marec 2014

V Sloveniji z vodami ne upravljamo celovito

22. 03. 2014

Društvo vodarjev Slovenije, dr. Lidija Globevnik

Društvo vodarjev Slovenije je ob Dnevu voda 2014 opozorilo, da v Sloveniji z vodami ne upravljamo celovito.  Tradicijo celovitega, do lokalnega nivoja organiziranega in finančno ustreznega upravljanja voda, ki smo jo imeli z delovanjem vodnih skupnosti, bi morali zopet uveljaviti. Društvo poziva k ustanovitvi vodne skupnosti z lokalnimi posvetovalnimi telesi po porečjih, preko katerih bi se v politiko upravljanja z vodami vključevala širša strokovna javnost in civilna družba. Celovitost upravljanje z vodami se je desetletja  zagotavljala z izvajanjem politike preko vodnih skupnosti. Te so na nivoju posameznih porečij načrtovale in določale varstvo, rabo  voda in urejanje vodotokov. Programi namakanja in melioracij, ki so bili osnova za razvoj kmetijstva sredi sedemdesetih in osemdesetih let v Sloveniji so se na primer pripravljali in  izvajali ravno v teh skupnostih.  Te…

Veliki vsiljivci v naših mestih: Pariz

18. 03. 2014

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Se spomnite poročila Ivana Tosicsa s fotografijami velikanskih oglasov, ki prekrivajo po pet nadstropij stavb v vzhodnoevropskih mestih? Spodnja fotografija Saint Michela v Parizu kaže, kako ogromni oglas Applovega Iphona vlada pokrajini v samem turističnem središču. Med brskanjem po internetu smo našli številne primere gigantskega oglaševanja v Parizu, ki prekrivajo zgradbe zgodovinske in kulturne dediščine, vključujoč umetnostne galerije, tudi Louvre. Od umetniških ur do umetniških oglasov Prvi primer oglaševanja, ki je prekrival pročelje javne zgradbe, se je po poročanju Le Louvre Pour Tous pojavil med leti 1998–2000 v okviru prenove muzeja sodobne umetnosti, znanega kot »Centre Pompidou« ali »Palais Beaubourg«, kjer je proizvajalec ur oglaševal svojo najnovejšo »umetniško uro«. Od takrat se gigantski oglasi za povečini luksuzne izdelke na zgradbah kulturnega…

Peer review koristen tudi pri Urbactovih projektih

17. 03. 2014

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Kolegialni pregled ali pregled strokovnjakov (peer review) se pri Urbactovih projektih zelo pogosto uporablja. V omrežja vključena mesta lahko tako profitirajo od znanj projektih partnerjev, ki pregledajo njihov lokalni akcijski načrt. To metodo je uporabljal tudi projekt USER. Poglejmo, kako! Userjeve delavnice za strokovni pregled so združile po tri mesta z istimi izzivi, povezanimi z javnim prostorom, vendar iz različnih koncev Evrope. Po predstavitvi in obisku na terenu so se gostujoča mesta odzvala na že uvedene ukrepe ter podala predloge za prihodnje korake. Toda, kot je mogoče razbrati iz spodnjih izjav, so imele izmenjave še veliko drugih pozitivnih učinkov. Gostujoča mesta torej dajejo nasvete: »Predlagamo, da mesto razmisli o družbenih aspektih in upravljanju sosesk, saj je to eden od pomembnejših možnih ukrepov za urbani razvoj, in začne razmišljati, ali se bodo…

Ste srečno mesto?

13. 03. 2014

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Sally Kneeshaw, Urbactova strokovna sodelavka, pripoveduje o Happy-maniji v Urbactovih mestih. Nalezljiv hit z naslovom Happy (srečen) Pharella Williamsa je popolnoma zasvojil in sprožil pravo urbano norijo. Naslovna pesem filma Jaz, baraba 2 ima domiseln videospot, v katerem nastopajo običajni in neobičajni prebivalci Los Angelesa, ki plešejo na ulicah domačega mesta. Originalna verzija je 24-urni interaktivni glasbeni video, ki sta ga posnela Clement Durou in Pierre Dupaquier iz We Are From L.A., v njem pa nastopi 400 plešočih ljudi. V teh 24 urah lahko gledalci brez težav preklapljajo med različnimi časi in lokacijami v Los Angelesu, ne da bi prekinili glasbo. Če za ogled videa nimate na voljo celega dneva, si lahko ogledate štiriminutno skrajšano verzijo. http://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM Koncept se je preko socialnih medijev viralno razširil. Na Youtubu mrgoli…

Urbactova tematska poročila sedaj tudi v e-knjigi

12. 03. 2014

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Vzporedno s forumom CiTIEs, ki je 17. in 18. februarja potekal v Bruslju, je Urbact v obliki e-knjig objavil svoje tematske publikacije. Brskanje po e-knjigah je zelo enostavno in prilagojeno najrazličnejšim napravam. Odslej boste lahko na tak interaktiven način dostopali tudi do vsebin Urbactovih tematskih poročil. Vsa poročila “Cities of Tomorrow - Action today” so namreč dostopna v tem formatu. Kmalu bo na spletni strani dostopna tudi e-knjižnica. Uživajte v branju!

Izkušnje pilotnih omrežij bodo izhodišča za URBACT III

12. 03. 2014

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Urbact se, kot smo že poročali, trenutno nahaja v prehodnem obdobju, v pripravi programa Urbact III. V tem obdobju bo delovalo 9 omrežij, ki so razdeljena na dve skupini. Šest prenosnih pilotnih omrežij se bo posvečalo prenosu dobrih praks, 3 izvajalska pilotna omrežja pa se bodo osredotočala zlasti na uresničevanje celostnih trajnostnih lokalnih akcijskih načrtov. Naslednjih petnajst mesecev bodo pilotna omrežja namenila raziskavi možnosti, kako izkoriščati bogastvo izkušenj, ki jih je doslej zbral Urbact. Osrednji cilj je zbrati izkušnje iz vseh mest, vključenih v pilotna omrežja, na podlagi katerih bodo oblkobali Urbact III. »S temi pilotnimi omrežji želimo nakopičiti skupne izkušnje vseh udeležencev,« razlaga Emmanuel Moulin, vodja sekretariata Urbact. »Pridobiti želimo praktična znanja na programskem nivoju. Kaj bodo prinesla pilotna omrežja, njihove izkušnje,…

Lekcija iz mestnega znamčenja: vodenje

11. 03. 2014

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Znamčenje mest že nekaj časa ne zanima več samo marketinških službih in oddelkov za komuniciranje, temveč vse bolj postaja vprašanje, s katerim se ukvarjajo prebivalci, deležniki in vsi akterji povezani z nekim območjem. Kakšna je v teh sodelovalnih procesih vloga mestne politike? Katere so glavne sestavine uspešnega soupravljanja mestnega znamčenja? Na ta vprašanja je v spodnjem članku odgovarjal Miguel Rivas, vodilni strokovnjak pri projektu URBACT CityLogo. Vse več evropskih mest je na tak ali drugačen način povezanih z znamčenjem ali preznamčenjem. S specifičnimi komunikacijskimi strategijami se poskušajo pozicionirati in repozicionirati ter pridobiti vidnost v hitro spreminjajočem se ekonomskem okolju. Pogosto se ti poskusi odvijajo brez posebne metode ali pa se k njim pristopa kot k zadevi, ki se tiče zgolj logotipov, ne da bi pri tem prisluhnili lokalnim skupnostim.…

Urbactova mesta si prizadevajo za mednarodni dan tržnic

10. 03. 2014

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

V Barceloni, Benetkah in Firencah so prevzeli pobudo za pripravo mednarodnega dneva tržnic. Mesta si sedaj želijo, da bi za mednarodni dan tržnic, ki naj bi se zgodil letos spomladi, pridobila tudi podporo mednarodnih organizacij, kot sta Unesco in UN Habitat. Zaenkrat se je pobudi pridružilo že več kot 25 mest. Pobudniki iz Barcelone, Benetk in Firenc so pripravili manifest, s katerim želijo spodbuditi nastanek mednarodnega dneva tržnic. Pri tem si želijo aktivnega sodelovanja podpisanih in drugih mest, ki jih druži prepričanje, da lahko tržnice pripomorejo k višji kakovosti življenja v mestih. Mesta bodo aktivnosti najverjetneje organizirala na isti dan spomladi 2014. Zasnovali bodo tudi skupni logotip in spletno stran, ki bo promovirala in koordinirala pobudo. Festival bo slavil vlogo tržnic pri razvoju družbenih, ekonomskih, urbanističnih in okoljskih karakteristik mest.…

