Aktivno v šolo

23. 08. 2017

Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo; dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. Spodbujanje aktivne poti v šolo je ukrep, s katerim se s povezovanjem občin, osnovnih šol, staršev in otrok izvaja vzgoja za zdrav življenjski slog brez razlik. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj nacionalnega programa Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. 

Program Aktivno v šolo je nadaljevanje in nadgradnja programa Zdrav šolar, ki je bil s strani Ministrstva za zdravje podprt v letih 2015 in 2016. Program se opira na spoznanja o pomenu gibanja za psihosomatsko zdravje posameznika in obravnava pot v šolo kot priložnost za to, da se vsem otrokom zagotovi vsakodnevno telesno aktivnost in izkušnjo gibanja, ki dolgoročno vplivata na njihov življenjski slog. Sočasno program naslavlja odgovorne na ravni občin, da z različnimi ukrepi zagotovijo varnost in druge pogoje za povečanje privlačnosti prostora za hojo in kolesarjenje otrok v šolo.

V jedru programa se bodo izvajale tri dejavnosti, namenjene neposredno uporabnikom:
1. Podpora izvedbi spremljane poti v šolo – Pešbus in Bicivlak
2. Podpora samostojni poti v šolo
3. Podpora aktivni poti v šolo v okviru šolskih okolišev

Nosilec programa: IPoP – Inštitut za politike prostora
Partnerji: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Focus, društvo za sonaraven razvoj
Sofinancer: Ministrstvo za zdravje RS

Foto: Lea Benčina

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI