avgust 2014

Socialne inovacije: My Generation At Work gradi most med Torinom in New Yorkom

27. 08. 2014

Simone d’Antonio, Urbactova nacionalna točka obveščanja za Italijo; prevod in priredba Petra Očkerl

So lahko izkušnje s socialnimi inovacijami, ki jih uvajamo v Evropi, zgled za ZDA? Obisk torinskih socialnih inovatorjev na Centru za socialne inovacije v New Yorku v okviru Urbactovega projekta My Generation at Work je potrdil, da so lahko evropska mesta na področju podpore lokalnim inovacijam in spodbujanja zaposlovanja pozitivni zgled v svetovnem merilu. Ob primerjavi izkušenj New Yorka in projektov v Torinu in v drugih partnerskih mestih projekta My Generation At work se pokaže razlika ne samo pri izbiri poslovnega modela, temveč tudi pri stopnji povezanosti teh strategij z drugimi lokalnimi socialnimi politikami. V Evropi je namreč navezava na lokalne oblasti veliko močnejša kot v ameriških mestih. Ustvarjanje inovacij s sodelovanjem: izkušnje Centra za socialne inovacije Center za socialne inovacije (Centre for Social Innovation – CSR) je začel delovati leta 2013 in je…

Daj prostor! »Placemaking« na Madžarskem

26. 08. 2014

Mariann Major Vén, Urbactova nacionalna točka obveščanja za Madžarsko; prevod in priredba Petra Očkerl

Januarja 2014 je URBACT zagnal 6 pilotskih prenosnih omrežij, eno od njih je tudi Placemaking Fo(u)r Cities (P4C). Kako deluje prenos na strani, ki dobro prakso uvaja? Kako se prakse, povezane s placemakingom, prevajajo ne samo v madžarščino, temveč tudi na Madžarsko? 1. Kateri so glavni cilji projekta Placemaking Fo(u)r Cities in katere dobre prakse prenašate? Projekt je del t. i. Urbactovega pilotnega prenosnega omrežja, v okviru katerega poteka prenos zelo uspešnih praks iz enega mesta v drugega. Metoda »placemaking« je tako teorija kot filozofija, ki se ujema s procesi celostnega urbanega razvoja in prevladuje v glavnem v anglosaški kulturi, kot tudi zbirka orodij, ki vsebuje dejanske aktivnosti in ukrepe. Uporabniki namreč ne potrebujejo samo lepega in skrbno načrtovanega – in zato pogosto sterilnega – javnega prostora, temveč prostore (ulice, trge, javne zgradbe…

»GO FOR IT« ukrepi v Mariboru

14. 08. 2014

Petra Očkerl

O sodelovanju Maribora v Urbactovem projektu My Generation At Work smo že večkrat poročali. Mariborska lokalna podporna skupina je medtem pripravila vrsto aktivnosti, ki jih pri projektu imenujejo »Go for it! – GFI«, saj gre za majhne eksperimentalne ukrepe, in nekateri od njih se že izvajajo. Glavni cilj projekta pa tudi lokalnih partnerjev je zožiti prepad, ki zeva med izobraževalnim obdobjem in prvo zaposlitvijo, zato spodbujajo podjetniški duh in krepitev različnih veščin. Tukaj je nekaj inovativnih ukrepov: 1. GFI: Povezovanje mladih in občine Na predlog mladih in nevladnih organizacij je občina v svojih prostorih v mestnem jedru zagnala sodelovni prostor. 2000 m2 prostora nekdanjega farmacevtskega obrata že urejajo, zlasti zainteresirani mladi in nevladniki s prostovoljnim delom, za simbolno najemino pa bo na voljo še ta mesec. Sodelovni prostor na naslovu Tkalski…

Londonske tržnice so pomembne

13. 08. 2014

Alison Partridge, Urbactova strokovnjakinja; prevod in priredba Petra Očkerl

Prihod v sejno sobo navadno ni najbolj razburljiva in spodbudna izkušnja. Delavnica projekta Sustainable Urban Markets v začetku julija je bila ena od redkih takih priložnosti. London and Partners so jo gostili v svojih prostorih na nabrežju Temze nedaleč od Tower Bridgea, od koder se nam je odpiral osupljiv pogled. Središče Londona je bilo obsijano s soncem. Kakšno prizorišče za razpravo o prvih predlogih za lokalni akcijski načrt! In kot da to še ne bi bilo dovolj, se je sestanek pričel z navdihujočo zgodbo Wayna Hemingwaya, ki je s serijo fotografij predstavil svoj vzpon od trgovca na Camden Marketu do svetovno znanega oblikovalca. Wayne se je še zelo mlad s svojo mladostniško ljubeznijo (sedaj ženo) Gerardine iz domačega mesteca Morecombe na severu Anglije odpravil v London. Odločila sta se, da izpraznita svoje omare in vsebino prodata na Camden Marketu: »Najem stojnice…

Prenova Málage z močjo skupnosti

11. 08. 2014

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

»Vsako mesto je kot drug svet,« pravi Fernando Barreiro, vodilni strokovnjak omrežja USER, »toda veliko stvari se lahko naučijo eno od drugega«. Prav zavest o tem je pripravila špansko mesto Málaga k temu, da se jo pridružilo omrežju mest iz vse Evrope, z namenom izmenjave znanja in izkušenj o tem, kako prebivalce vključiti v skrb za svoje okolje in jih skupaj z drugimi deležniki pripraviti k ustvarjanju boljših javnih prostorov. Staro mesto pod soncem Zgodovina Malage, sedaj šestega največjega mesta v Španiji, v katerem živi več kot pol milijona prebivalcev, je kar dolga: razteza se čez 2800 let in je tako eno najstarejših mest na svetu. Ena za drugo so fenečanska, rimljanska, arabska in krščanska civilizacija živele in uspevale tukaj ter gostitelju zapustile arhitekturne spomenike in bogato kulturno dediščino. K šarmu mesta prispeva tudi lega ob Mediteranu,…

Socialna trgovina z ekološko pridelanimi in lokalnimi živili

07. 08. 2014

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Partnerji Urbactovega projekta Sustainable Food in Urban Communities so se nedavno sestali v Lyonu, kjer je poleg delavnic potekal tudi terenski ogled. Gostitelji so jim predstavili  La Passerelle d’Eau de Robec, socialno trgovino, ki pomaga ogroženim družbenim skupinam pri dostopu do osnovnih in trajnostnih produktov ter ustvarja družbene vezi med ljudmi v stiski in prebivalci te četrti. “La Passerelle d’eau de Robec” je nevladna organizacija s sedežem v prvem okrožju Lyona, v starem mestnem jedru. Leta 2001 so poleg rednih aktivnosti, kot so socialna oskrba depriviranega dela prebivalstva, delavnice in dogodki za krepitev socialnih stikov, na podlagi novega koncepta zagnali socialno trgovino z živili. Sodeč po študiji, ki so jo opravili v soseski in dokumentu OTAWA charter For Health Promotion obstaja močna povezava med revščino in zdravjem. Zato so se odločili poleg…

Urbactov informativni dan tudi v Sloveniji!

05. 08. 2014

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Septembra bo URBACT ponovno na poti. Urbactova ekipa bo v državah članicah EU in partnerskih državah predstavljala rezultate in uspehe programa URBACT II ter seznanjala z novostmi za obdobje 2014–2020. Urbactovi nacionalni infromativni dnevi bodo edinstvena priložnost za mestne deležnike, strokovnjake in odločevalce, da dobijo informacije o rezultatih programa URBACT in o perspektivah za novo programsko obdobje v svojem jeziku. Na informativnih dneh bo predstavljen tudi okvir programa URBACT III za obdobje 2014–2020. Izpostavili bomo glavne cilje in ukrepe, časovne roke in prvi razpis, ki bo objavljan v začetku leta 2015. Urbactovi nacionalni informativni dnevi bodo organizirani s pomočjo nacionalnih točk obveščanja v večini držav EU, na Norveškem in v Švici od septembra 2014 do januarja 2015. V Sloveniji bo informativni dan potekal decembra 2014. Nadaljnje informacije…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?

Letna konferenca konzorcija vsebinskih mrež, Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana, 6. december 2017

Participativna demokracija je sestavni del evropskega družbenega modela. Dopolnjevanje med predstavniško in participativno demokracijo opredeljuje Lizbonska pogodba, ki med drugim državljanom podeljuje »pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije« in določa, da »se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani«.

Kljub temu pa praksa kaže drugačno sliko. Do razlik pri razumevanju in izvajanju participativne demokracije prihaja tako med različnimi ravnmi odločanja, od lokalne do mednarodne, kot med različnimi državami po Evropski uniji. Po eni strani se porajajo novi in novi primeri dobrih praks soodločanja, od participativnih proračunov do različnih partnerstev med civilno družbo in upravami na lokalni in državni ravni pri pripravi in izvajanju politik. Po drugi strani pa smo priča tudi različnim primerom odmikanja odločanja iz rok državljanov, od tajnih trgovinskih sporazumov do priprave predpisov po meri posameznih podjetij in grobih pritiskov na civilno družbo.

V zadnjih letih smo doživeli tudi vzpon aliberalnih demokratičnih politik v številnih evropskih državah. Razmere na Poljskem in Madžarskem so morda najboljši primer take politike, kjer državljani dajejo podporo političnim strankam, katerih politični cilji niso le v nasprotju z načeli participativne demokracije pač pa tudi v nasprotju z načelom vladavine prava EU. Kaže, da so se državljani ponekod pripravljeni celo odreči nekaterim temeljnim vrednotam in človekovim pravicam, kot so svoboda izražanja, svoboda zbiranja, svoboda medijev, civilna družba ali neodvisno sodstvo. Ti trendi resno ogrožajo evropska načela.

Konferenca želi narediti presek stanja soodločanja civilne družbe v praksi. Kakšne možnosti ima civilna družba za sodelovanje pri oblikovanju stališč in odločitev? Kakšne so razlike med različnimi ravnmi upravljanja, od lokalne, prek državne, do Evropske? Kako lahko državljani na vseh ravneh sami pripomorejo k razvoju in zaščiti demokracije, pravne države in človekovih pravic? Predstavljene bodo dobre in manj dobre prakse sodelovanja na treh ravneh odločanja: lokalni, državni in naddržavni oz. Evropski ravni, govorci pa bodo tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh tako iz Slovenije kot tujine.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava na tej povezavi.

Program

Več dogodkov
Napovednik Trajekt