Novice

Urbani forum o mestnih zelenih površinah

19. 10. 2018

Vabljeni na 4. jesenski urbani forum, z naslovom »Zelene površine v mestih in ustvarjanje dodane vrednosti«, ki bo potekal v torek, 23. oktobra 2018, od 10. ure naprej v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec. Urbani forum je tokrat namenjen razpravi pomenu zelenih površin v mestih, o priložnostih, ki jih ponujajo za izboljšanje okoljskih, socialnih in ekonomskih razmer v slovenskih mestih, o možnostih vključevanja prebivalcev v njihovo urejanje ter o možnih načinih financiranja. Forum organizirata Ministrstvo za okolje in prostor in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z LIFE Slovenije. Na povabilo Ministrstva za okolje in prostor bo na dogodku bo Maja Simoneti predstavila Strategijo urejanja zelenih površin, ki občinam in lokalnim skupnostim omogoča, da povečajo učinkovitost urejanja zelenih površin in dosežejo več kot lahko dosežejo samo z delom javnih…

Spodbujanje tehnološkega in digitalnega gospodarstva: poiščite navdih na spletni platformi Techplace!

18. 10. 2018

Poobjava z urbact.eu/urbact-slovenija

Tehnološko in digitalno gospodarstvo sta v razcvetu, in to v taki meri, da jima je težko slediti, če ne deluješ znotraj tega področja. Kako lahko mesta, podjetja, izobraževalne ustanove in posamezniki najdejo relevantne informacije, s katerimi si lahko pomagajo pri razvijanju te »nove« industrije? Katere dobre primere že poznamo? Kje se lahko srečajo različni posamezniki, ki s svojim delovanjem želijo delati spremembe? Odgovor ponuja spletna platforma TechPlace. Skupnost platforme TechPlace je na voljo vsem, ki si aktivno prizadevajo razvijati tehnološki sektor na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Platforma je na voljo javnim uslužbencem na lokalni in državni ravni ter v regionalnih agencijah. Na voljo je posameznikom v privatnem sektorju, ki želijo ustvariti svoje podjetje ali želijo biti del te tehnološke rasti. Na voljo je pedagogom in akademikom, ki razvijajo…

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

16. 10. 2018

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite! Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu. Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu…

Mesta mestom #8: Spreminjanje potovalnih navad v Münchnu

10. 10. 2018

Poobjava z urbact.eu/urbact-slovenija

Spodbujanje okolju prijazne mobilnosti in zmanjševanje avtomobilskega prometa za zmanjšanje izpustov CO2 v mestu München, Nemčija 1.544.041 prebivalcev trajnostna mobilnost, promet, ozaveščanje Mobilnost, premikanje ljudi, blaga in informacij po prostoru, je ključna za delovanje sodobne družbe. Vendar mobilnost povzroča tudi številne težave, saj zavzema prostor, porablja energijo in povzroča onesnaženje. Promet je eden največjih virov emisij toplogrednih plinov in predstavlja veliko grožnjo za podnebne spremembe. Mobilnost, ki temelji na avtomobilih, ima še številne druge negativne učinke, kot je suburbanizacija večjih urbanih središč, ki vodi k netrajnostni rabi virov pa tudi suburbanemu, manj telesno aktivnemu in odtujenemu načinu življenja. Številna evropska mesta zato razvijajo programe, s katerimi si prizadevajo spremeniti navade prebivalcev v smeri trajnostne…

Tanja Štajdohar Urh: »Pravijo, da ne pašem na občino«

04. 10. 2018

Poobjava z urbact.eu/urbact-slovenija

Tanja Štajdohar Urh je na Občini Kočevje strokovna sodelavka za urejanje javnih površin. Preden je leta 2015 dobila priložnost za pripravniško delo na občini, si je kot krajinska arhitektka širila obzorja na praksi v Berlinu in je kot prostovoljka sodelovala v različnih akcijah urejanja javnega prostora, bila je članica civilne iniciative Uredimo in polepšajmo naše Kočevje in je soustanoviteljica društva za prostorsko kulturo Urbani brlog. Na mednarodni konferenci o Zeleni infrastrukturi maja 2016 v Ljubljani je predstavljala prakso svoje občine, na konferenci Nove prakse upravljanja javnih zelenih površin jeseni 2016 je v Celju navdihovala udeležence z zgodbami o dejavnostih civilne družbe iz Kočevja. Na vprašanja o svojem delu, stanju dreves v številnih kočevskih naseljih, o urejanju otroških igrišč ter o sodelovanju s kolegi na občini in v strokovnih službah…

Na festivalu v Lizboni tudi o prihodnosti programa (video)

02. 10. 2018

Poobjava z urbact.eu/urbact-slovenija

Lizbona je 13. in 14. septembra 2018 gostila že tretji URBACT Festival mest. Tokrat se ga je udeležilo 570 udeležencev, 250 jih je predstavljajo mesta in lokalne skupnosti. Festivala se je udeležilo šest udeležencev iz Slovenije: Zala Jerman z Ministrstva za okolje in prostor, Andreja Budar in Igor Kos kot predstavnika Maribora, Gregor Prezelj in Tina Lisac kot predstavnika Idrije in Petra Očkerl z Nacionalne URBACT točke za Slovenijo. Program je bil sestavljen iz nekaj skupnih delov programa, v večjem delu pa so udeleženci sodelovali na sprehodih, pogovorih in delavnicah, ki so jih prej izbrali v skladu s svojimi zanimanji. Oba dneva je del programa potekal na različnih koncih Lizbone, ko so skupine udeležencev na terenu spoznavale lizbonske dobre prakse in probleme ter se srečale z domačini. Utrinek s sprehoda Gender Equal Cities Sprehod na temo enakosti spolov je organizirala…

Veliko zanimanje za protipoplavno zaščito in kolesarsko stezo

28. 09. 2018

City Studio, Tempos in IPoP – Inštitut za politike prostora

Dober obisk in dinamičen potek javne razprave o protipoplavni zaščiti in novi kolesarski stezi kaže, da gre za pomembno temo. Razprave se je udeležilo približno štirideset udeležencev, v glavnem prebivalcev Križ, Sebenj in Žiganje vasi. Ti so načrtovalcem sporočili svoja stališča, želje, pričakovanja ter skrbi v zvezi s predstavljenima projektoma. Načrtovalci bodo predloge, pobude in kritike udeležencev strokovno pretehtali in, kjer bo to mogoče, vključili v načrte, ki bodo predstavljeni v naslednjih številkah Tržičana. V Občini Tržič je v torek, 11. 9. 2018, v OŠ Križe potekala javna razprava o protipoplavni zaščiti in novi kolesarski stezi. V uvodnem nagovoru je župan mag. Borut Sajovic predstavil okoliščine nastanka obeh projektov in priložnost za izvedbo kolesarske steze na trasi bivše železniške proge ter poudaril vlogo prebivalcev pri uresničitvi.…

Evropski teden mobilnosti spodbuja hojo v šolo peš

19. 09. 2018

Maja Simoneti

V času Evropskega tedna mobilnosti bo kar na 55 slovenskih osnovnih šol vozil Pešbus, še spomladi letos sta Pešbus in Bicivlak vozila na samo na 25 šolah. Dodaten zagon organizirani hoji v šolo daje kar 77 učiteljev, ki so v preteklih mesecih bili deležni posebnega usposabljanja za organizacijo Pešbusa in Bicivlaka v okviru programa Aktivno v šolo. V Evropskem tednu mobilnosti pa je občine posebej spodbudilo k organizaciji Pešbusa tudi Ministrstvo za okolje in prostor, sredstva za izvedbo je na razpisu prejelo kar 22 občin. Pešbus in Bicivlak mlajšim šolarjem in njihovim staršem pomagata pri načrtovanju aktivne hoje v šolo in jim omogočata, da se pripravijo na samostojno hojo v šolo. Aktivna hoja v šolo je pomembna za zdravje otrok in okolja, pešci zagotavljamo živost urbanega prostora. Slovenska naselja so majhna in mreža šol je gosta, zato bi velika večina…

Urejanje javnih zelenih površin na Konferenci komunalnega gospodarstva

13. 09. 2018

Maja Simoneti

Na osmi Konferenci komunalnega gospodarstva v Podčetrtku bo letos prvič na programu tudi tematski sklop "urejanje in čiščenje javnih površin". Konferenčni program kaže, da je Zbornica komunalnega gospodarstva pod ta naslov umestila vsebine, ki se nanašajo na urejanje javnih zelenih površin (o naravi v mestu, ravnanju z drevesi, samooskrbi) in tokrat usmerila pozornost udeležencev na posebnosti te sicer zapostavljene komunalne dejavnosti.  Urejene zelene površine so komunalna infrastruktura katere pomen se povečuje. Od tega, kako so urejene javne zelene površine, kje in kakšne so, je odvisno, kako zdravi so prebivalci in kako zdrava sta urbana narava in okolje, kako odporno je naselje na podnebne spremembe, kako prijetno je naselje za vsakdanje življenje in kako privlačno je za obiskovalce in nove investicije. Urejanje javnih zelenih površin je komunalna dejavnost lokalnega…

UEL – Urbano izobraževanje v živo

30. 08. 2018

Urban Jeriha, Aidan Cerar

Raziskovalni projekt Urban Education Live (Urbano izobraževanje v živo) raziskuje, kako lahko univerze zadovoljijo potrebo po večji vključenosti skupnosti v upravljanje mest. Projekt podpira JPI Urban Europe, v Sloveniji prek Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Partnerstvo sestavlja 5 različnih partnerjev iz 4 držav, v slovenski ekipi sodelujeta Fakulteta za družbene vede in IPoP – Inštitut za politike prostora. Ključno vprašanje projekta je, kako lahko univerze prispevajo k razvoju mest. Natančneje, kako lahko univerze s svojimi viri, znanji in vlogo v družbi podprejo lokalne skupnosti pri aktivnostih za boljše življenje v mestih. Projekt tako razvija in testira nov model sodelovanja med univerzo in lokalnimi skupnostmi. Po tem modelu bi univerze postale pospeševalec urbanih sprememb, saj bi univerze razvile nove načine in spodobnosti sodelovanja…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt