november 2012

Evropska mesta v urbanem svetu

29. 11. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Kakšna bodo mesta prihodnosti? Kaj lahko mestni načrtovalci danes prispevajo k uspešni, vključujoči in trajnostni prihodnosti? To bosta ključni vprašanji na Letni konferenci URBACT , odgovori nanju, podani na plenarnih zasedanjih in delavnicah, pa bodo podprti z izkušnjami projektov URBACT  v evropskih mestih. Toda debate se ne bodo osredotočale zgolj na Evropo in eno od osrednjih plenarnih zasedanj bo na temo Evropska mesta v urbanem svetu. Tukaj so štirje dobri razlogi, da privlačnemu plenarnemu zasedanju sledite bodisi osebno, bodisi prek spletnih omrežij: 1. Evropa ni otok. Razvoj drugih regij ima močan vpliv na evropska mesta in od drugih delov sveta se je mogoče naučiti, kako razvijati boljše regionalne politike. Evropska komisija je to spoznala in vzpostavila dialog o prostorskem razvoju s Kitajsko. Ta proces je porodil poročilo, ki predstavlja primerjalne perspektive…

Od električnih vozil do Romov

29. 11. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Devet projektov programa URBACT v teh mesecih končuje svoje aktivnosti z zaključnimi konferencami. To jesen sta jih poleg projekta Active Travel Network (več o zaključni konferenci tega projekta) pripravila še dva 'nizkoogljična' projekta v okviru programa URBACT. Končni dogodek projekta Electric Vehicles in Urban Europe (EVUE) je potekal 4. oktobra v Londonu. Zbralo se je 60 predstavnikov, ki so se osredotočili na vprašanje, kako lahko prihodnje politike EU podpirajo električno mobilnost v mestih. Eno izmed ključnih sporočil je bilo, da morajo mesta oblikovati strategije, s katerimi bodo lahko električna vozila integrirala v večmodalni prevoz. Partnerji projekta Cities Action for Sustainable Housing (CASH), pod vodstvom francoskega mesta Echirolles, pa se bodo med 27. in 29. novembrom zbrali v Bruslju. Namen konference je izdelati priporočila za uspešno izkoriščanje novih…

Urbana agenda v Italiji: nazaj v prihodnost

26. 11. 2012

Raffaele Barbato, vodja projektov, URBACT, prevod in priredba Petra Očkerl in Marko Peterlin

Italija ima 25 let po zaprtju ministrstva, odgovornega za probleme urbanih območij, ki je prenehalo delovati 1987, novo institucionalno strukturo za koordinacijo urbanih politik na nacionalni ravni, imenovano CIPU (Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane). Nastanek CIPU uživa trdno podporo obeh glavnih političnih opcij in je tako trenutno ena pomembnejših strateških potez vlade Maria Montija, pri tem pa ključno vlogo igrata minister Fabrizio Barca in njegovo Ministrstvo za teritorialno kohezijo. Sprememba smeri, ki jo narekuje državna oblast, sicer deluje po letih regionalnega federalizma strateško, vendar je tudi pomenska oz. diskurzivna. Vlada je v zadnjih mesecih okrepila središčnost koncepta teritorialne kohezije kot nujnega pogoja za trajnostno rast. V tem smislu ministrstva sedaj stavijo na vlogo mest upoštevajoč njihov potencial za inovacije in rast, pa tudi…

Odprto pismo stanovalcev Fondovih hiš ljubljanskemu županu

19. 11. 2012

Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš, Peter Rondaij, Ljubo Rezar in Katarina Bajželj Žvokelj

Spoštovani gospod župan Zoran Janković! Mestna občina Ljubljana je izdala sporočilo za javnost, da se pridružuje prizadevanjem etažnih lastnikov pri urejanju parkiranja na Gotski ulici v Ljubljani, ker je prepričana, da gre za samovoljni poseg v njihovo lastninsko pravico in da so bile vknjižbe s strani Gipossa na podlagi tretjega člena zakona o lastninjenu nepremičnin v družbeni lasti nezakonite. Mestna občina tudi vabi etažne lastnike, naj se ji pridružijo pri pravdi, da bi skupaj z njo dosegli tolikokrat zatrjevano vladavino prava, stanovalce pa ste prišli osebno podpret tudi vi. Takšno stališče zelo pozdravljamo, vendar nas je ta preobrat v ravnanju mestne občine tudi presenetil, saj imamo sami popolnoma drugačne izkušnje. V enakem položaju kot stanovalci Gotske ulice smo namreč tudi stanovalci Fondovih hiš, le da je v našem primeru mestna občina tista, ki…

Odziv Odgovorno do prostora! na zakon, ki ga predlagajo poslanci

19. 11. 2012

Odziv skupine Odgovorno do prostora!

Skupina Odgovorno do prostora! je posredovala Predsedniku Državnega zbora RS in drugim pristojnim sporočilo, v katerem poziva pobudnike k umiku predloga za spremembo zakona o prostorskem načrtovanju, konkretno ZPNačrt-C (povezava na besedilo predloga zakona), iz zakonodajnega postopka. Pobudniki so spremembo opredelili kot manj zahtevno spremembo zakona in jo posredovali Državnemu zboru RS v skladu s poslovnikom Državnega zbora v skrajšan zakonodajni postopek. Predlog poslancev se nanaša na 29. člen zakona o spremembah in dopolnilih zakona o prostoroskem načrtovanju ZPNačrt-B, ki je bil sprejeta letos poleti (UL RS 57/12). Člen, na katerega spornost je stroka opozarjala že poleti, omogoča občinam, ki še niso sprejele občinskih prostorskih načrotv, da lahko do sprejetja le tega oz. najkasneje do 1. januarja 2015, dopustijo manjšo širitev območij stavbnih zemljišč zaradi…

Ljutomer spodbuja mehko mobilnost v okviru evropskega projekta Active Travel Network

19. 11. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Mehki načini mobilnosti so ključ do trajnostne prihodnosti evropskih mest, saj rešujejo probleme prometnih zamaškov in dobro vplivajo na zdravje meščanov. Vsi poznamo priljubljene sisteme izposoje koles v velikih evropskih mestih kot so Kopenhagen, Paris in London, ker so njihova ureditev, uporaba in uspeh množično zastopani v medijih. Kako pa je v majhnih in srednje velikih mestih? Projekt Active Travel Network v okviru programa URBACT, ki združuje osem evropskih mest in univerzo, med njimi je tudi slovensko mesto Ljutomer, je na tem delal zadnji dve leti. V projektu poleg Ljutomera sodelujejo avstrijski Weiz in Univerza v Gradcu , Skanderborg na Danskem,  Serres v Grčiji,  Riccione in  Novarra v Italiji, Sebes v Romuniji in  Norderstedt v Nemčiji. Če vas zanimajo občinske politike za spodbujanje kolesarjenja, se ta mesta splača spoznati. Ozaveščevalne kampanje v šolah…

Načrtovanje za hojo in kolesarjenje v majhnih in srednje velikih mestih

19. 11. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Barbara Kulmer, koordinatorica projekta Active Travel Network za mesto Weiz, opisuje, zakaj pomeni zaključek projekta šele začetek. Zakaj gre pri vašem projektu in katera mesta so vanj vključena? Projekt je namenjen zmanjševanju prometnih zamaškov v majhnih in srednje velikih mestih, ki jih povzročajo avtomobili, običajno z enim potnikom. Projekt želi prebivalce partnerskih mest spodbuditi k pogostejši hoji ali kolesarjenju po vsakdanjih poteh. Možnosti za preusmeritev ljudi od vožnje z avtomobilom k hoji ali kolesarjenju je v majhnih in srednje velikih mestih zelo veliko, saj je približno polovica vseh poti, ki jih ljudje opravijo z avtomobilom, krajša od 5 kilometrov. V projekt Active Travel Network je vključenih osem partnerjev, od tega sedem mest in en akademski partner: Weiz (Avstrija), Novara (Italija), Riccione (Italija), Serres (Grčija), Sebes (Romunija), Norderstedt…

Priprava nove Strategije razvoja Slovenije naj vključi prostorsko razsežnost

05. 11. 2012

Skupina 'Odgovorno do prostora!'

Skupina Odgovorno do prostora! se je odzvala na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k podaji predlogov za pripravo nove Strategije razvoja Slovenije in razvojnih programov za obdobje 2014-2020. Skupina v skladu s svojim poslanstvom pristojne opozarja na dejstvo, da so prostorske razsežnosti razvoja v  Sloveniji prevečkrat spregledane in izraža pričakovanje, da bodo v nove razvojne dokumente vgrajeni konkretni prostorsko razvojni cilji navezani na nujno predhodno oceno stanja v prostoru ter na napovedano prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Svoja pričakovanja v zvezi s poudarjanjem prostorske perspektive razvojnih programov skupina opira tudi na skupni evropski prostorski okvir politik, določen v dokumentih European Spatial Development Perspectives (1999), Territorial Agenda of the European Union (2007), ki se opira na prvega, ter na Territorial Agenda…

Vetrne elektrarne napovedujejo novo prakso usklajevanja interesov v prostoru

05. 11. 2012

Maja Simoneti

V Dnevniku je danes mogoče prebrati članek o študiji DOPPS, ki ugotavlja, da je v Sloveniji območij za nemoteno gradnjo vetrnih elektrarn dovolj, in o predlogu DOPPS za  korekcijo Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030, s katero bi iz njega izločili sedem odstotkov potencialnih območij za gradnjo vetrnih elektrarn. Bralec iz prispevka izve, da vetrne elektrarne ogrožajo predvsem ujede, ki zato, ker nimajo naravnih sovražnikov, niso vajene oprezati za nevarnostjo v zraku. Ker je ujed malo, prostora za gradnjo vetrnih elektrarn izven njihovega življenjskega okolja pa dovolj, deluje utemeljitev ugledne nevladne organizacije prepričljivo. Vendar pa je sporočilo primera širše. Poglejmo. Iz primera bi lahko sklepali, da je potencialno ogrožanje ujed edina ovira za gradnjo vetrnih elektrarn v Sloveniji. Kaj pa lahko pričakujemo, ko bo treba v prostor umestiti…

Kako zagotoviti dolgoročne učinke projektov URBACT?

04. 11. 2012

Povzeto po spletni strani urbact.eu, prevod Petra Očkerl

Projekt Roma-Net v okviru programa URBACT, ki ga vodi mesto Budimpešta, se osredotoča na integracijo romskega prebivalstva. Pri vključevanju ene najbolj depriviligiranih in socialno izključenih družbenih skupin so ključnega pomena čim boljši izkoristek osvojenih lekcij in dolgoročni učinki aktivnosti. Deset partnerskih mest je zato na srečanju v Torrentu v Španiji razpravljalo o tem, katere trajne učinke za romsko skupnost bo projekt pustil za seboj? Glavni izziv projekta po dveh letih izmenjav, raziskav, analiz in dela je izluščiti ključna sporočila in osvojene lekcije, da bi jih lahko kar najučinkoviteje predstavili novim javnostim in odločevalcem. Partnerji projekta Roma-Net so razpravljali o tem, kako izpostaviti rezultate projekta na način, ki bi zagotovil nadaljnjo politično podporo ter financiranje aktivnosti, ki so si jih partnerska mesta zadala v svojih lokalnih…

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?

Letna konferenca konzorcija vsebinskih mrež, Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana, 6. december 2017

Participativna demokracija je sestavni del evropskega družbenega modela. Dopolnjevanje med predstavniško in participativno demokracijo opredeljuje Lizbonska pogodba, ki med drugim državljanom podeljuje »pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije« in določa, da »se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani«.

Kljub temu pa praksa kaže drugačno sliko. Do razlik pri razumevanju in izvajanju participativne demokracije prihaja tako med različnimi ravnmi odločanja, od lokalne do mednarodne, kot med različnimi državami po Evropski uniji. Po eni strani se porajajo novi in novi primeri dobrih praks soodločanja, od participativnih proračunov do različnih partnerstev med civilno družbo in upravami na lokalni in državni ravni pri pripravi in izvajanju politik. Po drugi strani pa smo priča tudi različnim primerom odmikanja odločanja iz rok državljanov, od tajnih trgovinskih sporazumov do priprave predpisov po meri posameznih podjetij in grobih pritiskov na civilno družbo.

V zadnjih letih smo doživeli tudi vzpon aliberalnih demokratičnih politik v številnih evropskih državah. Razmere na Poljskem in Madžarskem so morda najboljši primer take politike, kjer državljani dajejo podporo političnim strankam, katerih politični cilji niso le v nasprotju z načeli participativne demokracije pač pa tudi v nasprotju z načelom vladavine prava EU. Kaže, da so se državljani ponekod pripravljeni celo odreči nekaterim temeljnim vrednotam in človekovim pravicam, kot so svoboda izražanja, svoboda zbiranja, svoboda medijev, civilna družba ali neodvisno sodstvo. Ti trendi resno ogrožajo evropska načela.

Konferenca želi narediti presek stanja soodločanja civilne družbe v praksi. Kakšne možnosti ima civilna družba za sodelovanje pri oblikovanju stališč in odločitev? Kakšne so razlike med različnimi ravnmi upravljanja, od lokalne, prek državne, do Evropske? Kako lahko državljani na vseh ravneh sami pripomorejo k razvoju in zaščiti demokracije, pravne države in človekovih pravic? Predstavljene bodo dobre in manj dobre prakse sodelovanja na treh ravneh odločanja: lokalni, državni in naddržavni oz. Evropski ravni, govorci pa bodo tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh tako iz Slovenije kot tujine.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava na tej povezavi.

Program

Več dogodkov
Napovednik Trajekt