Jane’s Walk 2012: Koper – Olmo

Pozabljene mikrososeske

Sobota, 5. maja 2012 ob 15:30 popoldne. Zbirno mesto je avtobusna postaja Olmo (1). Sprehod je organiziran v sodelovanju s KUD AAC Zrakogled, vodila pa ga bosta Martina Tomšič in Anže Zadel. 

Cilj sprehoda je ob opozarjanju na pomen hodljivosti sosesk tudi oblikovanje javne diskusije o vizijah urejanja nekdanjega delavskega naselja Olmo, ki ga je urbanistično zasnoval arhitekt prof. Edo Mihevc. Naselje, ki se je prvotno ponašalo z enotno zasnovo bivanjskih enot v bogatem zelenem okolju, so prebivalci sčasoma močno spremenili. Redkokatera hiša je ohranila svoj osnovni gabarit: nekoč ravne strehe so dvignili, dogradili prizidke, drevesa v parkih posekali … in s tem poslabšali bivalne pogoje celotne soseske. Na to dodatno vpliva obodna pozidava naselja z novimi, urbanistično nepretehtanimi rešitvami.

Sprehod bo potekal v obliki pogovora o temah, ki so pomembne za območje. Za spodbuditev razmišljanja organizator ob vsaki postaji ponuja anketno vprašanje z več možnimi odgovori.

Postaje – Teme

1. Območje ob Tomosu bi bilo smiselno nameniti skupnim vrtovom, pridelavi zdrave hrane, piknikovanju, sprostitvi na prostem: A) Se strinjam. B) Tu bi raje imel trgovski center. C) Drugo:

2. Ulični prostor je zaradi dviga streh: A) Bolj senčen in utesnjen. B) Se ni spremenil. C) Drugo:

3. Parke bi: A) Zasadil z novimi drevesi. B) Vse bi posekal. C) Drugo:

4. Protihrupni zid ob cesti: A) Porušil bi ga in tu zasadil grmovnice. B) Povišal bi ga. C) Drugo:

5. Nestrokovne prezidave in dozidave: A) Bi bilo treba preprečiti z novim ureditvenim načrtom celotnega naselja. B) Mi je vseeno. C) Drugo:

6. Stanovanjske enote s prvotno zasnovo bi: A) Ohranil in obnovil v skladu z načeli dobre arhitekture. B) Porušil in zgradil novodobno vilo. C) Drugo:

7. Parkiranje v naselju v podzemnih garažnih hišah in ureditev parka ob potoku se mi zdi: A) Dobra pobuda. B) Stanja ne bi spreminjal. C) Drugo:

8. Vrt ob hiši je smiselno: A) Ohraniti kot vrt ali zelenico. B) Zaradi higiene ga raje zabetoniram, tlakujem. C) Tu bi parkiral avto. D) Drugo:

9. Novo stavbo Doma za ostarele bi morali: A) Znižati. B) Program ne sodi v Olmo. C) Me ne moti. D) Drugo:

Odgovore na vprašanja lahko pripravite vnaprej in jih prinesete s seboj ali pa jih pošljite na naslov: Zrakogled, Dimnikarska 5, 6000 Koper.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Mi smo proti! Sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa

12. februar 2018, 9.30–11.30, Vetrinjski dvor, Maribor

Ste se tudi v vaši občini ob pripravi Celostne prometne strategije prvič zares temeljito lotili sodelovanja z javnostjo? Še nimate Celostne prometne strategije, pa bi v odločitve o ureditvi prometa in javnega prostora v občini radi vključili prebivalce? Prebivalci v vse večji meri pričakujejo, da jih boste redno vključevali v procese odločanja?

Sodelovanje z javnostjo je lahko za občinsko upravo in njene uslužbence veliko breme. Lahko pa tudi olajša vaše delo, izboljša rešitve in vas poveže s skupnostjo prebivalcev.

Vabimo vas na pogovor o različnih zadregah in težavah, ki spremljajo sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa in o možnostih za to, da sodelovanje kljub vsemu dobro steče in da postane tudi uspešno. Razpravljali bomo o tem, kako breme sodelovanja z javnostjo obrniti v korist obojih – občine in prebivalcev.

Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom občin in javnih služb, ki se pri svojem delu srečujejo z vedno glasnejšimi zahtevami po vključevanju javnosti v procese odločanja. Namen organizatorja je spodbuditi sproščen pogovor in ustvarjalno izmenjavo mnenj ter s tem razviti zaupanje udeležencev v možnosti, ki jih prinaša sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa. Predstavljene bodo tudi različne metode sodelovanja z javnostjo ter praktični primeri iz slovenskih občin.*

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 9. 2. 2018 s prijavo na tej povezavi.

*Udeleženci bodo med drugim prejeli tudi Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora, v katerem so praktični napotki za izvedbo procesa sodelovanja z javnostjo in Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj.

V naslednjih tednih bosta podobna dogodka potekala še v Kopru in Novem mestu. Več kmalu.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt