Nacionalna URBACT točka

21. 02. 2016

Naloga Nacionalne URBACT točke je zagotoviti, da imajo zaposleni na mestnih upravah in odločevalci na vseh ravneh dostop do znanja in si izmenjujejo veščine o vseh vidikih trajnostnega urbanega razvoja (Operativni program URBACT).

Nacionalne URBACT točke imajo štiri glavne naloge:

–        obveščajo o programu URBACT in informirajo potencialne upravičence

–        razširjajo rezultate programa URBACT mestom in ključnim deležnikom v mestih (še zlasti mestom, ki niso vključena v program URBACT),

–        spodbujajo dialog med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi akterji na področju urbanega razvoja in

–        podpirajo izvajanje aktivnosti za krepitev zmogljivosti mest pri oblikovanju in izvajanju celostnih urbanih politik.

Nacionalna URBACT točka je ambasador programa, deluje nacionalno, predvsem pa lokalno in evropsko. Nacionalna točka ima vse informacije o programu URBACT; pozna operativnih program, programske priročnike in vodnike, vendar ni odgovorna za dajanje informacij v zvezi z upravičenostjo.

Več …

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI