februar 2013

Podeželska krajina kot razvojni potencial

18. 02. 2013

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, 18. aprila 2013

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) želi na posvetu v aprilu, mesecu krajinske arhitekture,  usmeriti pozornost širše javnosti na krajino kot na pomemben razvojni potencial države. Način, kako gledamo v Sloveniji na krajino kot razvojni vir, kako jo vrednotimo in kako ravnamo z njo, je zagotovo pomemben iz več razlogov, ki jih bomo osvetlili na posvetu. […]