2015

Mreža za prostor – za trajnostno in vključujoče urejanje prostora

08. 12. 2015

Mreža za prostor od leta 2009 povezuje strokovne nevladne organizacije na področju urejanja prostora in lokalne pobude – organizirane skupine prebivalcev, ki si skozi daljši čas prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja. Mreža za prostor si aktivno prizadeva za ureditev sodelovanja javnosti in večjo vlogo nevladnih organizacij ter lokalnih pobud in civilnih iniciativ pri […]

Zdrav šolar

03. 12. 2015

Program Zdrav šolar spodbuja aktivno pot v šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev. Zakaj Zdrav šolar? Osnovnošolci ne preživijo dovolj časa zunaj in v šolo manj prihajajo peš, aktivno in samostojno. Prekomerna teža in majhna fizična aktivnost sta velika problema. Na mobilnost otrok vplivajo osebnostne in socialne okoliščine v družini, […]

Vključevanje beguncev v oživljanje zapuščenih prostorov v mestih

17. 07. 2015

Projekt Refugees for Co-creative Cities si je prizadeval za vključevanje beguncev v oživljanje zapuščenih prostorov v mestih. S pomočjo primerjave in izmenjave praks med različnimi mesti ter pilotnega primera v Oberhausnu v Porurju je projekt poskusil ponuditi tudi prototip za podobne projekte v drugih mestih po Evropi. Projekt se je odzival na potrebo po novi […]

Nove ideje za stare stavbe

07. 07. 2015

Inštitut za politike prostora je (IPoP) je partner v evropskem projektu »New ideas for old buildings«. Projekt izvaja sedem majhnih in srednje velikih evropskih mest od Baltika do Balkana, ki se srečjujejo s skupnim problemom ekonomskega in družbenega nazadovanja in želijo najti učinkovite in demokratične rešitve za oživljanje mest in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev. Projekt […]

FI-compass – Raba sinergij in kombinacij podpore

25. 06. 2015

Inštitut za politike prostora sodeluje pri pripravi metodološke vsebine za spletno platformo www.fi-compass.eu, ki nudi podporo pri implementaciji finančnih instrumentov v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Cilj platforme je promovirati finančne instrumente in razširiti njihovo rabo v obdobju 2014–2020. Platformo razvijajo Sweco, t33, EPRC, Infeurope in Spatial Foresight v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko […]

ESI Funds – Študiji o implementaciji načela partnerstva in večnivojskega upravljanja ter okvira uspešnosti

V okviru konzorcija pod vodstvom Sweca pripravljamo študiji o implementaciji določb v zvezi z načelom partnerstva in večnivojskim upravljanjem ter okvirom uspešnosti med fazo programiranja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIS). Namen študije je razvoj baze podatkov o izvajanju zakonskih zahtev v zvezi z načelom partnerstva in večnivojskim upravljanjem ter okvirom uspešnosti v fazi programiranja. Ugotovitve […]

Škofja Loka – Žovšče

26. 02. 2015

IPoP za občino Škofja Loka izvaja participativni proces v zvezi z ureditvijo območja OPPN Livada – Žovšče. Dopolnjeni osnutek OPPN Livada Žovšče je bil javno razgrnjen v avgustu in septembru 2014, ob tem pa se je pokazala potreba po intenzivnejšem sodelovanju javnosti v postopku, saj je postalo jasno, da so interesi in pričakovanja glede prostorskega razvoja […]

Delavnice za osnovnošolce – Mesec prostora

Pod okriljem Meseca prostora s financiranjem MzIP je bila izvedena serija delavnic NAČRTUJEMO SVOJE DOMIŠLJIJSKO NASELJE za osnovnošolske otroke. Delavnice so potekale na OŠ Antona Martina Slomška na Vrhniki, na OŠ Dravlje in na OŠ Poljane v Ljubljani. Delavnica je namenjena krepitvi zavedanja o pomenu prostora ter pravicah in dolžnostih posameznika in družbe v zvezi […]

Delavnice za osnovnošolce – OŠ Fužine

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je leta 2014 v duhu jubilejnega dogodka BIO 50 in v okviru mednarodnega projekta Mesto Evropa skušal svoje delovanje tesneje povezati tudi s Fužinami. Iz te želje je nastal izobraževalni projekt Raziskujemo javni prostor Fužin, ki se je na pobudo MAO razvil v sodelovanju z Osnovno šolo Nove Fužine […]

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI