Jane’s Walk 2018: Ljubljana – Bežigrad

Bežigrad

Nedelja, 6.maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je pred glavnim vhodom v Plečnikov stadion – postaja LPP Stadion. Sprehod organizira Nataša Bratina, ki ga bo tudi vodila.

Sprehod bo izposavil pomen lokalnih storitev za pešcem prijazno mesto. Pot bo vodila od stadiona ob Dunajski cesti proti severu. Pri Fondovih blokih bo zavila v Koroško ulico mimo območja Fondovih blokov in vrtičkov ob stadionu. Nadaljevala se bo skozi park in trg pri Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja (blizu je majhna trgovina in bar), čez Podmilščakovo ulico mimo ambasade Bosne in Hercegovine ter pri lokalu in veterinarski kiniki za male živali zavila desno na Kolarjevo ulico. Nato bo potekala ob Kamniški progi levo proti Kamniški ulici in po njej vzdolž železnice – lokalno sprehajalno območje – do Janševe ulice in se nadaljevala po dvovrstnem drevoredu ob Samovi ulici, na Vodovodno cesto do Knjižnice Bežigrad, kjer bi zaključili sprehod. Ob zaključku sprehoda je kompleks Plave lagune s pošto, trgovinami, tržnico, in drugimi storitvenimi dejavnostmi.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Kako ravnamo z drevjem v mestih?

Ponedeljek, 24. september 2018, 18:00-20:00, Pritličje, Mestni trg 2, Ljubljana

Koristi dreves v urbanem okolju so velike, večstranske in niso omejene le na ožjo lokacijo, kjer drevo raste. In niso odvisne od tega, čigavo je drevo.

Kako ovrednotiti koristi posameznega drevesa? O katerih drevesih govorimo, ko govorimo o vzdrževanju dreves v mestih? Kakšno je v naših mestih razmerje med drevesi na javnih in tistimi na zasebnih površinah? Zakaj je regulativa na področju varovanja urejanja zelenih in drugih javnih površin praviloma lokalna? Zakaj mnoga mesta regulirajo vzdrževanje dreves tudi na zasebnih površinah in zakaj se je pri nas pristojnost lokalnih skupnosti nad zasebnimi drevesi v zadnjih dveh desetletjih zmanjšala?

Uvod v temo bo pripravila in predstavila novinarka Kristina Božič. Dogodek je namenjen vabljenim udeležencem, več informacij o možnosti udeležbe na marko.peterlin@ipop.si.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt