Zagovorniki okolja

01. 09. 2014

Projekt je namenjen krepitvi kapacitet za učinkovito pravno varstvona področju okolja, kar bo v pomoč zlasti okoljskim nevladnim organizacijam. Razkropljenost in razpršeno znanje pravnikov ter drugih strokovnjakov je povezano v optimalno celoto. Razultat je mreža, preko katere se bo na več načinov povečala kapaciteta za pravno podporo varstvu okolja v javnem interesu.  To bo prispevalo k širšemu pravnemu varstvu v konkretnih primerih, večjemu vlaganju pravnih sredstev okoljskih NVO in civilnih iniciativ, strokovno bolj kompetentnemu in učinkovitejšemu sodelovanju javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev in predpisov ter strokovno in dejansko utemeljenim zakonodajnim aktivnostim.

Skozi projekt je bil oblikovan tudi modul pravnega okoljevarstvenega izobraževanja, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Izvedba izobraževanj je bila vsebinsko usmerjena v pravno zagovorništvo, s poudarkom na podpori participacije javnosti v okoljskih zadevah. Izoblikovani modul izobraževanja novih pravnikov se bo periodično ponavljal in nadgrajeval tudi po koncu projekta. Skozi kontinuirano izvajanje usposabljanja za okoljsko pravno zagovorništvo bomo mladim pravnikom v prihodnjih letih dali možnost profesionalne poti na področju, ki v Sloveniji še ni razvito.

Projekt je okrepil vsebinske povezave med NVO s področja varstva okolja in NVO s področja urejanja prostora. NVO bodo preko reševanja problemov in izvajanja zagovorništva lahko predlagale utemeljene in učinkovite rešitve, ki bodo naslavljale probleme sistemsko in celovito. Ker bo teh aktivnosti več kot do sedaj, bo država težje ohranjala dosedanji sistem, saj bo glas civilne družbe močnejši in učinkovitejši. Vse to pa se bo odražalo na boljšem varstvu okolja in trajnostnem razvoju v Sloveniji.

Projekt se izvaja v partnerstvu med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC, ki vodi projekt in koordinira mrežo Zagovornikov okolja, IPoP in Focus, društvom za sonaravni razvoj.

Projekt je sofinanciran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveške, sklada za nevladne organizacije in poteka od 1.6.2014 do 30.11.2015.

EEA+Grants+-+JPGNorway+Grants+-+JPG-1

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI