Jane’s Walk 2012: Škofja Loka

Hodljivost srednjeveškega mestnega jedra

Sobota, 5. maja 2012 ob 11h dopoldne. Zbirno mesto je na trgu pred Upravno enoto nasproti Mihola. Sprehod organizira in vodi Darja Matjašec.

Škofja Loka je srednjeveško mesto. Sprehod bo večinoma potekal po starem mestnem jedru, od trga pred Upravno enoto do Mestnega trga, nato preko Spodnjega do Cankarjevega trga, od koder bomo šli čez brv v novejši del na obrobje Kapucinskega predmestja. Od tam se bomo vrnili v staro mesto jedro do Nunskega vrta in se nato povzpeli na Loški grad, kjer bo sprehod tudi zaključen. Na posameznih postajah nam bodo posamezniki podrobneje predstavili problematiko hodljivosti srednjeveškega mestnega jedra.

DOGODKI

gt22-8

Začasna raba prostora – primeri, prednosti in izzivi

Sreda, 16. aprila 2014 ob 11.00, v prostorih GT22, Glavni trg 22 v Mariboru.

Mreža za prostor vabi nevladne organizacije, civilne pobude in vso zainteresirano javnost na izmenjavo izkušenj z začasno rabo prostora. Dogodek bo potekal v prostorih GT22 v Mariboru, na Glavnem trgu 22, s pričetkom ob 11.00.

Začasna raba prostora je lahko pomemben dejavnik pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov – pa naj gre za odprte površine, stavbe ali njih dele. Medtem ko so nerabljeni prostori znak zastoja in mrtvila, pogosto pa vodijo celo k propadanju in posledično degradiranju širšega okoliša, začasna raba pomembno vpliva na dvig uporabne, družbene in kulturne vrednosti samega prostora in njegove okolice. Obenem izboljšuje prostorske pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti, s čimer pomembno vpliva tako na vznik in uresničitev posameznih pobud kot tudi na dvig kakovosti in pestrosti življenja v mestnih četrtih.

Srečanje je namenjeno predstavitvi posameznih primerov začasne rabe prostora ter diskusiji o prednostih in izzivih, ki jih tovrstna prostorska praksa prinaša.

Program

11.00: Marko Peterlin (Inštitut za politike prostora), predstavitev Mreže za prostor
Mreža za prostor povezuje nevladne organizacije na področju urejanja prostora in lokalne pobude, organizirane skupine prebivalcev, ki si prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja.

11.15: Miha Horvat (GT22, son:DA), predstavitev GT22, Maribor
GT22 je inter(trans)disciplinarni laboratorij, ki povezuje umetnost, šport in življenje ter vzpostavlja izobraževalno, raziskovalno in produkcijsko platformo.

11.30: Urška Jurman (Kud Obrat), predstavitev skupnostnega vrta Onkraj gradbišča
Onkraj gradbišča poteka od leta 2010 v Ljubljani in vključuje okoliške prebivalce in druge zainteresirane, ki so mirujoče gradbišče spremenili v skupnostni prostor, namenjen vrtovom, druženju, izobraževanju in kulturi.

11.45: Jurij Pahernik, predstavitev Klinike za zdravljenje faušije, Maribor

12.00: Diskusija o prednostih in težavah, ki jih prinaša začasna raba prostora
V diskusiji se bomo posvetili vprašanjem, kot so: kako razumemo začasno in samoorganizirano rabo prostora v času t. i. varčevalnega urbanizma (austerity urbanism), ki ob prevladujoči varčevalni (mestni) politiki prinaša vedno globlje finančne reze in s tem določen izpad javnih storitev; v čem je začasnost prostorske rabe skladna z neoliberalno paradigmo in na kakšen način pod vprašaj postavlja sam koncept lastništva; v čem so prednosti začasne rabe prostora in kako premagovati težave, ki jih tovrstna praksa prinaša; kako oblikovati skupnost(i) na osnovi trajajoče začasnosti.

13.00-15.00: sprehod po Koroški cesti in ogled Klinike za zdravljenje faušije

 

Več dogodkov
Napovednik Trajekt