Zacasnaraba.net – orodje za vzpodbudo začasni rabi prostora

04. 03. 2014

Nova storitev Inštituta za politike prostora

Začasna raba prostora je najem ali oddajanje prostora za krajši čas ali pod drugačnimi pogoji kot je običajen tržni najem. V želji, da bi najemnikom in lastnikom omogočili lažje medsebojno iskanje, Inštitut za politike prostora predstavlja spletno storitev zacasnaraba.net. Zakaj začasna raba? Začasna raba prostora je lahko primeren pristop pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov, pa naj gre za stavbe, dele stavb ali odprte površine. To velja še toliko bolj v času gospodarske recesije. Če prostorov ne uporabljamo, to namreč vodi v njihovo propadanje in degradiranje neposredne okolice. Začasna raba pomembno vpliva na dvig uporabne, ekonomske, družbene ali kulturne vrednosti samega prostora in njegove okolice. Obenem izboljšuje prostorske pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti. S tem pomembno prispeva k spodbujanju ustvarjalnih in družbeno dejavnih…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?

Letna konferenca konzorcija vsebinskih mrež, Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana, 6. december 2017

Participativna demokracija je sestavni del evropskega družbenega modela. Dopolnjevanje med predstavniško in participativno demokracijo opredeljuje Lizbonska pogodba, ki med drugim državljanom podeljuje »pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije« in določa, da »se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani«.

Kljub temu pa praksa kaže drugačno sliko. Do razlik pri razumevanju in izvajanju participativne demokracije prihaja tako med različnimi ravnmi odločanja, od lokalne do mednarodne, kot med različnimi državami po Evropski uniji. Po eni strani se porajajo novi in novi primeri dobrih praks soodločanja, od participativnih proračunov do različnih partnerstev med civilno družbo in upravami na lokalni in državni ravni pri pripravi in izvajanju politik. Po drugi strani pa smo priča tudi različnim primerom odmikanja odločanja iz rok državljanov, od tajnih trgovinskih sporazumov do priprave predpisov po meri posameznih podjetij in grobih pritiskov na civilno družbo.

V zadnjih letih smo doživeli tudi vzpon aliberalnih demokratičnih politik v številnih evropskih državah. Razmere na Poljskem in Madžarskem so morda najboljši primer take politike, kjer državljani dajejo podporo političnim strankam, katerih politični cilji niso le v nasprotju z načeli participativne demokracije pač pa tudi v nasprotju z načelom vladavine prava EU. Kaže, da so se državljani ponekod pripravljeni celo odreči nekaterim temeljnim vrednotam in človekovim pravicam, kot so svoboda izražanja, svoboda zbiranja, svoboda medijev, civilna družba ali neodvisno sodstvo. Ti trendi resno ogrožajo evropska načela.

Konferenca želi narediti presek stanja soodločanja civilne družbe v praksi. Kakšne možnosti ima civilna družba za sodelovanje pri oblikovanju stališč in odločitev? Kakšne so razlike med različnimi ravnmi upravljanja, od lokalne, prek državne, do Evropske? Kako lahko državljani na vseh ravneh sami pripomorejo k razvoju in zaščiti demokracije, pravne države in človekovih pravic? Predstavljene bodo dobre in manj dobre prakse sodelovanja na treh ravneh odločanja: lokalni, državni in naddržavni oz. Evropski ravni, govorci pa bodo tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh tako iz Slovenije kot tujine.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava na tej povezavi.

Program

Več dogodkov
Napovednik Trajekt