maj 2018

Dobre prakse trajnostne mobilnosti iz Mislinje, Slovenj Gradca in Velenja

29. 05. 2018

Spoznaj mojo dobro prakso: trajnostna mobilnost

Včeraj, 28. maja, je v Velenju potekal študijski obisk Spoznaj mojo dobro prakso: trajnostna mobilnost. Udeleženci, povečini z občin, so spoznali dobre prakse, s katerimi v regiji spodbujajo pešačenje, kolesarjenje in uporabo javnega prometa. Zbrane je pozdravil Tomaž Miklavčič z Ministrstva za okolje in prostor, ki podpira projekt Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT. Povedal je, da si ministrstvo, glede na svoje pristojnosti na področju prostora, prizadeva za trajnostno mobilnost, ki je pot do mest in naselij, v katerih je prijetno živeti. Marko Peterlin, ki je tudi moderiral dogodek, je uvodoma predstavil projekt Aktivno v šolo, v okviru katerega IPoP podpira osnovne šole pri spodbujanju pešačenja in kolesarjenja v šolo s Pešbusom in Bicivlakom. Marija Tašič, z Osnovne šole Mislinja, je predstavila njihovo izkušnjo z izvajanjem Pešbusa in Bicivlaka.…

Mesta mestom #4: Čebelja pot za dobrobit čebel v mestih

24. 05. 2018

Ljubljana, Slovenija 281.278 prebivalcev čebele, zelene površine, okolje Približno tretjina svetovnega pridelka hrane zraste na rastlinah, ki so jih oprašile živali; velik delež s svojim načrtnim zbiranjem peloda prispevajo čebele. Obstoj čebel je zato izjemnega pomena za zadostno količino pridelane hrane in posledično za preživetje človeštva. Čebele so ključne tudi za normalno življenje v mestih, saj oprašujejo mestno zelenje. Vse več mest si zato prizadeva poskrbeti za dobrobit čebel tudi v urbanih okoljih z zagotavljanjem dobre povezanosti zelenih površin in raznovrstnosti zelenja ter spodbujanjem urbanega čebelarjenja. V Mestni občini Ljubljana je poleg urbanih tudi veliko podeželskih območij, zato so se odločili za celovit program spodbujanja čebelarstva in dobrobiti čebel ter promocije ljubljanskega medu. V Ljubljani se zavedajo pomena opraševalcev za zeleno…

Prostorsko upravljanje na Zahodnem Balkanu

20. 05. 2018

Marko Peterlin

Te dni je v Tirani v Albaniji potekalo ustanovno srečanje mreže Zahodnega Balkana o prostorskem upravljanju (Western Balkan Network on Territorial Governance), ki so se ga udeležili tudi predstavniki IPoP. Predstavniki neodvisnih strokovnih organizacij iz držav Zahodnega Balkana so ob podpori sorodnih organizacij iz držav EU zastavili povezovanje, ki si bo prizadevalo za boljše prostorsko uporavljanje v državah tega dela Evrope in opozarjalo na prostorsko in urbano dimenzijo procesa širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Evropska unija je februarja predstavila novo strategijo širitve na Zahodni Balkan, ki je ob splošnih kriterijih za širitev napovedala tudi šest konkretnih pobud, in sicer na področjih (1) pravne države, (2) varnosti in migracij, (3) socialno-ekonomskega razvoja, (4) prometne in energetske povezljivosti, (5) digitalne agende ter (6) sprave in dobrih sosedskih…

Prijave za URBACT Festival mest 2018 v Lizboni odprte

18. 05. 2018

V Lizboni se bodo 13. in 14. septembra na URBACT Festivalu mest srečali izvoljeni predstavniki, urbani praktiki in strokovnjaki iz vse Evrope, kjer bodo sodelovali, razpravljali o ugotovitvah 20 akcijskih omrežij ter proslavili 15. obletnico programa in vse večji vpliv mest kot nosilcev sprememb v Evropi. Mesta so inkubatorji inovacij, ki ustvarjajo lokalne rešitve za globalne izzive, povezane s trajnostjo, integracijo in odpornostjo in ki lahko vodijo k uspešnemu doseganju Ciljev trajnostnega razvoja ZN. Stopnja napredka je višja, če mesta sodelujejo. V programu URBACT, v omrežjih, kot je Konvencija županov, skozi primere EU Capital mesta izkazujejo, da si prizadevajo biti boljša skupaj, da so odprta za učenje drugo od drugega in da so pripravljena vplivati na nacionalne in mednarodne politike s konkretnimi primeri s terena. Udeleženci festivala bodo imeli priložnost, da se…

IPoP v sodelovanju s SOS nadaljuje s podporo občinam pri upravljanju prostora

18. 05. 2018

Partnerstvo IPoP in SOS nadaljuje projekt »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«. Osrednji cilj je podpreti nosilce lokalnih politik pri upravljanju prostora, aktivnosti, ki jih bomo izvajali pa bodo temeljile zlasti na spoznavanju dobrih praks ter izmenjavi znanj in izkušenj. Prvi dogodek bo študijski obisk 28. maja 2018 v Velenju na temo trajnostne mobilnosti. IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije (SOS) smo v letih 2016 in 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajali projekt »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«. Organizirali smo 12 dogodkov, od tega 8 tematskih delavnic, na katerih smo slovenskim občinam pomagali razvijati projektne ideje za razpise evropskih programov, tudi programa URBACT, dva posveta na nacionalni ravni, namenjena krepitvi dialoga med različnimi ravnmi upravljanja, in dve mednarodni…

Spoznaj mojo dobro prakso: trajnostna mobilnost

14. 05. 2018

Študijski obisk, 28. maj 2018, 8.30–13.00, Vila Bianca, Stari trg 3, Velenje

Vabimo vas na študijski obisk Spoznaj mojo dobro prakso: trajnostna mobilnost, ki se bo odvijal 28. maja 2018 v Velenju med 8.30 in 13.00. Študijski obisk bo delno potekal na terenu, kjer bomo od blizu spoznali dobre prakse Mestne občine Velenje, kot sta brezplačni javni prevoz in sistem za izposojo mestnih koles. Primeri iz Velenja, Mislinje in Slovenj Gradca Osnovna šola Mislinja bo predstavila svoje izkušnje z izvajanjem Pešbusa in Bicivlaka, Mestna občina Slovenj Gradec pa nas bo seznanila z urejanjem varnih šolskih poti in šolskih prevozov, pripravo mobilnostnih načrtov za šole in ukrepi za spodbujanje kolesarjenja. Študijski obisk je dobra priložnost, da spoznate ukrepe za trajnostno mobilnost iz prve roke ali izmenjate izkušnje, ki jih imate z uvajanjem in izvajanjem podobnih ukrepov v svoji občini. Razpravo ob koncu dogodka bomo namenili pogovoru o možnostih za…

Mesta za vse, brez gentrifikacije in izključevanja

07. 05. 2018

Maja Simoneti

Javni prostor je ultimativni prostor enakosti, vključevanja in povezovanja skupnosti, urejanje javnega prostora zelo pomembno vpliva na življenje vsakega od nas in tudi na celotno urbano skupnost, vse večji del strokovne javnosti izraža resno zaskrbljenost glede tega, kako se v procesih urejanja in prenove javni prostor spreminja, gentrificira in postaja izključujoč.  Ustvarjanje javnega prostora za vse je bilo tudi osrednja tema konference Cities for All s pomenljivim podnaslovom »Gentrification, Public Space and Tools for Placemaking« v umetniškem centru Färgfabriken v Stockholmu. V začetku aprila se je v tej nekdanji tovarni barv sestala mednarodna skupnost zagovornikov ustvarjanja javnega prostora za vse, 170 registriranih udeležencev je dva dni intenzivno razpravljalo o posledicah gentrifikacije in o različnih vidikih in načinih vključujočega urejanja javnega prostora,…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt