Foto: Luka Vidic

Izhodišča za krajinsko politiko

26. 10. 2018

Projekt “Varstvo in razvoj slovenske krajine: izhodišča za oblikovanje krajinske politike” je namenjen zagonu informiranega procesa priprave Krajinske politike Slovenije, cilj projekta je aktivno vključiti v pripravo relevantne deležnike, predvsem predstavnike sektorjev na državni ravni, in spodbuditi zanimanje prebivalcev za urejanje krajine in soudeležbo v njenem upravljanju.

Projekt predstavlja operativno nadaljevanje večletnih prizadevanj Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije za pripravo tega pomembnega državnega dokumenta. Krajinska politika naj bi zagotovila pogoje za skladno varstvo in razvoj krajine, povezala in uskladila pričakovanja, cilje in ukrepe različnih področij in akterjev v krajini ter omogočila, da razvijamo krajino kot našo skupno dediščino in pomembno prvino osebne in narodove identitete. Pripravo nacionalne krajinske politike predvideva Evropska konvencija o krajini (EKK, 2000), ki jo je Slovenija sprejela marca 2001 in ratificirala med prvimi v Evropi, julija 2003.

 DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je projekt  Izhodišča za krajinsko politiko pridobil v sodelovanju z IPoP – Inštitut za politike prostora in Društvo za varstvo Alp CIPRA Slovenija poleti 2018 na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij.

V okviru projekta bodo pripravljena strokovna izhodišča za oblikovanje Krajinske politike in akcijskega načrta, konkretno bodo izdelani:

1. analiza stanja na področju varstva, upravljanja in načrtovanja krajine – argumenti in izhodišča za oblikovanje Krajinske politike;

2. analiza tujih primerov krajinskih politik;

3. koncept Krajinske politike kot prvi korak v procesu priprave osnutka;

4. nabor akcijskih ukrepov za prvo fazo izvajanja Krajinske politike;

5. spletni portal namenjen promociji EKK in komunikacijski podpori pripravi in sprejemanju Krajinske politike;

6. video vsebine namenjene promociji EKK in ozaveščanju o raznolikosti krajine v Sloveniji.

Cilji projekta so: 1. zagotoviti strokovna izhodišča za oblikovanje Krajinske politike; 2. vzpostaviti široko strokovno zavezništvo za pripravo, sprejem in izvajanje Krajinske politike; 3. zagotoviti razumevanje za vprašanja upravljanja krajine pri širši strokovni javnosti in med nosilci urejanja prostora; 4. promovirati pomen varstva in razvoja slovenske krajine in Evropske konvencije o krajini – EKK v širši javnosti in pri odločevalcih.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI