ESI Funds – Študiji o implementaciji načela partnerstva in večnivojskega upravljanja ter okvira uspešnosti

25. 06. 2015

V okviru konzorcija pod vodstvom Sweca pripravljamo študiji o implementaciji določb v zvezi z načelom partnerstva in večnivojskim upravljanjem ter okvirom uspešnosti med fazo programiranja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIS). Namen študije je razvoj baze podatkov o izvajanju zakonskih zahtev v zvezi z načelom partnerstva in večnivojskim upravljanjem ter okvirom uspešnosti v fazi programiranja. Ugotovitve bodo prispevale k izboljšanju implementacije programov v obdobju 2014–2020 in k nadaljnji razpravi o prihodnosti politik.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI