oktober 2016

Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami

19. 10. 2016

Konferenca, torek, 25. oktober 2016, 8.30–15.00, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, Celje

Urejene javne zelene površine so ključne za kakovost bivanja v urbanem okolju. V 21. stoletju govorimo o družbenih, okoljskih in ekonomskih koristih urejanja javnih in drugih zelenih površin. Slovenske občine se pri urejanju javnih zelenih površin soočajo s podobnimi izzivi kot druge lokalne skupnosti v razvitem delu sveta: s pomanjkanjem sredstev, s standardi kakovosti, z […]

Urbana prenova: dobre prakse v Sloveniji in v Evropi

14. 10. 2016

Kako združiti želje in pobude lokalnih prebivalcev z vizijo razvoja mesta in jo s tem obogatiti in podkrepiti? Kako manjši posegi in pobude gradijo dolgoročno vizijo mesta? Kako lahko nevladne organizacije podprejo regeneracijo mesta? Kako povezati prebivalce in odločevalce pri prenovi mestnega predela? O tem bo govora na dogodku Urbana prenova: dobre prakse v Sloveniji […]

Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah

09. 10. 2016

Seminar in delavnica, sreda, 12. oktober 2016 v Ljubljani, ter četrtek, 13. oktober 2016 v Celju

Inštitut za politike prostora vabi na seminar z naslovom Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah, ki se bo odvijal v Ljubljani, 12.10.2016, in se bo ponovil v Celju, 13.10.2016. Seminar organiziramo v okviru projekta Trajnostna mobilnost v praksi, v katerem sodelujeta tudi nevladni organizaciji CIPRA in Focus. Predstavili bomo nabor slovenskih in tujih primerov dobrih […]

Stanovanjske zadruge – izkušnje iz Švice, Nemčije in Avstrije

06. 10. 2016

Konferenca in delavnica, 27. in 28. oktober 2016, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani

Na konferenci “Stanovanjske zadruge – priložnost za Slovenijo”, ki bo 27. oktobra 2016 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, bodo predavali strokovnjaki iz Švice, Nemčije in Avstrije. V teh in mnogih drugih evropskih državah so stanovanjske zadruge utečeni modeli stanovanjske preskrbe, ki jih podpirajo javni akterji ali pa aktivistično naravnane strategije “od spodaj navzgor”. Vabljeni […]

Izobraževanje za izvajanje pešbusa in bicivlaka

Seminar, četrtek, 20. oktober 2016, 9.00 – 13.00, Vodikova domačija, Vodnikova 65, Ljubljana

Inštitut za politike prostora vabi na seminar z naslovom Izobraževanje za izvajanje pešbusa in bicivlaka v Vodnikovo domačijo v Ljubljani, 20.10.2016 ob 9.uri. Na seminarju, namenjenem predvsem ravnateljem osnovnih šol, bomo predstavili svojo izkušnjo spremljanja otrok v šolo v obliki pešbusa in bicivlaka, ki smo ju izvajali v nekaterih šolskih okoliših v spomladanskih mesecih letošnjega […]