oktober 2016

Trajnostno mobilni tudi v praksi

19. 10. 2016

Izšel je zbornik dobrih praks – Trajnostna mobilnost v praksi, s katerim želimo avtorji in partnerji istoimenskega projekta različnim ciljnim skupinam prikazati, da ukrepi trajnostne mobilnosti niso le puhlice, da so mnogi že izvedeni tudi v naši bližini in da jih lahko z le malo prilagoditvami in nekaj dobre volje prenesemo v tista mesta in vasi, kjer jih še ne poznajo. Zbornik vključuje tako ukrepe, ki spodbujajo trajnostno mobilnost v mestih, kot tiste, ki zmanjšujejo rabo avtomobilov na podeželju, v turističnih krajih in pri organizaciji dogodkov. Opisani primeri so večinoma iz slovenskih občin, nekaj idej pa so avtorji našli tudi v bližnjih državah (v Avstriji, Italiji, Franciji). Med občinami je zbornik že požel veliko zanimanja, saj s pripravo celostnih prometnih strategij mnoge med njimi iščejo napredne rešitve na področju prometa, danes pa smo ga predstavili…

Seminarja in delavnica »Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah«

17. 10. 2016

Inštitut za politike prostora (IPoP) je v sredo, 12.10.2016, v Ljubljani in v četrtek, 13. 10. 2016, v Celju organiziral seminarja "Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah". Marko Peterlin (IPoP) je uvodoma povedal, zakaj je trajnostna mobilnost pomembna, ter predstavil predvsem pozitivne vplive, ki jih ima ne samo na racionalno porabo prostora in zmanjšanje emisij, ampak tudi na sam lokalni razvoj. V nadaljevanju so bile predstavljene uspešne prakse s področja trajnostne mobilnosti: - v mestih in suburbanih naseljih (brezplačni javni prevozi, pešbus in bicivlak), ki jih je predstavil Peter Prinčič (IPoP), - na podeželju (združevanje linij rednega in šolskega prevoza, brezplačni prevozi za starejše), ki jih je prestavila Marjeta Benčina (Focus) ter - v turističnih krajih (mehka mobilnost v Bohinju, primer Werfenweng) in pri organizaciji dogodkov (Planica, Eurobasket),…

Delavnica o celostnih teritorialnih naložbah (25.–26. 10. 2016, Zagreb)

17. 10. 2016

TAIEX REGIO PEER 2 PEER 25. in 26. oktobra 2016 v sodelovanjem z mestom Zagreb organizira delavnico o celostnih teritorialnih naložbah. Namen delavnice je izmenjati izkušnje pri vzpostavljanju in izvajanju celostnih teritorialnih naložb (CTN) ter izvajanju člena 7 Uredbe o ESRR. Teme delavnice bodo: -        organizacija CTN na nacionalni in mestni ravni, -        razvoj dotoka projektov v skladu z trajnostnimi urbanimi strategijami, -        priprava meril za izbor CTN projektov in -        razvoj in izvajanje projektov, financiranih iz ESRR in ESS. Več … PROGRAM

WeEindhoven – nov pristop k zagotavljanju socialnih storitev

10. 10. 2016

Nizozemska mesta so med urbanisti dobro zapisana. V Amsterdamu so maja podpisali Dogovor iz Amsterdama, ki je začrtal pot novi urbani agendi EU. V Tilburgu, Utrechtu, Groningenu in Wageningenu preizkušajo univerzalni temeljni dohodek. V Eindhovnu pa uvajajo nov pristop k socialnim storitvam - WeEindhoven. We Eindhoven uvaja inovativno zagotavljanje socialnih storitev, tako da mesto pristopa neposredno k ljudem in jim nudi storitve po meri. Predvsem pa si prizadeva opolnomočiti prebivalce in aktivirati družbeno bazo, ki lahko veliko težav reši sama. Več ...

Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions (SSPCR) 2017 – Poziv za prispevke

07. 10. 2016

Inštitut za obnovljive vire energije EURAC Research – Institute for Renewable Energy sporoča, da je poziv za prispevke za konferenco Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions (SSPCR) 2017 odprt. Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions (SSPCR) 2017 22.–24. marec 2017 EURAC Research - Bolzano (Italy) Namen konference, ki bo naslednje leto potekala drugič, je navdihniti mesta za inovacije in prehod k pametnejši  in bolj trajnostni prihodnosti. Na SSPCR 2017 lahko predstavite svoje najnovejše ugotovitve in delite svoje misli v prijetni atmosferi. Obiščite spletno stran www.sspcr.eurac.edu in raziščite, katere teme bo naslavljala naslednje leto, ter prijavite svoje prispevke. Več informacij kmalu.

Izbranih je sedem novih izvajalskih omrežij!

07. 10. 2016

Nadzorni odbor za URBACT III je v Bratislavi potrdil nova izvajalska omrežja, ki bodo kmalu začela s svojimi aktivnostmi. Izvajalska omrežja se bodo osredotočala na izvajanje urbanih strategij in akcijskih načrtov. Med njimi sta tudi dve slovenski mesti - Ljubljana bo sodelovala v omrežju JobTown 2 na temo zaposlovanja mladih, Maribor pa v omrežju Creative Spirits, ki se ukvarja s kulturnimi in kreativnimi industrijami. Več ...

Stanovanjske zadruge – priložnost za stanovanja in ljudi?

06. 10. 2016

Povzeto po spletni strani trajekt.org

Razmere na stanovanjskem področju v Sloveniji so zaostrene zaradi skoraj popolne odsotnosti stanovanjske politike in predvsem neuravnoteženega razmerja med lastniškimi in najemnimi stanovanji. Danes preko 90% prebivalcev biva v lastniških stanovanjih, kar je posledica privatizacije družbenih stanovanj v času tranzicije. Tako visok lastniški delež je državi ponudil zadovoljiv izgovor, da preneha financirati in regulirati stanovanjsko področje. Delež neprofitnih najemnih stanovanj se je v nasprotju z napovedmi in potrebami skrčil ter postaja vse bolj obroben, tržna najemna stanovanja pa se  večinoma oddajajo na črnemu trgu brez učinkovite regulacije in nadzora. Ker ni ustrezne alternative, ostaja lastniško stanovanje kljub visokim cenam še vedno primarna izbira večine državljanov. Primerno in cenovno dostopno stanovanje je pogoj za kakovostno bivanje ter za uresničevanje…

Oživitev degradiranega območja in stavbe KPD

06. 10. 2016

V prostorih Mariborske razvojne agencije (v stavbi KPD) je 4. oktobra 2016 potekala 1. javna delavnica v okviru projekta 2nd Chance in tematsko povezanega projekta Urban Green Belts Oživitev degradiranega območja in stavbe KPD. Cilj delavnice je bil identificirati osrednji problem, razloge in posledice, povezane s stavbo KPD in okolico, identificirati lokalne deležnike in njihove interese ter ugotoviti, katere potenciale lokalni deležniki prepoznavajo za stavbo in okolico. Delavnica je potekala v štirih skupinah: -        ekonomsko razvojni vidik , gospodarski razvoj in trajnostno zaposlovanje, -        skupnostni vidik (oživljanje stavbe in področja, samooskrba,…), -        urbani trajnostni okoljski vidik (energetski, trajnostna mobilnost, …..), -        zelene površine. Udeleženci so prispevali k participatornemu iskanju potencialov tega območja…

Prvi pogoj za varnost kolesarjev ni čelada

05. 10. 2016

Odprto pismo poslancem Državnega zbora

Člani Koalicije za trajnostno prometno politiko (KTPP) so poslancem Državnega zbora poslali odprto pismo, kjer izražajo skrb nad restriktivno politiko nošenja čelad, ki se nam obeta ob možnem sprejetju novel sprememb zakonov, ki urejata to področje. Državni zbor je 22. 9. 2016 sprejel spremembo Zakona o motornih vozilih in Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je zvišala starostno mejo obveznega nošenja čelade na kolesu s sedanjih 14 let na 18 let. 28. 9. 2016 je Državni svet izglasoval odložilni veto na noveli obeh zakonov. Poslanci DZ bodo morali tako znova odločati o obeh zakonih. Skrb članov KTPP je izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, zato podpirajo vsak ukrep, ki bo varnost dejansko izboljšal. Stremijo k prostovoljnemu nošenju čelad, višanje starostne meje obveznega nošenja čelade in visoka kazen za neupoštevanje tega določila…

Dogodki Mreže za prostor v okviru Meseca prostora

05. 10. 2016

Svetovni dan Habitata, 3. 10. 2016 Ob začetku letošnjega Meseca prostora Ministrstvo za okolje in prostor predstavlja tudi nov spletni portal mesta.si. Namenjen je občinskim upravam, prostorskim načrtovalcem in drugim akterjem na področju urbanega razvoja. Ponuja aktualne informacije o dogodkih in razpisih ter poglobljene vsebine o urbanih trendih. S portalom mesta.si želi ministrstvo podpreti prenos tujih praks na področju urbanega razvoja in priprave celovitih urbanih politik v slovensko okolje. Portal mesta.si je nastal kot del projekta »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata Inštitut za politike prostora (IPoP) in Skupnost občin Slovenije (SOS). Portal mesta.si je po konceptu ministrstva zasnoval in izvedel IPoP. Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah, 12. in 13. 10. 2016, Ljubljana in Celje…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt