Equal Cities, smo v mesecu septembru na URBACT Festivalu mest v Lizboni skušali predlagati nekaj odgovorov na to kompleksno vprašanje. Na poldnevnem sprehodu smo v živo izvajali analizo mesta in se spraševali, na kakšne načine in zakaj ženske in moški doživljajo javni prostor drugače, ter predvsem, kaj bi bilo treba storiti, da bi ustvarjali varna in vključujoča mesta, ki zagotavljajo enakost spolov? Ko smo se sredi vročega dopoldneva podali na pot v mesto, se nam je Lizbona pred našimi očmi razkrila v vsej svoji kompleksnosti, vezani na spol: starejše gospe so se s težkimi nakupovalnimi torbami…

Storitve, ki jih zagotavljajo ljudje: samo velike besede ali resničnost?

07. 12. 2018

Poudarki delavnice »Evropske in ameriške zgodbe o spremembah« O vključevanju javnosti pogosto govorimo kot o mantri, vendar gre za resnično ključni element skupnostnih javnih politik. Preden zavrnemo idejo o vključevanju občanov v zagotavljanje javnih storitev, ker se zdi pretežko, moramo kritično razmisliti o tem, kako se trenutno izvajajo javne storitve in kako učinkovito zadovoljujejo potrebe ljudi. Je mogoče sodelovanje izboljšati? Na URBACT festivalu mest 2018 je skupna delavnica omrežja CHANGE! in organizacije Cities of Service ponudila nekaj rešitev s poudarjanjem teoretične metode: SPREMEMBA! (angleško CHANGE!). Metoda, ki se je zdela koristna partnerskim mestom omrežja CHANGE! in ki jo ceni stotine mest v ZDA, se počasi udomačuje v Evropi. Storitve, ki jih zagotavljajo ljudje: eden od odgovorov na krizo V javne storitve je bilo vedno vključenega veliko prostovoljnega…

Mesta mestom #11: Ko nekdanje kotlovnice postanejo skupnostni centri

05. 12. 2018

Kako lahko mesto pametno uporabi zapuščene prostore in odgovori na potrebe prebivalcev Vasluj, Romunija 55.407 prebivalcev urbana prenova, socialna vključenost, skupnostni prostori Prazni prostori v središčih mest in v soseskah so za razliko od zahoda Evrope na vzhodu in jugovzhodu pogosto v javni lasti. V času radikalnih rezov v občinske proračune so lahko ti prostori ključni viri, ki jih imajo mesta na voljo za usmerjanje svojega razvoja. V Vasluju so odslužene industrijske objekte, namenjene toplotni preskrbi sosesk, spremenili v skupnostne centre s socialnimi programi. Za najranljivejše skupine, otroke, starejše in gibalno ali senzorno ovirane osebe, ne šteje samo ponudba socialnih in družabnih programov, temveč tudi njihova dostopnost v neposrednem bivalnem okolju. Umestitev njim namenjenih programov v stavbe v samih središčih sosesk je dobro premišljena rešitev,…

Več kot cesta do mesta

19. 11. 2018

V založništvu IPoP in iniciative Uredimo Vodnikovo je oktobra izšla publikacija Več kot cesta do mesta, ki opisuje pobude in predloge za trajnostno urbano regeneracijo Vodnikove ceste v Ljubljani. Predlogi so nastali v okviru iniciative Uredimo Vodnikovo, ki je pobude s strani prebivalcev ob podpori strokovnih organizacij povezala s formalnimi nosilci lokalne samouprave in mestno upravo, obenem pa z odprtim delovanjem in javnimi dogodki krepila zavedanje o problematiki in zaupanje v lokalni skupnosti. Vodnikova cesta je ena zanimivejših ljubljanskih vpadnic s prav posebnim značajem. Ob njej se prepletajo različni urbanistični in kulturni vzorci, ki odražajo različna zgodovinska obdobja v razvoju tega dela mesta. Prometna ureditev ceste, ki je v več fazah nastala v 2. polovici 20. stoletja, je prek vseh raznolikih urbanih vzorcev vsilila razkošen cestni profil s širokimi voznimi…

Mesta mestom #10: Igriva paradigma

16. 11. 2018

Igre kot fleksibilen in inovativen način za zdravo in trajnostno urejanje prostora Videm / Udine, Italija 100.032 prebivalcev igre, zdravje, aktivno staranje Napredne mestne uprave razumejo, da je vključevanje prebivalcev v procese odločanja in v skupno urejanje bivalnega okolja njihova pomembna naloga in poslanstvo, ki zagotavlja socialno vključenost, enakost in povezanost. V manjših mestih so prebivalci zato pogosto že naveličani običajnejših pristopov k zbiranju in širjenju idej. Strokovnjaki za participacijo poudarjajo, da mora biti sodelovanje s prebivalci za vse udeležence prijetna, če ne celo zabavna, izkušnja. Skozi igro in zabavo se sprostimo, lažje učimo, navezujemo stike in sprejemamo tuje ideje. V Vidmu so se zato odločili, da sledijo igrivi usmeritvi pri vseh svojih dejavnostih – zakaj se ne bi igrali tudi odrasli? Italijanski Videm se sooča z izzivi, ki jih…

Občine morajo krepiti lokalno bogastvo

09. 11. 2018

Včeraj, v četrtek, 8. novembra 2018, je v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani potekala mednarodna konferenca Bogastvo lokalnih skupnosti – kako obdržati denar v lokalnem gospodarstvu? Prevladujoč model lokalnega gospodarskega razvoja, ki daje prednost velikim korporacijam in tujim trgovskim verigam, povzroča propadanje lokalnih ponudnikov storitev, proizvajalcev blaga in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter druge negativne družbene in okoljske posledice. Lokalni prebivalci imajo od bogastva, ki se ob tem ustvarja, lahko bolj malo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih in ciljno krepijo lokalno gospodarstvo. Poleg navdihujočih tujih primerov smo slišali tudi o zglednih slovenskih praksah, ki bi jih lahko za svoje vzelo še več občin. Slovenija pri krepitvi bogastva v lokalnih skupnostih ne zaostaja za evropskimi…

Mesta mestom #9: Mobilna občinska enota

22. 10. 2018

Poobjava z urbact.eu/urbact-slovenija

Potujoči kombi, opremljen z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, obiskuje geografsko oddaljene vasi Palmela, Portugalska 62.831 prebivalcev javne storitve, dostopnost, ruralna območja Digitalizacija delu prebivalstva omogoča lažji dostop do večine storitev občinske in javne uprave. Za mnoge je urejanje formalnih postopkov, pridobivanje listin in soglasij veliko enostavnejše in manj časovno potratno, del prebivalstva pa od širitve javnih storitev na splet nima veliko koristi. Tisti, ki ne obvladajo informacijske in komunikacijske tehnologije, bodo svoje opravke vseeno raje opravili pri okencu. Težava nastopi pri delu prebivalstva, ki stanuje daleč vstran od občinskih pisarn in upravnih enot in do njih težko dostopa. Če ustrezen javni prevoz ni na voljo, je lahko urejanje najosnovnejših zadev velik izziv. V Palmeli, mestu južno od Lizbone, so našli rešitev. V Palmeli…

Foto: Luka Vidic

Krajinska politika za varstvo in razvoj slovenske krajine

22. 10. 2018

DKAS - Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, IPoP - Inštitut za politike prostora in Društvo za varstvo Alp CIPRA Slovenija so poleti 2018 na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij pridobili sredstva za izvedbo projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: izhodišča za oblikovanje Krajinske politike. Krajinska politika naj bi zagotovila pogoje za skladno varstvo in razvoj krajine, povezala in uskladila pričakovanja, cilje in ukrepe različnih področij in akterjev v krajini ter omogočila, da razvijamo krajino kot našo skupno dediščino in pomembno prvino osebne in narodove identitete. Pripravo nacionalne krajinske politike predvideva  Evropska konvencija o krajini (EKK, 2000), ki jo je Slovenija sprejela marca 2001 in ratificirala med prvimi v Evropi, julija 2003. Namen projekta je sprožiti informiran proces priprave…

Urbani forum o mestnih zelenih površinah

19. 10. 2018

Vabljeni na 4. jesenski urbani forum, z naslovom »Zelene površine v mestih in ustvarjanje dodane vrednosti«, ki bo potekal v torek, 23. oktobra 2018, od 10. ure naprej v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec. Urbani forum je tokrat namenjen razpravi pomenu zelenih površin v mestih, o priložnostih, ki jih ponujajo za izboljšanje okoljskih, socialnih in ekonomskih razmer v slovenskih mestih, o možnostih vključevanja prebivalcev v njihovo urejanje ter o možnih načinih financiranja. Forum organizirata Ministrstvo za okolje in prostor in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z LIFE Slovenije. Na povabilo Ministrstva za okolje in prostor bo na dogodku bo Maja Simoneti predstavila Strategijo urejanja zelenih površin, ki občinam in lokalnim skupnostim omogoča, da povečajo učinkovitost urejanja zelenih površin in dosežejo več kot lahko dosežejo samo z delom javnih…

Spodbujanje tehnološkega in digitalnega gospodarstva: poiščite navdih na spletni platformi Techplace!

18. 10. 2018

Poobjava z urbact.eu/urbact-slovenija

Tehnološko in digitalno gospodarstvo sta v razcvetu, in to v taki meri, da jima je težko slediti, če ne deluješ znotraj tega področja. Kako lahko mesta, podjetja, izobraževalne ustanove in posamezniki najdejo relevantne informacije, s katerimi si lahko pomagajo pri razvijanju te »nove« industrije? Katere dobre primere že poznamo? Kje se lahko srečajo različni posamezniki, ki s svojim delovanjem želijo delati spremembe? Odgovor ponuja spletna platforma TechPlace. Skupnost platforme TechPlace je na voljo vsem, ki si aktivno prizadevajo razvijati tehnološki sektor na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Platforma je na voljo javnim uslužbencem na lokalni in državni ravni ter v regionalnih agencijah. Na voljo je posameznikom v privatnem sektorju, ki želijo ustvariti svoje podjetje ali želijo biti del te tehnološke rasti. Na voljo je pedagogom in akademikom, ki razvijajo…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt