avgust 2013

Konferenca »Cycling in Central and Eastern European Cities«

30. 08. 2013

Konferenca, 15.-16. oktober 2013, M Hotel, Ljubljana

Regionalni center za okolje (REC Slovenija) v  okviru projekta Mobile2020 (www.mobile2020.eu) organizira v Ljubljani 15. in 16. 10. 2013 mednarodno konferenco »Cycling in Central and Eastern European Cities«. Konferenca bo potekala v Hotelu M in je v prvi vrsti namenjena političnim predstavnikom mest, visokim občinskim uradnikom in strokovnjakom, pristojnim za prostorsko in prometno načrtovanje, podjetjem […]