Novice

Mesta mestom #4: Čebelja pot za dobrobit čebel v mestih

24. 05. 2018

Ljubljana, Slovenija 281.278 prebivalcev čebele, zelene površine, okolje Približno tretjina svetovnega pridelka hrane zraste na rastlinah, ki so jih oprašile živali; velik delež s svojim načrtnim zbiranjem peloda prispevajo čebele. Obstoj čebel je zato izjemnega pomena za zadostno količino pridelane hrane in posledično za preživetje človeštva. Čebele so ključne tudi za normalno življenje v mestih, saj oprašujejo mestno zelenje. Vse več mest si zato prizadeva poskrbeti za dobrobit čebel tudi v urbanih okoljih z zagotavljanjem dobre povezanosti zelenih površin in raznovrstnosti zelenja ter spodbujanjem urbanega čebelarjenja. V Mestni občini Ljubljana je poleg urbanih tudi veliko podeželskih območij, zato so se odločili za celovit program spodbujanja čebelarstva in dobrobiti čebel ter promocije ljubljanskega medu. V Ljubljani se zavedajo pomena opraševalcev za zeleno…

Prostorsko upravljanje na Zahodnem Balkanu

20. 05. 2018

Marko Peterlin

Te dni je v Tirani v Albaniji potekalo ustanovno srečanje mreže Zahodnega Balkana o prostorskem upravljanju (Western Balkan Network on Territorial Governance), ki so se ga udeležili tudi predstavniki IPoP. Predstavniki neodvisnih strokovnih organizacij iz držav Zahodnega Balkana so ob podpori sorodnih organizacij iz držav EU zastavili povezovanje, ki si bo prizadevalo za boljše prostorsko uporavljanje v državah tega dela Evrope in opozarjalo na prostorsko in urbano dimenzijo procesa širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Evropska unija je februarja predstavila novo strategijo širitve na Zahodni Balkan, ki je ob splošnih kriterijih za širitev napovedala tudi šest konkretnih pobud, in sicer na področjih (1) pravne države, (2) varnosti in migracij, (3) socialno-ekonomskega razvoja, (4) prometne in energetske povezljivosti, (5) digitalne agende ter (6) sprave in dobrih sosedskih…

Prijave za URBACT Festival mest 2018 v Lizboni odprte

18. 05. 2018

V Lizboni se bodo 13. in 14. septembra na URBACT Festivalu mest srečali izvoljeni predstavniki, urbani praktiki in strokovnjaki iz vse Evrope, kjer bodo sodelovali, razpravljali o ugotovitvah 20 akcijskih omrežij ter proslavili 15. obletnico programa in vse večji vpliv mest kot nosilcev sprememb v Evropi. Mesta so inkubatorji inovacij, ki ustvarjajo lokalne rešitve za globalne izzive, povezane s trajnostjo, integracijo in odpornostjo in ki lahko vodijo k uspešnemu doseganju Ciljev trajnostnega razvoja ZN. Stopnja napredka je višja, če mesta sodelujejo. V programu URBACT, v omrežjih, kot je Konvencija županov, skozi primere EU Capital mesta izkazujejo, da si prizadevajo biti boljša skupaj, da so odprta za učenje drugo od drugega in da so pripravljena vplivati na nacionalne in mednarodne politike s konkretnimi primeri s terena. Udeleženci festivala bodo imeli priložnost, da se…

IPoP v sodelovanju s SOS nadaljuje s podporo občinam pri upravljanju prostora

18. 05. 2018

Partnerstvo IPoP in SOS nadaljuje projekt »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«. Osrednji cilj je podpreti nosilce lokalnih politik pri upravljanju prostora, aktivnosti, ki jih bomo izvajali pa bodo temeljile zlasti na spoznavanju dobrih praks ter izmenjavi znanj in izkušenj. Prvi dogodek bo študijski obisk 28. maja 2018 v Velenju na temo trajnostne mobilnosti. IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije (SOS) smo v letih 2016 in 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajali projekt »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«. Organizirali smo 12 dogodkov, od tega 8 tematskih delavnic, na katerih smo slovenskim občinam pomagali razvijati projektne ideje za razpise evropskih programov, tudi programa URBACT, dva posveta na nacionalni ravni, namenjena krepitvi dialoga med različnimi ravnmi upravljanja, in dve mednarodni…

Spoznaj mojo dobro prakso: trajnostna mobilnost

14. 05. 2018

Študijski obisk, 28. maj 2018, 8.30–13.00, Vila Bianca, Stari trg 3, Velenje

Vabimo vas na študijski obisk Spoznaj mojo dobro prakso: trajnostna mobilnost, ki se bo odvijal 28. maja 2018 v Velenju med 8.30 in 13.00. Študijski obisk bo delno potekal na terenu, kjer bomo od blizu spoznali dobre prakse Mestne občine Velenje, kot sta brezplačni javni prevoz in sistem za izposojo mestnih koles. Primeri iz Velenja, Mislinje in Slovenj Gradca Osnovna šola Mislinja bo predstavila svoje izkušnje z izvajanjem Pešbusa in Bicivlaka, Mestna občina Slovenj Gradec pa nas bo seznanila z urejanjem varnih šolskih poti in šolskih prevozov, pripravo mobilnostnih načrtov za šole in ukrepi za spodbujanje kolesarjenja. Študijski obisk je dobra priložnost, da spoznate ukrepe za trajnostno mobilnost iz prve roke ali izmenjate izkušnje, ki jih imate z uvajanjem in izvajanjem podobnih ukrepov v svoji občini. Razpravo ob koncu dogodka bomo namenili pogovoru o možnostih za…

Mesta za vse, brez gentrifikacije in izključevanja

07. 05. 2018

Maja Simoneti

Javni prostor je ultimativni prostor enakosti, vključevanja in povezovanja skupnosti, urejanje javnega prostora zelo pomembno vpliva na življenje vsakega od nas in tudi na celotno urbano skupnost, vse večji del strokovne javnosti izraža resno zaskrbljenost glede tega, kako se v procesih urejanja in prenove javni prostor spreminja, gentrificira in postaja izključujoč.  Ustvarjanje javnega prostora za vse je bilo tudi osrednja tema konference Cities for All s pomenljivim podnaslovom »Gentrification, Public Space and Tools for Placemaking« v umetniškem centru Färgfabriken v Stockholmu. V začetku aprila se je v tej nekdanji tovarni barv sestala mednarodna skupnost zagovornikov ustvarjanja javnega prostora za vse, 170 registriranih udeležencev je dva dni intenzivno razpravljalo o posledicah gentrifikacije in o različnih vidikih in načinih vključujočega urejanja javnega prostora,…

Mesta mestom #3: Participatorni proračun v Cascaisu

30. 04. 2018

Model za krepitev participacije prebivalcev in spodbujanje participativne demokracije Cascais, Portugalska 206.479 prebivalcev participatorni proračun, participacija, upravljanje mest Državljanska pasivnost in odtujenost prebivalcev od procesov odločanja je razširjen problem tudi pri nas. Medtem ko so države manj fleksibilne in se težje pravočasno odzovejo na nizko nezaupanje državljanov v institucije, so mesta in lokalne skupnosti bližje ljudem in lažje v krajšem času vzpostavijo zaupanje prebivalcev do uprave in političnih predstavnikov mesta. Vključevanje prebivalcev v odločanje o porabi občinskega denarja je eden od prijemov, ki ga uvaja vse več občin tudi pri nas. Prebivalci si želijo biti bolj neposredno vpeti v procese odločanja in radi sodelujejo, če vidijo, da so njihovi predlogi tudi upoštevani. Participatornega proračuna so se pred šestimi leti lotili tudi…

Napovedujemo: Študijski obisk na temo trajnostne mobilnosti v Velenju

26. 04. 2018

Vabimo vas na študijski obisk*, kjer se bomo na terenu spoznali z dobrimi praksami na področju trajnostne mobilnosti, kot so brezplačni javni promet, izposoja koles, pešbus in bicivlak ter urejanje šolskih prevozov. Študijski obisk se bo 28. maja 2018 v Velenju delno odvijal na terenu, kjer se bomo od blizu spoznali z velenjskimi dobrimi praksami. Svoje dobre prakse pa bosta predstavili še Mestna občina Slovenj Gradec in Osnovna šola Mislinja. Študijski obisk je dobra priložnost, da spoznate ukrepe za trajnostno mobilnost iz prve roke in izmenjate izkušnje, ki jih imate z uvajanjem in izvajanjem podobnih ukrepov v svoji občini. Razpravo ob koncu dogodka bomo namenili pogovoru o možnostih za prenos predstavljenih dobrih praks v druga okolja in medsebojno učenje. Vabljeni predstavniki občin, javnih podjetij, nevladnih organizacij, lokalnih pobud, šol in drugih akterjev, ki…

URBACT: Prenosna omrežja iščejo partnerje

24. 04. 2018

Če bi radi katero od dobrih praks prenesli v svoje lokalno okolje, izpolnite vprašalnik in ga do 7. maja 2018 pošljite vodilnemu partnerju. Potem ko je nadzorni odbor programa URBACT potrdil 25 prenosnih omrežij, so ta začela s polletnim obdobjem, v katerem morajo natančneje oblikovati načrt prenosa dobre prakse ter dokončno izoblikovati partnerstvo. Je moje mesto upravičen kandidat? Preden začnete izpolnjevati vprašalnik, preberite pravila za sestavo partnerstva. Število partnerjev v prenosnem omrežju Prenosna omrežja so zdaj, v prvi fazi, sestavljena iz treh partnerjev – mesta z dobro prakso in dveh partnerskih mest. Zdaj iščejo partnerje za nadaljevanje projekta v drugi fazi, ki bo trajala dve leti. Za drugo fazo mora partnerstvo sestavljati najmanj 5 in največ 8 partnerskih mest. Parterji, ki niso mesta/občine Ne glede na število partnerjev sta lahko v končnem partnerstvu…

Mesta mestom #2: Oživljanje mesta z začasnimi trgovinami

23. 04. 2018

začasna raba, urbana prenova, podjetništvo Antwerpen, Belgija 601.257 prebivalcev Od praznega do živahnega: mladi podjetniki kot sprožilci sprememb v (sub)urbanih nakupovalnih območjih Z razmahom trgovinskih in nakupovalnih centrov na mestnih obrobjih so nakupovalne ulice v mestih, kjer se med izložbami sprehajamo na prostem, povečini opustele. Le redka mala in srednje velika evropska mesta so jih uspela obdržati pri življenju. Nakupovalne ulice v mestnih središčih in živa pritličja v soseskah so pomembni za lokalno ekonomijo, saj si lokalni obrtniki in trgovci pogosto ne morejo privoščiti najemnin v nakupovalnih centrih. Živa pritličja spodbujajo hojo, naključno srečevanje s sosedi ter omogočajo nastajanje novih vezi med prebivalci, krepitev medsebojnega zaupanja in gradnjo skupnosti. V Antwerpnu so se oživljanja opustele nakupovalne ulice lotili s programom podpore…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt