Ljubljana poziva k posredovanju pobud za spremembe občinskega prostorskega načrta

24. 05. 2013

Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana je v ponedeljek na spletni strani občine objavil novico o zbiranju pobud za spremembe izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta. Ustrezno utemeljene pobude in predloge Mestna občina Ljubljana sprejema v času od 20. maja 2013 do 20. junija 2013. Pobude se oddaja preko interneta. S spletnega portala MOL je na dostopen poseben portal za podajanje pobud. Oddelek za urejanje prostora pričakuje, da bo večina občanov uporabila prav to obliko posredovanja pobud.

Mestna občina Ljubljana je Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPN MOL), ki je nadomestil več kot dve desetletji star dolgoročni plan, sprejela julija 2010, in ga lani že tudi prvič spremenila. Občinski prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela. V strateškem delu je občina sprejela dolgoročno vizijo svojega razvoja v prostoru, izvedbeni del pa je dokument, ki podaja pogoje, pod katerimi je možno posegati v prostor. Tokratni poziv za posredovanje pobud za spremembe se nanaša le na izvedbeni del prostorskega načrta. Oddelek za urejanje prostora posebej opozarja, da bodo posredovane pobude skrbno proučene, in da bodo v spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta lahko upoštevane le pobude in predlogi,  ki so skladni s cilji in usmeritvami, sprejetimi v strateškem delu OPN MOL, in ki izpolnjujejo pogoje glede upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. O obsegu, vsebini in časovnem terminu novih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta se bo občina odločila na podlagi preučenih pobud. Stališča do vseh obravnavanih pobud bodo objavljena na spletni strani občine v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka novih sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN MOL.

Kdor nima možnosti elektronske oddaje pobude, lahko le-to odda v času uradnih ur na Oddelku za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana na Poljanski cesti 28 v Ljubljani, ki nudi pomoč tudi pri spletnem načinu oddajanja pobud, ali pa po pošti na obrazcu, ki je dostopen na spletnem mestu MOL pod poglavjem »Obrazci«.

Kot še navaja Oddelek za urejanje prostora, z zbiranjem pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta sledijo v letu 2012 sprejetim spremembam Zakona o prostorskem načrtovanju. Pri prejšnjih spremembah prostorskega načrta občina namreč k pobudam za spremembe in dopolnitve ni posebej pozivala vseh občanov, zato so pobude podali pretežno le investitorji, ki so imeli za spremembe tudi materialni interes. Tokratno zbiranje pobud torej prvič po sprejetju novega prostorskega načrta odpira možnost podajanja predlogov za spremembe prostorskega načrta vsem, tako posameznikom kot organiziranim skupinam prebivalcev, nevladnim in javnim organizacijam. Čas za zbiranje pobud je sicer kratek, a vsekakor gre za dobrodošlo priložnost za izražanje predlogov za spremembe prostorskega načrta, ki niso nujno le v zasebnem interesu, temveč tudi v skupnem in javnem interesu. Prav bi bilo, da jo izkoristi čim večje število organizacij in posameznikov.

Obvestilo na spletni strani Mestne občine Ljubljana

 

ljubljana.si

komentarji (3)

 1. Božena Golob, 19/01/2015 12:40

  kdaj se predvideva razgrnitev
  lp

 2. Tanja, 05/03/2015 21:38

  Pozdravljeni, kdaj bo javna razgrnitev.
  Lp

 3. IPoP, 05/03/2015 21:53

  Predlagamo, da vprašanje postavite Mestni občini Ljubljana, ali spremljate spletno stran, kjer so objavljene javne razgrnitve: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/urejanje-prostora/javne-razgrnitve/?type=709

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt