Jane’s Walk 2017: Celje – s kolesi

S kolesom v mestu

S KOLESOM V MESTU, urbani sprehod Jane’s Walk 2017

Petek, 5. maj 2017 ob 16h, zbirno mesto je na Krekovem trgu. Sprehod organizira Andreja Džakušič, ki ga bo tudi vodila.

Na urbanem sprehodu v Celju bomo urbanistično urejenost našega mesta  presojali po tem, kako je mesto dostopno za kolesarje. Z možnostjo dostopa do mesta s kolesi se med drugim zmanjšuje tudi negativni vpliv motornega prometa na kakovost življenja v mestu.

Pridite s kolesi.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Kako ravnamo z drevjem v mestih?

Ponedeljek, 24. september 2018, 18:00-20:00, Pritličje, Mestni trg 2, Ljubljana

Koristi dreves v urbanem okolju so velike, večstranske in niso omejene le na ožjo lokacijo, kjer drevo raste. In niso odvisne od tega, čigavo je drevo.

Kako ovrednotiti koristi posameznega drevesa? O katerih drevesih govorimo, ko govorimo o vzdrževanju dreves v mestih? Kakšno je v naših mestih razmerje med drevesi na javnih in tistimi na zasebnih površinah? Zakaj je regulativa na področju varovanja urejanja zelenih in drugih javnih površin praviloma lokalna? Zakaj mnoga mesta regulirajo vzdrževanje dreves tudi na zasebnih površinah in zakaj se je pri nas pristojnost lokalnih skupnosti nad zasebnimi drevesi v zadnjih dveh desetletjih zmanjšala?

Uvod v temo bo pripravila in predstavila novinarka Kristina Božič. Dogodek je namenjen vabljenim udeležencem, več informacij o možnosti udeležbe na marko.peterlin@ipop.si.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt