marec 2013

Proti spremembam sprememb

29. 03. 2013

Maja Simoneti

Včeraj je nova vlada črtala sporni 8. člen uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. V štirih tednih od objave v Uradnem listu je bila sporna vladna uredba spremenjena že drugič. Uredbo, ki ima 12 členov in tri priloge, in ki je v vsem času samostojne države Slovenije zbudila največjo pozornost medijev in prebivalcev za stanje v prostoru, spreminjamo kot bi bila državna pravila urejanja prostora in gradnje objektov pokvarljivo blago na tržnih policah. Pa ne bi smela biti. Pravila urejanja prostora služijo kakovosti življenja vseh prebivalcev države in delujočemu gospodarstvu. Omogočajo funkcionalnen, uporaben, varen, zdrav in nenazadnje lep prostor. V zakonih in drugih pravnih aktih naj bi bila oblikovana na osnovi: - družbenega konsenza o ciljih, ki jih z njimi dosegamo, - stanja v prostoru, ki ga z njimi vzdržujemo, preobražamo in varujemo, - specifičnega…

Srečanja s predstavniki civilne družbe bo nova varuhinja organizirala tudi na terenu

29. 03. 2013

Senka Vrbica, PIC

Nova varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je 28. marca 2013 na prvem srečanju sprejela predstavnike nevladnih organizacij in civilnih iniciativ s področja varstva okolja in urejanja prostora, kar obeta nadaljevanje dobrega sodelovanja. Srečanja se je udeležilo preko 30 predstavnikov nevladnih organizacij in civilnih iniciativ oziroma lokalnih pobud. Tovrstna redna mesečna srečanja je uvedla že njena predhodnica, s tokratnim srečanjem pa je nova varuhinja izkazala namero, da bo tudi ona v dialogu s predstavniki civilne družbe posvečala del svoje pozornosti problemom s področja varstva okolja in urejanja prostora. Uvodoma je izrazila zadovoljstvo nad tem, da tudi pravna stroka vse bolj kritično gleda na pravno reguliranje okolja in prostora (npr. Knez, Rajko: Neustrezno poseganje v prostor, uvodnik, Pravna praksa št. 12 z dne 28.3.2013). Glede na to, da prihaja sama…

Milanska preobrazba tradicionalne kmetije v skupnostne prostore

26. 03. 2013

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod in priredba Petra Očkerl

Kaže, da bo treba naprej v preteklost. Samooskrba skupaj z močnejšo navezanostjo na lokalno naravno in družbeno okolje se v aktualnih gospodarskih in okoljskih razmerah ponuja kot prikladna alternativa načinu življenja, kot smo ga bili vajeni v zadnjih desetletjih. Zlasti je to pomembno za mesta in njihove prebivalce, saj se podeželsko prebivalstvo pogosteje še drži preteklih samooskrbnih strategij. O samooskrbi smo že pisali v prispevku o mariborskem centru CAAP, tokrat pa predstavljamo primer dobre prakse iz sosednje Italije, ki ga je podrobneje raziskala delovna skupina ‘Building Energy Efficiency’ v okviru programa URBACT. V Milanu so se napotili v preteklost in se odločili obuditi speče kmetije. V okviru načrtov za EXPO 2015 so nameravali obnoviti vrsto delno ali popolnoma zapuščenih zgodovinskih kmetij v Lombardiji, s katerimi bi kratkoročno zagotovili prenočišča…

Kakšen program URBACT si želijo njegovi uporabniki?

26. 03. 2013

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

URBACT Café postaja eden osrednjih dogodkov letnih konferenc programa URBACT, saj je zelo cenjen trenutek za neformalno izmenjavo in mreženje. Na zadnji letni konferenci so udeleženci s kolegi iz svojih držav razpravljali o možnostih za izboljšanje učinkovitosti programa pri podpori mestom in mestnim politikam po vsej Evropi. Tukaj povzemamo ključne predloge in poudarke razprav.  Kaj je URBACT Café? Udeleženci so razpravljali o treh vprašanjih: 1. Kateri so najpomembnejši izzivi, s katerimi se soočajo mesta v vaši državi? Kako je mogoče organizacijo projektov programa URBACT izboljšati, da bi ti bolje pomagali mestom pri reševanju teh problemov? 2. Na katerih področjih je treba mestne strokovnjake bolje usposobiti, da bi mestom pomagali prevesti izkušnje iz omrežij programa v konkretne ukrepe na terenu? 3. Kaj je mogoče v vaši državi storiti za širjenje izkušenj…

Sporočilo Odgovorno do prostora! predsednici vlade v zvezi s sporno uredbo

22. 03. 2013

Sporočilo skupine Odgovorno do prostora!

Skupina Odgovorno do prostora! je danes naslovila na predsednico Vlade RS sporočilo, v katerem jo prosi za hitro ukrepanje v zvezi s sporno uredbo: "Kot veste je bila nova 'Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje' sprejeta hitro, brez ustrezne strokovne preveritve in javne razprave ter v manj kot dveh tednih tudi že prvič spremenjena. Konkretna uredba je pravno, prostorsko in splošno družbeno gledano slab in za državo Slovenijo škodljiv dokument. Kolikor nam je znano je na to, da je uredba nesistemska, nezakonita in neustavna pred njenim sprejemom opozorila tudi Služba Vlade RS za zakonodajo v svojem mnenju pred samim sprejemom le-te. Skupina Odgovorno do prostora! vam, podprta s stališči s terena, iz občin in upravnih enot, zato predlaga, da vaša Vlada veljavnost uredbe nemudoma prekliče in prepreči škodljivo legalizacijo črnih gradenj in pretirano svobodo…

Neznosna lahkost sprejemanja uredb

20. 03. 2013

Marko Peterlin

Vlada v odhajanju je predvčerajšnjim predlagala in včeraj že tudi sprejela še eno rokohitrsko uredbo, s katero posega v urejanje prostora. Z njo spreminja Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki je v veljavi manj kot dva tedna, in ki je s svojo skrajno permisivnostjo in izjemno nedorečenostjo sprožila ogorčenje ne le med strokovno javnostjo, temveč tudi med občinami. Prav grožnja nekaterih občin z ustavno presojo uredbe je bila verjetno razlog, da se je vlada skoraj čez noč odločila sprejeti še eno uredbo. Obe skupaj in vsaka posebej predstavljata doslej najnižjo kakovostno stopnjo priprave predpisov na področju urejanja prostora pri nas. In to po tem, ko se je s sprejemom Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju v decembru 2012 že zdelo, da nižje ne gre. Čeprav je bil prvotni namen Uredbe o razvrščanju…

Podpora Mreže za prostor nasprotovanju novi uredbi

15. 03. 2013

Izjava Mreže za prostor

Mreža za prostor v celoti podpira javne pozive strokovne javnosti pri nasprotovanju novi Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list št. 18/13). Strokovna javnost se je nemudoma odzvala na navedeno uredbo preko različnih kanalov obveščanja javnosti; sporočilo skupine Odgovorno do prostora! smo med prvimi objavili na naši spletni strani, na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije sta bila objavljena tako strokovno stališče zbornice kot odziv ene od občin na določbe nove uredbe. Mreža za prostor tudi sama ugotavlja, da uredba vsebuje za prostor škodljive določbe in  tako podpira vse napore strokovne javnosti pri nasprotovanju novi uredbi. Mreža za prostor se strinja z vsemi javno izraženimi pomisleki, med drugim pa še posebej opozarja na naslednje pomanjkljivosti uredbe: 1. odsotnost omejitve števila objektov (ali omejitve…

Sodelovanje nevladnih organizacij pri pripravi Strategije razvoja Slovenije

15. 03. 2013

Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v četrtek, 14. marca 2013, potekal prvi sestanek neformalne delovne skupine nevladnih organizacij za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 (SRS). Na sestanku so odgovorni predstavniki MGRT predstavili način dela v zvezi s SRS, v nadaljevanju pa je pogovor tekel predvsem o načinu nadaljnjega sodelovanja v delovni skupini. Ker vlada izhodišč za strategijo še vedno ni potrdila, obenem pa pritiskajo roki priprave programskih dokumentov za novo finančno perspektivo EU, so predstavniki nevladnih organizacij izvedeli, da poteka priprava SRS sočasno s pripravo njegega izvedbenega dokumenta, Državnega razvojnega programa investicij (DRPI), ter tudi že s pripravo operativnih programov za uporabo evropskih sredstev. Glede načina sodelovanja podroben protokol ni bil opredeljen, napovedana pa je bila vzpostavitev interne…

CAAP – Center alternativne avtonomne produkcije za samooskrbo in aktivacijo meščanov

14. 03. 2013

Petra Očkerl

Po pestrem kulturnem dogajanju v preteklem letu zdaj v Mariboru in partnerskih mestih projekta Evropska prestolnica kulture (EPK) vlada zatišje. Čas je za evalvacijo in zagotavljanje trajnih učinkov projekta, pravijo predstavniki Javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, medtem ko si Mestna občina Maribor (MOM) prizadeva zmanjšati, če ne celo popolnoma ukiniti že tako skromna sredstva za zaključno fazo projekta. Koliko in kakšne dolgoročne rezultate bo projekt pustil za sabo, še ne moremo reči, toda več kot očitno je, da je nekaj k spreminjanju vzdušja v Mariboru že prispeval. Če smo že zadržani pri pripisovanju vpliva EPK na nastanek vstajniškega gibanja, pa ne moremo zanikati njene vloge pri spodbujanju k premišljanju alternativ ustaljenim vzorcem razmišljanja, delovanja, reševanja problemov in produkcije. Najvidnejša trajnostna pridobitev v…

Demokratizacija vsakdanjega življenja in neoliberalni prevrat: izkušnja Dežele jutranjega miru

13. 03. 2013

Blaž Križnik

Slovenija in Južna Koreja na prvi pogled nimata veliko skupnega. Vendar zgodovinska primerjava družbenega, gospodarskega in političnega razvoja pokaže podobnosti, ki niso naključne, ampak so vsaj deloma posledica njunega strukturnega položaja v svetovnem gospodarstvu. Zgodovina Slovenije in zlasti Koreje je namreč zgodovina perifernega gospodarstva in kulture, podrejenih interesom in vplivom svetovnih velesil. Tuji kulturni vplivi zgodovinsko sicer niso prevladali, ampak so bili na različne načine vpeti v bogato slovensko in korejsko kulturno izročilo. V tem smislu je na Slovenijo in Korejo, v nasprotju z velikimi zgodbami o domnevni samobitnosti nacionalne kulture, potrebno gledati kot na svojstveni, a po svojem nastanku hibridni kulturi. Mešanje kitajskih ali japonskih oziroma germanskih, romanskih ali južno slovanskih kulturnih vplivov pa ni edina posledica podobnega strukturnega…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt