januar 2013

Mobilnost starejših – kako smo pripravljeni na staranje prebivalstva?

28. 01. 2013

Petra Očkerl

Živimo v družbi, ki bi jo lahko opredelili kot družbo staranja, saj se zaradi različnih demografskih sprememb in dejavnikov delež starejšega prebivalstva počasi, a neprestano viša. Takšni demografski premiki drastično posegajo v strukturo prebivalstva in močno vplivajo na širše družbeno okolje, družbeno infrastrukturo in njene sisteme. Ko govorimo o staranju prebivalstva v svetu, ki je prilagojen (mladim) odraslim, ne smemo pozabiti na nevarnost izključevanja in marginalizacije starejših. Gre za družbene pojave, ki se vse pogosteje pojavljajo tudi na agendi evropskih politik in programov, tudi v povezavi z mesti. V okviru evropskega programa URBACT se z ustvarjanjem prijetnega urbanega okolja v luči demografskih sprememb ukvarjajo zlasti projekti iz sklopov Active Inclusion (Aktivno vključevanje) in Quality Sustainable Living (Kakovostno trajnostno bivanje). Na tem mestu…

Kaj je prinesla konferenca v Kopenhagnu?

24. 01. 2013

Emmanuel Moulin in Ségolène Pruvot, prevod in priredba Petra Očkerl

Decembra se je v Kopenhagnu odvijala osrednja letna konferenca programa URBACT “Cities of Tomorrow: Actions Today”. Na njej je aktivno sodelovalo več kot 400 predstavnikov mest, oblikovalcev politik in strokovnjakov, ki so prišli iz vseh koncev Evrope in zunaj nje ter zastopali 37 držav. To je bila za vse odlična priložnost za odkrivanje novih rešitev za ključne izzive, s katerimi se soočajo evropska mesta. V času intenzivnih razprav o ciljih in proračunu Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 je prisotnost Johannesa Hahna, komisarja za regionalno in urbano politiko, služila kot jasen in dobrodošel dokaz, da je komisija zavezana delovanju v dobrobit mest. Hahn je na konferenci zagovarjal tezo, da bi morala imeti mesta še večji pomen v kohezijski politiki. Poudaril je tudi osrednjo vlogo programa URBACT pri spodbujanju celostnega in trajnostnega urbanega razvoja…

Zastavljena je nova krovna strategija države

24. 01. 2013

Marko Peterlin, IPoP in Senka Vrbica, PIC

Na spletni strani Vlade RS je bil 15. januarja 2013 objavljen dokument Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020 – izhodišča za pripravo, ki čaka na vladno obravnavo. Dokument predstavlja izhodišča za pripravo nove Strategije razvoja Slovenije in je tako tudi osnova za pripravo programskih dokumentov za uporabo evropskih sredstev v proračunskem obdobju 2014-2020. V njem najdemo oris stanja, v katerem je država, ključne razvojne izzive, osrednjo tezo strategije in predpogoje za njeno uresničevanje, pregled primerjalnih prednosti države ter prioritetna področja, na katerih bodo temeljili ukrepi za izvajanje strategije. Oris stanja, tudi v zvezi z urbanim razvojem Dokument v uvodu ugotavlja, da se bomo morali soočiti z omejenimi viri in spremenjenimi okoliščinami, predvsem z demografskimi trendi (staranje prebivalstva, kasnejše osamosvajanje mladih, beg možganov, omejenost…

Sodba Evropskega sodišča v korist zgodnjemu vključevanju javnosti v prostorskem načrtovanju

22. 01. 2013

Senka Vrbica, PIC in Marko Peterlin, IPoP

Evropsko sodišče je 15. januarja 2013 izdalo sodbo v zadevi C 416-10 Jožefa Križana in ostalih iz Slovaške. V sporočilu za javnost je Evropsko sodišče izrecno poudarilo, da mora imeti javnost pravico sodelovanja pri odločitvah prostorskega načrtovanja, kadar gre za objekte, ki imajo pomembnejši vpliv na okolje. Zaščita poslovnih skrivnosti ne more biti razlog zavrnitve takega dostopa. Glede na zahteve Aarhuške konvencije mora javnost sodelovati že od samega začetka, ko so še odprte vse možnosti in je sodelovanje javnosti lahko učinkovito in zato tudi smiselno. Javnost mora imeti brezplačen dostop do vseh informacij, relevantnih za sprejemanje odločitev v postopku prostorskega načrtovanja in možnost izpodbijanja zakonitosti odločitev, ki so rezultat tega postopka. Evropsko sodišče je v zadevi obravnavalo spor med Jožefom Križanom in 43 drugimi strankami, fizičnimi…

Kopenhageniziranje

20. 01. 2013

Sally Kneeshaw, prevod Petra Očkerl

Kopenhagen je bil pred 40 leti tako kot marsikatero drugo mesto preplavljen z avtomobili. Danes se 36% prebivalcev širšega metropolitanskega območja na delo ali v šolo pripelje s kolesom. Med študijskim obiskom v okviru letne konference programa URBACT v Kopenhagnu smo spoznali kolesarskega guruja Mikaela Colville-Andersena iz organizacije Copenhagenize. Pri temperaturah pod ničlo nam je pokazal nekaj kolesarskih avtocest in objektov, za katere so se aktivisti borili zadnjih nekaj desetletij in ki pomembno prispevajo k slovesu Kopenhagna kot mesta z najbolje razvito zeleno urbano mobilnostjo na svetu. Mikael zdaj veliko mestom po vsem svetu svetuje, kako podpreti razvoj mestnega kolesarjenja. Kot primere z obetavnimi trendi navaja Pariz, Barcelono, ​​Sevillo, Ljubljano in Budimpešto. Sama sem si še posebej zapomnila nekatere značilnosti kolesarske ureditve, zaradi katerih je…

Kolesarska magistrala kot hrbtenica doline in občine

08. 01. 2013

Tadej Žaucer

Nedavno se je zaključil urbanistični natečaj za središči naselij Dobrova in Polhov Gradec. Tokrat ni šlo za projekten natečaj, katerega cilj bi bil med drugim izbor projektanta. Ni šlo niti za urbanističen natečaj, s katerim bi zasebni investitorji s pomočjo občine predvsem poskušali upravičevati posege na meji legitimnosti, kot je včasih slučaj. Šlo je preprosto za iskanje rešitev, ki bi obe vodilni naselji občine, ki se nekako bori s svojo primestnostjo naredili bolj središčni. Zmagovalne rešitve bodo podlaga pri nadaljnjih postopkih prostorskega načrtovanja. Nič več kot to. In prav ta navidezna neambicioznost natečaja, ki se je žal odrazila tudi v razmeroma nizkem nagradnem fondu, je natečaj naredila še posebej zanimiv. Sodelavci IPoP smo tudi tokrat na natečaju sodelovali v skupini Maja Farol. Naše rešitve so prejele tretjo nagrado v Dobrovi in priznanje…

Nova knjiga o kreativni urbani regeneraciji

07. 01. 2013

V založništvu Inštituta za politike prostora je konec lanskega leta izšla knjiga »Kreativna urbana regeneracija: Priložnosti v Ljubljanski urbani regiji«, avtorjev Tadeja Žaucerja, Marka Peterlina, Matjaža Uršiča, Petre Očkerl in Tatjane Marn. Študija, predstavljena v knjigi, je nastala po naročilu Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije v okviru mednarodnega projekta Creative Cities. Prispeva pomemben vpogled v prostorsko razporeditev kreativnih industrij v Ljubljani in njeni urbani regiji ter ovrednoti lokacijske dejavnike, ki na to razporeditev vplivajo. Rezultati so lahko dragocen prispevek k okrepitvi kreativnega gospodarstva na eni strani ter k načrtovanju urbanega razvoja na drugi strani – pri slednjem še posebej v zvezi z urbano regeneracijo. Izsledki so uporabni pri razvoju kreativnih četrti, ki so pomembno orodje tako kreativnega gospodarstva…

Zapora trga je poseg v pravico do zbiranja in združevanja

06. 01. 2013

Marko Peterlin

Med nedavnim protestom, imenovanim prva vseslovenska ljudska vstaja, je udeležence protesta na osrednjem prizorišču na Trgu Republike v Ljubljani pričakala obsežna policijska zapora trga. Obsegala je večino osrednjega dela trga ter Šubičevo cesto, nadaljevala pa se je tudi po ostalih ulicah okoli stavbe parlamenta. Udeležencem protesta so ostali na voljo pretežno le robovi sicer obsežnega trga, s čimer je bila precej zmanjšana tako kapaciteta trga kot tudi možnost osrediščenja protesta. Še obsežnejša je bila zapora trga naslednji dan, ko je med uradno proslavo Dneva samostojnosti in enotnosti potekal Protestival, protest s kulturnim programom. Trg Republike je bil takrat zaprt v celoti, skupaj s širšo okolico od opere do vladne stavbe, s čimer so policisti očitno želeli predvsem omogočiti poslancem in gostom slavnostne seje v Državnem zboru RS varen prehod do osrednje…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt