Proučitev možnosti za povečanje učinkovitosti urejanja otroških igrišč v MOL

08. 01. 2018

Naloga predstavlja oceno stanja v urejanju javnih otroških igrišč v Mestni občini Ljubljana in poizkus oblikovanja priporočil za povečanje učinkovitosti urejanja na njeni osnovi. Vsebina se ne dotika porabe sredstev in finančnih vidikov urejanja ampak predstavlja vpogled v prostorske in organizacijske pogoje in rezultate urejanja. Naloga se opira na predpostavko, da je učinkovitost urejanja pogojena s tem, kako upoštevamo razmere in kaj od urejanja pričakujemo. V razpravo o obvladovanju učinkovitosti urejanja zato naloga prinaša vpogled v stanje v prostoru, v razvojna pričakovanja občine glede števila in kakovosti igrišč ter v organizacijo in izvedbo dela v posameznih fazah urejanja.

V uvodu so predstavljena izhodišča in terminološka pojasnila, v jedru je ocena stanja, v sklepnem delu pa so povzete ključne ugotovitve analize stanja in podani predlogi šestih ukrepov za izboljšanje učinkovitosti. Ti se opirajo na priporočila iz tuje dobre prakse in obsegajo predloge za strateško načrtovanje, povezano delovanje pristojnih na ravni občine, opredelitev standardov kakovosti načrtovanja in opremljanja igrišč ter tudi spremljanje stanja in vključevanje otrok v procese načrtovanja in urejanja javnih otroških igrišč.

IPoP je projekt izvedel v sodelovanju z LUZ d.d..

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Trajanje: 07/2017–12/2017

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI