Jane’s Walk 2012: Škofja Loka

Hodljivost srednjeveškega mestnega jedra

Sobota, 5. maja 2012 ob 11h dopoldne. Zbirno mesto je na trgu pred Upravno enoto nasproti Mihola. Sprehod organizira in vodi Darja Matjašec.

Škofja Loka je srednjeveško mesto. Sprehod bo večinoma potekal po starem mestnem jedru, od trga pred Upravno enoto do Mestnega trga, nato preko Spodnjega do Cankarjevega trga, od koder bomo šli čez brv v novejši del na obrobje Kapucinskega predmestja. Od tam se bomo vrnili v staro mesto jedro do Nunskega vrta in se nato povzpeli na Loški grad, kjer bo sprehod tudi zaključen. Na posameznih postajah nam bodo posamezniki podrobneje predstavili problematiko hodljivosti srednjeveškega mestnega jedra.

DOGODKI

Mreža-logo-črn_800-600

Posvet o osnutkih novih zakonov s področja urejanja prostora

Mreža za prostor vabi na javni posvet o osnutkih novega Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona, 13. januarja 2016 ob 14. uri, v prostorih IPoP, Tržaška 2, Ljubljana

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno obravnavo osnutke treh pomembnih zakonov, ki predstavljajo nove temelje prostorsko-gradbene zakonodaje:

- nov Zakon o urejanju prostora, ki ponovno bolj sistemsko pristopa k urejanju prostora in združuje občinsko načrtovanje in načrtovanje umeščanja infrastrukturnih objektov državnega pomena;
- nov Gradbeni zakon, ki na novo ureja dovoljevanje graditve;
- Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, ki ureja status odgovornih oseb v zvezi z načrtovanjem in graditvijo.

V okviru Mreže za prostor je večji del pozornosti v zvezi z novo zakonodajo namenjen področju urejanja prostora, glede katerega je mreža že v letu 2012 podala tri zakonodajne predloge s predlogi za boljše sodelovanje javnosti in nevladnih organizacij pri prostorskem načrtovanju na lokalni ravni, ter glede pravnih sredstev v urejanju prostora. Glede graditve objektov smo se vključili z nekaterimi konkretnimi predlogi, ki smo jih oblikovali na podlagi prepoznanih problemov v praksi. Glede Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih se mreža ni angažirala, ker ne zadeva neposredno vloge sodelovanja javnosti in nevladnih organizacij pri boljšem urejanju prostora.

V zvezi z Zakonom o urejanju prostora in Gradbenim zakonom zato želimo v okviru mreže pripraviti skupne pripombe v okviru javne razprave, o pripombah pa se želimo v krogu nevladnih organizacij in širše zainteresirane javnosti tudi osebno pogovoriti.

Zato vabimo zainteresirane nevladne organizacije in posameznike, da:

- svoje pripombe in komentarje na Zakon o urejanju prostora ter Gradbeni zakon posredujete do 8.1.2016 na naslov senka.sifkovic.vrbica@pic.si  in
- se udeležite posveta o osnutkih zakonov, ki bo 13.1.2016 ob 14. uri v prostorih IPoP, Tržaška 2, Ljubljana (2. nadstropje).

Vabljeni!

Več dogodkov
Napovednik Trajekt