november 2012

Krajinska politika Slovenije

11. 11. 2012

Konferenca ob 40-letnici študija krajinske arhitekture, 23. novembra 2012 ob 9h, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani letos praznujejo 40 let študija krajinske arhitekture. Praznovanje bodo obeležili s konferenco, s katero želijo v času napovedanih sprememb okoljske in prostorske zakonodaje vzpodbuditi razpravo o prostorskih politikah, še posebej o krajinski politiki, ki kljub ratificirani Evropski konvenciji o krajini ostaja nedorečena. Krajina je prostor, kot ga zaznavamo ljudje, […]

Urbani laboratorij – Koper živi?

09. 11. 2012

Razstava projekta Social Housing Watch - Mapiranje in razvoj scenarijev javnega prostora Kopra v sodelovanju z MOK in UP ZRS, Pokrajinski muzej, Kidričeva 19, Koper 15. 11. 2012, ob 19.00 uri

Urejanje javnega prostora v mestu postaja zaradi različnih dejavnikov domena privilegiranih posameznikov. Javnost je na ta način iz javnega prostora izvzeta, postaja le nemi opazovalec radikalnih posegov ekonomskih in političnih prostorskih preobrazb.  Projekt čezmejnega sodelovanja S.HO.W. – Mapiranje in razvoj scenarijev javnega prostora Kopra se osredotoča na razvoj različnih učinkovitih načinov vključevanja prebivalcev, uporabnikov mesta, […]

Primeri dobre prakse na področju urejanja krajine v Sloveniji

04. 11. 2012

Razstava, otvoritev 15. novembra 2012 ob 19.30 uri, Hiša arhitekture, Vegova 8, Ljubljana

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je ob 20-letnici svojega delovanja in ob 40-letnici študija krajinske arhitekture v Sloveniji pripravilo razstavo Krajinska politika Slovenije. Otvoritev bo 15. novembra ob 19.30 uri v Hiši arhitekture na Vegovi 8 v Ljubljani. Namen razstave je na primerih dobre prakse na področju urejanja krajine v Sloveniji pokazati, da je s kakovostnim […]

Danes za jutri: bivalne, poslovne medgeneracijske kooperative

Posvet, Grand Hotel Union, Konferenčna dvorana, 6. november 2012

Cilj posveta je omogočiti soočenje mnenj o možnih oblikah medgeneracijskega sodelovanja pri aktiviranju slabo izkoriščenih stanovanjskih in kmetijskih površin v obliki zadružnih poslovnih modelov, ki povezujejo medgeneracijske interese. Združujemo se in investiramo tudi v medgeneracijske kooperative, da bi zagotovili nova delovna mesta za mlade, za varnejšo starost. Čas je za tako družbeno spremembo, ki daje, […]