oktober 2013

Davek na dež

22. 10. 2013

Maja Simoneti

Pretekli teden so Dnevnik, Delo in Finance pisali o tem, da namerava ljubljansko javno podjetje VO-KA lastnikom objektov zaračunati odvajanje padavinske vode s streh podobno, kot to že počno ponekod drugod. Ob namigih, da je novi »davek na dež« od slovenskih občin terjal Bruselj, in razlagah, da bo nov način obračunavanja odvodnje padavinske vode bolj pravičen kot je sedanji, je ostalo zamolčano dvoje: (1) plačilo nadomestila za odvodnjo padavinske vode s streh pomeni, da se nepreklicno izteka obdobje, v katerem je bilo normalno in celo zaželeno speljati deževnico s strehe v javni komunalni sistem, ter da (2) odvodnja podavinske vode s streh ne rešuje vseh problemov odvodnje padavinske vode v nekem naselju. Če je bilo doslej v javnem interesu, da se vodo s strehe spelje v kanal in v lokalno čistilno napravo, je poslej v javnem interesu ločena obravnava padavinske vode.…

Začasna raba prostora je koristna za lastnike, uporabnike in mesto

18. 10. 2013

Maja Simoneti in Marko Peterlin

Začasna raba prostora je koristna. Preprečuje propadanje neuporabljenih prostorov in omogoča razvoj novih dejavnosti: vrtovi na opuščenem gradbišču, dogodek v neuporabljenem poslovnem prostoru, ustvarjalno izboraževalni program v izpraznjeni trgovski hiši. Različne oblike začasne rabe prostora, odprtega in grajenega, koristijo uporabnikom, lastnikom in mestu. Začasna raba prostora pa ima tudi tveganja. Uporabniki se na prostor navežejo in ga težko zapustijo, med rabo lahko pride do nesreč in poškodovanja prostora, včasih so za uporabo potrebna vlaganja v prostore, glede katerih se je težko dogovoriti. Dovoljenja za začasno rabo ni mogoče dobiti mimogrede in po uradni dolžnosti. Po izkušnjah iz prakse je za dogovor o začasni rabi prostora, ki se razvije med lastniki in uporabniki, ključno zaupanje. Prejšnji teden je Mreža za prostor pripravila dva dogodka, posvečena…

Stanovanjske kooperative v Gradcu

18. 10. 2013

Povzeto po CAAP, spletna stran brazde.org

V okviru aktivnosti za razvoj stanovanjskih kooperativ v Mariboru so se v Združenju CAAP skupaj z arhitekti mariborskega interesnega združenja Mi.Za odpravili na ogled dobrih praks stanovanjske gradnje v avstrijski Gradec. Mesto Gradec je v osemdesetih letih 20. stoletja veljalo za svetovno središče na področju skupnostne stanovanjske gradnje. Pečat mu je dala skupina arhitektov znanih kot “Graška šola arhitekture”, v tem času pa je pri gradnji stanovanjskih naselij v Gradcu sodeloval tudi znani angleški arhitekt Ralph Erskine, eden od pionirjev trajnostne in ekološke gradnje. V Avstriji se stanovanjska gradnja izvaja pretežno v okviru stanovanjskih zadrug in tako je v osemdesetih in deloma devetdesetih letih nastalo mnogo projektov, ki združujejo principe zadružništva z arhitekturno vizijo skupnostnega bivanja. Znana stanovanjska naselja, kot so Terrassenhaussiedlung…

Slovenska ni zaprta za promet

17. 10. 2013

Marko Peterlin, izvirno objavljeno na dnevnik.si

Informacije o zaprtju Slovenske ceste za promet ne držijo, ne glede na to, kaj ste slišali ali prebrali v zadnjih tednih in mesecih. Pravzaprav je res prav obratno – zmogljivost Slovenske ceste za potniški promet je verjetno zdaj celo večja, kot je bila pred domnevnim zaprtjem. Ta trditev se večini bralcev verjetno zdi milo rečeno nenavadna, zato zahteva malo daljše pojasnilo. Ne glede na prevladujoč pomen izraza »promet« v vsakdanjem medijskem komuniciranju namreč pojem v vsaj malo strokovni razpravi zajema precej več kot pa le osebni avtomobilski promet. Promet so med drugim tudi vse oblike javnega potniškega prometa, od avtobusov in vlakov do podzemske železnice, pa tudi kolesarji in pešci. V primerjavi z vsemi naštetimi je osebni avtomobilski promet celo najmanj učinkovita oblika prometa z vidika porabe prostora glede na zmogljivost, kar je še kako pomembno zlasti…

Kaj pa vrtički?

17. 10. 2013

Maja Simoneti

Vrtički vztrajajo v mestnem okolju in so vsako leto večji hit. Vedno več ljudi, ne glede na socialni status in starost, želi tudi v slovenskih mestih vrtnariti. Kje in kako vrtnariti, naj bi meščani izvedeli na občini. Če so slovenske občine v času tranzicije vrtičkarstvo nekoliko zanemarjale, pa je z odstranjevanjem nelegalnih vrtičkov leta 2007 ljubljanski župan sprožil pravi plaz urejanja. Med tem, ko naj bi novi načrti in odloki legitimizirali dejavnost in zagotovili red, se v praksi porajajo rešitve, ki vse po vrsti kažejo na to, da je treba količino pravil razumno omejiti. Za kaj gre? V Ljubljani zdaj že vemo, da nič ne pomaga, če ima občina vse nantančno predpisano, če zmanjka sredstev za urejanje v skaldu s predpisi. Na srečo je vrtičkarstvo živo, prilagodljivo in začasno. To pomeni, da se se potrebe po vrtovih spreminjajo in da se lahko vrtovi…

Ste obtičali v gneči? Poskusite z avtobusom!

14. 10. 2013

Sporočilo za javnost Mreže za prostor, delovne skupine za mobilnost

V zadnjih tednih po medijih spremljamo množico komentarjev spremenjene prometne ureditve v Ljubljani, ki se v glavnini osredotočajo na povečano gnečo na glavnih mestnih cestah v času prometnih konic. Pri tem večina komentatorjev spregleda, da ima velik del prebivalcev Ljubljane prav zaradi spremenjene ureditve odslej realno možnost izbire prometnega sredstva. Avto ni več ne edina ne najbolj privlačna možnost za vožnjo po mestu, kar je dobro z več vidikov, predvsem pa z vidika učinkovite organizacije prometa v mestu. V Mreži za prostor zato spremembo prometne ureditve v Ljubljani pozdravljamo. V središču mesta se z omejitvijo prometa za osebne avtomobile in posledično znatno manjšimi zastoji za javni promet celotna zmogljivost Slovenske za potniški promet dejansko celo povečuje! In to kljub povečanim površinam za pešce in kolesarje v središču mesta, ki so vsekakor…

Urbactov razpis za pilotna omrežja je odprt!

12. 10. 2013

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Po sklepu nadzornega odbora z dne 4. septembra 2013 Urbact odpira razpis za vzpostavitev 4 pilotnih omrežij za preizkus dobrih praks s področja celostnega in trajnostnega razvoja mest na terenu. Program URBACT II poudarja izmenjavo izkušenj in praks, ki spodbuja celostne pristope in orodja za oblikovanje urbanih politik ter izboljšanje lokalnih politik s pripravo lokalnih akcijskih načrtov. Celotna veriga prepoznavanja, prenosa in potrjevanja »dobrih praks« na področju urbanih politik je komaj kaj raziskana. Zato želi Urbact s pilotnimi projekti manjšega obsega raziskati proces »kapitalizacije oz. prenosa dobrih praks« še v okviru tekočega programa, tako da bi preizkušena orodja in procese lahko umestili v program Urbact III. V ta namen bodo vzpostavljena t.i. prenosna omrežja, sestavljena iz 3 do 5 mest, pri čemer bo poudarek na izmenjavi oz. preizkusu izbrane prakse, ki…

Zbirka orodij za Urbactove lokalne podporne skupine – smernice za participativno oblikovanje politik

11. 10. 2013

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Urbactove  lokalne podporne skupine (ULPS) so ena od ključnih novosti v programu URBACT II, ki omogočajo participativno oblikovanje politik na lokalni ravni. Vsak partner je dolžan vzpostaviti lokalno podporno skupino, v kateri zbere lokalne akterje, katere problemi, ki jih projekt naslavlja, najbolj zadevajo. Sekretariat programa Urbact je pravkar pripravil posodobljeno različico Zbirke orodij za lokalne podporne skupine. Ta ključna publikacija je namenjena deležnikom, vključenim v Urbactove projekte, ki bodo igrali aktivno vlogo pri uresničevanju zahtevne naloge participativnega oblikovanja politik, lahko pa je koristi tudi drugim lokalnim deležnikom. Uvod v Urbactove lokalne podporne skupine in lokalni akcijski načrt Lokalne podporne skupine (LPS) so temeljni gradnik programa Urbact. Vsako partnersko mesto v programu Urbact je dolžno vzpostaviti lokalno podporno skupino, v…

Drugi krog Urbactovih nacionalnih izobraževanj o participativnem akcijskem načrtovanju

11. 10. 2013

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Urbact je v letošnjem letu zagnal nacionalno izobraževalno shemo v nacionalnih jezikih, s katerimi želi člane lokalnih podpornih skupin opremiti s praktičnimi spretnostmi, potrebnimi za participativno načrtovanje na lokalni ravni. Izobraževalni seminarji so na voljo 15 projektom, vzpostavljenim v okviru tretjega Urbactovega razpisa, in predstavljajo priložnost, da udeleženci izvejo več o metodologiji programa Urbact in kako je to mogoče uporabiti za reševanje problemov urbanega razvoja. Po uspešnem krogu spomladanskih seminarjev, v zvezi s katerimi smo poročali o izkušnjah iz Italije, bo drugi krog potekal v novembru. S priključitvijo projektu programa Urbact se vsako partnersko mesto obveže, da bo pripravilo lokalni akcijski načrt (LAP). To konkreten in operativni rezultat mora nasloviti težave, ki jih je mestni partner zaznal na začetku projekta in uporabiti rezultate…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt