Ljubljana poziva k posredovanju pobud za spremembe občinskega prostorskega načrta

24. 05. 2013

Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana je v ponedeljek na spletni strani občine objavil novico o zbiranju pobud za spremembe izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta. Ustrezno utemeljene pobude in predloge Mestna občina Ljubljana sprejema v času od 20. maja 2013 do 20. junija 2013. Pobude se oddaja preko interneta. S spletnega portala MOL je na dostopen poseben portal za podajanje pobud. Oddelek za urejanje prostora pričakuje, da bo večina občanov uporabila prav to obliko posredovanja pobud.

Mestna občina Ljubljana je Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPN MOL), ki je nadomestil več kot dve desetletji star dolgoročni plan, sprejela julija 2010, in ga lani že tudi prvič spremenila. Občinski prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela. V strateškem delu je občina sprejela dolgoročno vizijo svojega razvoja v prostoru, izvedbeni del pa je dokument, ki podaja pogoje, pod katerimi je možno posegati v prostor. Tokratni poziv za posredovanje pobud za spremembe se nanaša le na izvedbeni del prostorskega načrta. Oddelek za urejanje prostora posebej opozarja, da bodo posredovane pobude skrbno proučene, in da bodo v spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta lahko upoštevane le pobude in predlogi,  ki so skladni s cilji in usmeritvami, sprejetimi v strateškem delu OPN MOL, in ki izpolnjujejo pogoje glede upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. O obsegu, vsebini in časovnem terminu novih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta se bo občina odločila na podlagi preučenih pobud. Stališča do vseh obravnavanih pobud bodo objavljena na spletni strani občine v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka novih sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN MOL.

Kdor nima možnosti elektronske oddaje pobude, lahko le-to odda v času uradnih ur na Oddelku za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana na Poljanski cesti 28 v Ljubljani, ki nudi pomoč tudi pri spletnem načinu oddajanja pobud, ali pa po pošti na obrazcu, ki je dostopen na spletnem mestu MOL pod poglavjem »Obrazci«.

Kot še navaja Oddelek za urejanje prostora, z zbiranjem pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta sledijo v letu 2012 sprejetim spremembam Zakona o prostorskem načrtovanju. Pri prejšnjih spremembah prostorskega načrta občina namreč k pobudam za spremembe in dopolnitve ni posebej pozivala vseh občanov, zato so pobude podali pretežno le investitorji, ki so imeli za spremembe tudi materialni interes. Tokratno zbiranje pobud torej prvič po sprejetju novega prostorskega načrta odpira možnost podajanja predlogov za spremembe prostorskega načrta vsem, tako posameznikom kot organiziranim skupinam prebivalcev, nevladnim in javnim organizacijam. Čas za zbiranje pobud je sicer kratek, a vsekakor gre za dobrodošlo priložnost za izražanje predlogov za spremembe prostorskega načrta, ki niso nujno le v zasebnem interesu, temveč tudi v skupnem in javnem interesu. Prav bi bilo, da jo izkoristi čim večje število organizacij in posameznikov.

Obvestilo na spletni strani Mestne občine Ljubljana

 

ljubljana.si

komentarji (3)

 1. Božena Golob, 19/01/2015 12:40

  kdaj se predvideva razgrnitev
  lp

 2. Tanja, 05/03/2015 21:38

  Pozdravljeni, kdaj bo javna razgrnitev.
  Lp

 3. IPoP, 05/03/2015 21:53

  Predlagamo, da vprašanje postavite Mestni občini Ljubljana, ali spremljate spletno stran, kjer so objavljene javne razgrnitve: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/urejanje-prostora/javne-razgrnitve/?type=709

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt