Jane’s Walk 2012: Koper – Olmo

Pozabljene mikrososeske

Sobota, 5. maja 2012 ob 15:30 popoldne. Zbirno mesto je avtobusna postaja Olmo (1). Sprehod je organiziran v sodelovanju s KUD AAC Zrakogled, vodila pa ga bosta Martina Tomšič in Anže Zadel. 

Cilj sprehoda je ob opozarjanju na pomen hodljivosti sosesk tudi oblikovanje javne diskusije o vizijah urejanja nekdanjega delavskega naselja Olmo, ki ga je urbanistično zasnoval arhitekt prof. Edo Mihevc. Naselje, ki se je prvotno ponašalo z enotno zasnovo bivanjskih enot v bogatem zelenem okolju, so prebivalci sčasoma močno spremenili. Redkokatera hiša je ohranila svoj osnovni gabarit: nekoč ravne strehe so dvignili, dogradili prizidke, drevesa v parkih posekali … in s tem poslabšali bivalne pogoje celotne soseske. Na to dodatno vpliva obodna pozidava naselja z novimi, urbanistično nepretehtanimi rešitvami.

Sprehod bo potekal v obliki pogovora o temah, ki so pomembne za območje. Za spodbuditev razmišljanja organizator ob vsaki postaji ponuja anketno vprašanje z več možnimi odgovori.

Postaje – Teme

1. Območje ob Tomosu bi bilo smiselno nameniti skupnim vrtovom, pridelavi zdrave hrane, piknikovanju, sprostitvi na prostem: A) Se strinjam. B) Tu bi raje imel trgovski center. C) Drugo:

2. Ulični prostor je zaradi dviga streh: A) Bolj senčen in utesnjen. B) Se ni spremenil. C) Drugo:

3. Parke bi: A) Zasadil z novimi drevesi. B) Vse bi posekal. C) Drugo:

4. Protihrupni zid ob cesti: A) Porušil bi ga in tu zasadil grmovnice. B) Povišal bi ga. C) Drugo:

5. Nestrokovne prezidave in dozidave: A) Bi bilo treba preprečiti z novim ureditvenim načrtom celotnega naselja. B) Mi je vseeno. C) Drugo:

6. Stanovanjske enote s prvotno zasnovo bi: A) Ohranil in obnovil v skladu z načeli dobre arhitekture. B) Porušil in zgradil novodobno vilo. C) Drugo:

7. Parkiranje v naselju v podzemnih garažnih hišah in ureditev parka ob potoku se mi zdi: A) Dobra pobuda. B) Stanja ne bi spreminjal. C) Drugo:

8. Vrt ob hiši je smiselno: A) Ohraniti kot vrt ali zelenico. B) Zaradi higiene ga raje zabetoniram, tlakujem. C) Tu bi parkiral avto. D) Drugo:

9. Novo stavbo Doma za ostarele bi morali: A) Znižati. B) Program ne sodi v Olmo. C) Me ne moti. D) Drugo:

Odgovore na vprašanja lahko pripravite vnaprej in jih prinesete s seboj ali pa jih pošljite na naslov: Zrakogled, Dimnikarska 5, 6000 Koper.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt