Prostor javnosti – Partnersko urejanje prostora

14. 08. 2018

Slovenske občine se pogosto soočajo z negativnimi odzivi javnosti, ko uvajajo inovativne ukrepe ali spreminjajo javni prostor in prometno ureditev s pristopi, ki jih v Sloveniji nismo vajeni. Zaradi negativnega odziva mnoge svoja prizadevanja včasih tudi opustijo in se vrnejo k starim ureditvam.

Negativni odzivi so najpogosteje posledica neučinkovitega vključevanja javnosti v procese odločanja. Večina občin namreč še ni najbolj vešča uporabe sodobnih orodij vključevanja javnosti. Pogosto jih tudi skrbi, da bo vključevanje javnosti zamaknilo ali celo onemogočilo izvedbo ukrepov, zato se procesom vključevanja, ki bi presegli zakonsko predpisane zahteve, izogibajo. Poleg tega so rešitve, ki niso razvite z vključevanjem javnosti, lahko pomanjkljive, saj načrtovalci ureditve javnega prostora razumejo in doživljajo drugače kot prebivalci, ki ta prostor vsakodnevno uporabljajo.

Številni evropski, pa tudi nekateri domači, zgledi kažejo, da je vključevanje javnosti v procese urejanje javnega prostora že v fazah razvoja in načrtovanja izjemno koristno in dolgoročno dobra naložba, saj izboljša kakovost rešitev, spremeni dojemanje rešitve v javnosti in pozitivno vpliva na zaupanje v lokalne uprave.

Projekt Prostor javnosti – Partnersko urejanje prostora spodbuja partnersko urejanje javnega prostora.

Z izvedbo dveh procesov vključevanja javnosti – v zvezi s mestnim jedrom v Mariboru ter Obalno cesto v Izoli in Kopru – bomo s pomočjo metode učenja skozi prakso (»Learning by doing«) izobraževali in usposabljali zaposlene v navedenih občinah in upravnih enotah o partnerskem urejanju prostora, prispevali h kakovosti vključevanja javnosti v urejanje javnega prostora v dveh lokalnih okoljih in preizkusili uspešnost različnih metod in pristopov ter ugotovitve predstavili drugim občinam, upravnim enotam in širši javnosti.

Financer: Ministrstvo za okolje in prostor

Trajanje: 07/2018–10/2019

Nosilec projekta: IPoP – Inštitut za politike prostora
Partnerji: Hiša!, PiNA, prostoRož

 

Foto: Luka Vidic

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI