december 2012

Vaš denar za javno korist

24. 12. 2012

Marko Peterlin, izvirno objavljeno na cnvos.info

Na področju urejanja prostora, s katerim se ukvarja naš zavod, se odločitve, sprejete danes, poznajo šele čez mnogo let. Tako npr. gradnje, ki nastanejo iz odločitev o urejanju prostora, stojijo v prostoru praviloma več desetletij ali celo stoletij in toliko časa tudi povzročajo učinke na naše vsakdanje življenje, družbo, gospodarstvo in okolje. Javni interes, torej skupni interes vseh, v zvezi z urejanjem prostora bi zato moral nujno upoštevati dolgoročni vidik, ki praviloma znatno presega štiriletni volilni cikel. In urejanje prostora je samo eno od takih področij, mednje sodijo najmanj vsa, pri katerih se odloča o delitvi skupnih dobrin, kot so npr. voda, zrak, zemlja, kultura ali znanje. Javni interes naj bi v naši državni ureditvi zastopalo predstavniško zakonodajno telo, torej parlament, in subjekti izvršilne oblasti. Ker pa je parlament oblikovan iz predstavnikov…

Državni zbor obravnava predlog zakona, ki omogoča splošen odstop od pravil prostorskega načrtovanja

19. 12. 2012

Senka Vrbica, PIC in Mojca Furman Oman, Metro SR

Na dnevnem redu tekoče seje Državnega zbora je Predlog Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju. Gre za predlog za spremembo le enega določila, ki so ga predlagali poslanci, in sicer 29. člena prehodnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju. Skladno s spremembo, ki jo predlagajo poslanci, bi bilo možno tudi ob sprejetem Občinskem prostorskem načrtu le s sklepom občinskega sveta in ob »soglasju« Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje za dozidavo do 5000 m2 obiti vsa pravila prostorskega načrtovanja. Za kaj gre? Na predlog Vlade RS je 27.7.2012 Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57/2012. Ta je v obstoječi zakon vnesel nekaj dobrodošlih sprememb, vendar…

Slovenija vstopa v Jadransko-Jonsko makroregijo

19. 12. 2012

Marko Peterlin

Evropski svet, ki ga sestavljajo predsedniki držav članic Evropske unije oziroma njihovih vlad, je na svojem zasedanju 14. decembra 2012 med drugim pozdravil pripravo makro-regionalne strategije za Jadransko-Jonsko regijo. Strategijo naj bi pripravila Evropska Komisija in jo predstavila do konca leta 2014, izhajala pa naj bi iz uspešnih primerov strategij za Podonavje in območje Baltskega morja. Zajemala bo območja osmih držav, in sicer Italije, Grčije, Slovenije, Hrvaške, Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Srbije in Albanije. Z zunanjimi ministri vseh omenjenih držav se je mesec dni prej, natančneje 19. novembra 2012, srečal Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn, da bi se pogovoril o sodelovanju. Po sestanku je komisar poudaril, da lahko iz primerov Podonavske in Baltske strategije vidimo prednosti, ki jih prinaša makro-regionalni pristop. Kot je dejal, bi tudi…

Kmetijska zemljišča bo mogoče darovati cerkvi, ne pa tudi dobrodelnim organizacijam

18. 12. 2012

Povzeto po dnevnik.si

Dnevnik danes piše o predlagani novi spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) spreminja že tretjič v letu in pol, drugič tudi določbo, ki ureja brezplačen prenos kmetij, zemljišč in gozdov prek darilnih pogodb. Maja lani so promet s kmetijskimi zemljišči prek darilnih pogodb omejili, saj so bile v praksi pogosto predmet zlorab, toda z novo spremembo zakona, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, se krog upravičencev, s katerimi lahko lastnik kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije sklene darilno pogodbo, znova širi. To pravico naj bi dobile tudi verske skupnosti. Po veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih lahko lastnik sklene darilno pogodbo, katere predmet so kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetije, le z zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, otroki oziroma posvojenci, starši oziroma posvojitelji, brati oziroma…

Nasveti za bivanje v starosti

17. 12. 2012

Maja Simoneti

Pretekli teden je v Šiški v Ljubljani, na Kebetovi 9, začela delovati prva svetovalnica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) za bivanje v starosti, ki pa po napovedih ne bo ostala zadnja. V prihodnje naj bi jih organizirali v vseh regijah. ZDUS je s tem načela eno od pomembnih vprašanj starajoče družbe ter se pridružila tistim, ki od nove stanovanjske politike pričakujejo številne nove rešitve. Po poročanju Dnevnika bodo v svetovalnici poleg informacij o zasedenosti domov predvsem širili informacije o manj znanih možnostih bivanja v tretjem življenjskem obdobju, kot so menjava stanovanj, rentni odkup in skupno bivanje več starostnikov. Med drugim nudijo tudi nasvete za manjše adaptacije in prilagoditve stanovanj starajočim. S pomočjo mednarodnega projekta HELPS in Mestne občine Ljubljana se tako razvija izjemno pomembna oblika širjenja možnosti starejših za…

URBACT in EUKN odslej s skupno bazo podatkov

14. 12. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Dobra novica za tiste, ki ste v spletni džungli poskušali najti kakršnekoli informacije s področja urbanega razvoja, pa ste porabili ogromno časa za izbor relevantnih vsebin. Program URBACT in EUKN (European Urban Knowledge Network) s skupno pobudo odslej omogočata dostop do obsežne zbirke virov s področja trajnostnega razvoja mest, kot so raziskave, primeri dobrih praks iz evropskih mest in intervjuji s strokovnjaki. Na njihovih spletnih straneh je mogoče iskati po bazah obeh programov, s čimer je iskanje relevantnih vsebin lažje in učinkovitejše. Iniciativa predstavlja nadgradnjo siceršnjega intenzivnega sodelovanja in dober primer, kako spodbuditi izmenjavo znanj in praks s področja urbanega razvoja, povezovati urbane politike, raziskave in prakse ter urbanim strokovnjakom in zainteresirani javnosti olajšati dostop do kakovostnih informacij. Najrazličnejše vsebine s…

Odgovorno do prostora predlaga umik predlaganega pravilnika o izdelavi okoljski poročil

14. 12. 2012

Skupina Odgovorno do prostora! se je v času javne razprave odzvala na predlog "Pravilnika o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje" in predlagala njegov umik iz nadaljnje obravnave. Tokratni odziv je skupina OdP pripravila na predlog izdelovalcev poročil o vplivih na okolje in kolegov z Oddelka za krajinsko arhitekturo ter tako podprla njihovo prizadevanje za to, da bi se praksa izdelave okoljskih poročil oz. poročil o vplivih na okolje v Sloveniji še naprej razvijala v skladu z dobro domačo tradicijo in mednarodnimi trendi. Konkretni odziv OdP je še eden v nizu načelnega prizadevanja te skupine za to, da bi se v Sloveniji zakonske in podzakonske rešitve pripravljale in sprejemale na osnovi strokovno utemeljenih in preverjenih predlogov. OdP zakonodajalcu (MKO) predlaga umik pravilnika iz nadaljnje obravnave, ker so…

Mesta prihodnosti se morajo pametneje lotevati ustvarjanja zaposlitev

04. 12. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl Včeraj se je v Kopenhagnu pričela Letna konferenca programa URBACT. Udeleženci se izmenjave dobrih praks in rešitev ključnih izzivov, s katerimi se soočajo evropska mesta, lotevajo na različne načine. Med bolj interaktivnimi je set šestih delavnic, ki potekajo pod naslovom V iskanju trajnostnega urbanega razvoja – Lekcije iz URBACT mest in onstran (In Search of Sustainable Urban Development – Lessons from URBACT Cities and Beyond). Včeraj začet prvi krog se bo nadaljeval tudi danes. Priprave na delavnice so potekale v šestih tematsko različnih delovnih skupinah, ki so analizirale rezultate URBACT projektov in pripravile ključne ugotovitve, na katerih temelji diskusija na delavnicah. Končne ugotovitve bodo delovne skupine pripravile kot dodatke k poročilu Evropske komisije “Mesta prihodnosti”. V pričujočem…

Letna konferenca URBACT: od krize do inovacij

04. 12. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl Na pravkar odvijajoči se Letni konferenci URBACT v Kopenhagnu poleg delovne skupine Več zaposlitev (More Jobs) v Kopenhagnu svoje rezultate predstavlja tudi ostalih pet skupin, ki so tekom leta analizirale rezultate URBACT projektov. Strinjajo se, da je splošna uporabnost rezultatov URBACT projektov posledica dolgotrajnih prizadevanj, ki so se že začela obrestovati. Delovne skupine so pripravile priporočila o družbenih inovacijah. Kot pravi Sally Kneeshaw iz sekcije Mobilnostna miselnost (Mobility Mindsets) so ti ukrepi kot lepilo, ki povezuje urbane prioritete. Spodbujanje mobilnostne miselnosti Delovna skupina je preučila projekte Electric Vehicles in Urban Europe, Active Travel in ENTER.HUB.»Raziskovali smo nov koncept mobilnosti povezan z družbeno vizijo mesta, v katerem mobilnostni ukrepi delujejo kot lepilo, ki povezuje…

Letni konferenci URBACT se lahko pridružite od doma

01. 12. 2012

V ponedeljek, 3. decembra 2012 se bo v Kopenhagnu na Danskem začela letna konferenca evropskega programa URBACT. Konference se bo udeležilo 450 ljudi, večinoma povezanih s programom URBACT. Interes za udeležbo je bil sicer večji, vendar vsem ni bilo mogoče ugoditi. Če ste si tudi vi želeli udeležbe, ali pa vas sicer zanimajo urbane teme, niste pa se želeli odreči sodelovanju na demonstracijah v Ljubljani ali Mariboru, lahko ne glede na to prisostvujete konferenci. URBACT je namreč vsem omogočil sodelovanje prek spletnega delovnega prostora »Connect«. Na njem lahko najdete mateirale z delavnic, kot so dokumenti, članki in videi, lahko pa se pridružite tudi razpravi in diskusijam. Spletni delovni prostor omogoča, da delite in izmenjujete svoje ideje in odzive. Toplo ste torej vabljeni, da se pridružite tej spletni skupnosti, in se povežete z udeleženci konference. Po preprosti…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt